Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Program delodajalcem omogoča, da absolvente usposobite za konkretno delovno mesto in si povrnete stroške njihovega usposabljanja. Po opravljeni diplomi pa jih s pomočjo subvencije lahko zaposli na istem delovnem mestu.

  Davek na dodano vrednost (DDV)

  -Prodaja luksuznih novogradenj za trg bo obdavčena po 20-odstotni stopnji. Za stanovanja, velika do 120 kvadratnih metrov v večstanovanjskih hišah in do 250 kvadratnih metrov v individualnih hišah, bo še vedno veljala 8,5-odstotna stopnja.

  Umestitev nakupa vinjete pod stroške podjetja v primeru službenega ali osebnega avtomobila

  Tudi ob uporabi osebnega avtomobila na službeni poti lahko nakup vinjete štejemo za davčno priznani odhodek.
  Za povračilo stroškov na službenem potovanju šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte ipd.), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za  prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

  Poštenim podjetnikom, ki bi lahko poslovali pozitivno, bo sodišče kljub osebnemu stečaju omogočilo nadaljevanje dela.
  Samostojni podjetnik, ki se znajde v osebnem stečaju, po novem lahko nadaljuje svojo dejavnost. Dovoliti mu jo mora sodišče, stečajni upravitelj pa mu iz stečajne mase izloči sredstva, ki so potrebna za poslovanje.

  Država količine razpisanih sredstev naj ne bi spreminjala
  Država je letos prek subvencij, garancij za ugodnejša bančna posojila in druge podpore podjetnikom namenila dobrih 270 milijonov evrov. Pogledali smo, na katere razpise in sredstva podjetniki lahko računate v prihodnjem letu.
  Od navedenih 276 milijonov evrov je sicer 185 milijonov za razpis za razvojne centre slovenskega gospodarstva. Pogodbe za razvoje centre bo ministrstvo za gospodarstvo z izbranci sklenilo prihodnje leto. Brez tega razpisa je bilo podjetnikom na voljo 91 milijonov evrov. Koliko sredstev bo država podjetnikom namenila prihodnje leto, ta hip še ni znano, na gospodarskem ministrstvu pa pravijo, da si bodo prizadevali za ohranitev tega zneska.

  Ocena, kako razširjeno je pri nas delo na črno, se giblje med 17 in 25 odstotki.
  Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je še v medresorskem usklajevanju, bo predvidoma sprejet do marca prihodnje leto.