Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Davčne olajšave 2010
  1. Investicijska olajšava
  2. Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj
  3. Olajšava za zaposlovanje
  4. Olajšava za zavezanca invalida (le za espe)
  5. Olajšave za zaposlovanje invalidov
  6. Olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
  7. Olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
  8. Olajšave za donacije

  Čeprav ima podjetje računovodjo, mora podjetnik oziroma poslovodja poznati računovodske funkcije, predpise in ključne računovodske informacije.
  Kaj torej mora podjetnik poznati?
  Podjetnik mora poznati vse računovodske izkaze, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala.
  Razumeti mora, kaj so stalna sredstva, kakšna je njihova vrednost, kakšna je njihova vloga v podjetju, kakšne so prednosti in slabosti teh sredstev, kakšne stroške povzročajo in podobno. Poznati mora višino in strukturo gibljivih sredstev, čas vezave denarja v zalogah, terjatvah, smiselnost drugih naložb, kakšne koristi prinašajo in kakšne stroške povzročajo … Pomemben vpliv na uspešnost poslovanja imajo tudi tako imenovane časovne razmejitve.
  Prav tako ali pa še bolj so pomembne obveznosti in kapital. Kapital se mora povečevati, obveznosti pa odplačevati! To pa omogoča le vsestransko uspešno poslovanje.
   

  Eden izmed največjih izzivov trenutnih gospodarskih razmer je pridobivanje in upravljanje likvidnih sredstev podjetja, kamor sodi tudi izterjava terjatev. Žal se čedalje pogosteje dogaja, da mora podjetje za določene terjatve oblikovati popravke vrednosti oziroma jih ne nazadnje tudi odpisati, saj ne more več realno računati na njihovo poplačilo.

  Teoretiki trdijo, da je za uspeh v podjetništvu ena od ključnih stvari dobra poslovna ideja. Kako pa priti do take ideje? Trg je poln vsega, kar se da izdelati. Dobiti novo idejo, ki se da uresničiti hitro in brez ogromnih finančnih sredstev, je skoraj nemogoče.

  Vas zanima, kako hitro, lažje in enostavneje ustanoviti podjetje kar preko spleta? Predstavljamo vam nekaj pogojev o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo preko portala e-VEM.
  Portal e-VEM je državni portal za podjetja in podjetnike. Njegov namen je, uporabnikom omogočiti čim lažje, enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo.
  Družba z enim ustanoviteljem se sedaj lahko registrira preko oddaljenega dostopa (e-VEM portala), kjer aplikacija družbeniku samodejno odpre elektronsko knjigo sklepov. Storitve Državnega portala za poslovne subjekte e-VEM so brezplačne in jih lahko uporabljajo vsi posamezniki, ki imajo v spletnem brskalniku nameščeno eno izmed kvalificiranih digitalnih potrdil za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov overiteljev.