Leta 1869 je bilo na Slovenskem le 58 društev, leta 1922 je njihovo število naraslo na 3.317, leta 1938 pa je obstajalo že 8.211 društev. Druga svetovna vojna in povojno obdobje je število društev precej zmanjšalo, šele leta 1980 se je število društev približalo številu iz predvojnega obdobja, ko je bilo registriranih 8.446 društev.
Število nevladnih organizacij je po letu 1980 nenehno naraščalo. Če jih je bilo leta 1981 registriranih 8.897, je bilo leto 1990 njihovo število že 10.320, leta 1995 pa smo imeli v Sloveniji 13.984 nevladnih organizacij med katerimi prednjačijo društva.

Ob koncu marca 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 28.004 nevladnih organizacij, od tega 24.147 društev. Največ društev deluje na področju športa – 28%, kulture -12%, zaščite okolja in živali – 6% in gasilskih društev – 4%.Društvo je prostovoljna, samostojna in nepridobitno združenje za uresničevanje skupnih interesov članov. Delovanje društva je javno. Osnovni namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. V kolikor pride do slednjega, ga je potrebno pravilno zavesti, društvo pa ga ne sme razdeliti med svoje člane.

--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo

Tudi društva morajo pri svojem poslovanju upoštevati zakonodajno in poslovati skladno s standardi. Ta standard ureja računovodstvo v društvih in njihovih zavezah ter posebnosti pri izkazovanju odhodka, prihodka in poslovnega izida tistih društev, ki so na podlagi zakona o invalidih organizacijah pridobila status invalidske organizacije.
V manjših društvih velikokrat osnovna finančna opravila opravljajo člani in za to pooblaščene osebe, ob koncu leta pa finančno poročilo članstvu in bilanco pripravi zunanje računovodski servis.

Kako ustanoviti društvo?
Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. V postopku ustanavljanja društva ustanovitelji najprej skličejo ustanovni zbor. Na njem sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnike društva.

Za registracijo društev je pristojna Upravna enota, na območju katere je sedež društva.  Zahtevi za registracijo oz. ustanovitev društva morajo ustanovitelji priložiti:

  • zapisnik ustanovnega zbora;
  • temeljni akt;
  • seznam s podatki ustanoviteljev
  • dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva;
  • odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva;
  • naslov sedeža društva; lahko tudi sklep o določitvi poslovnega naslova (ni pa obvezno);
  • izjavo lastnika objekta o dovolitvi poslovanja, v koliko vsaj eden od ustanoviteljev ni lastnik objekta, kjer bo imelo društvo poslovni naslov;
  • podatke o zastopniku/ih
  • podatke o dejavnostih, ki jih bo opravljalo;
  • predlog za glavno dejavnost društva.

Za registracijo društva se plača upravna taksa v višini 31,72 evrov. Za registracijo spremembe temeljnega akta se plača upravna taksa v višini 22,66 EUR. Za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, naslova sedeža ali zastopnika društva/zveze oziroma podružnice tujega društva se plača upravna taksa v višini 9,08 EUR.


VPRAŠAJTE - prve informacije lahko dobite brezplačno v pisni obliki :


Več informacij :
--> Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
--> 041 711 188 

V nadaljevanju vam predstavljamo paket namenjen majhnim društvom, ki služi kot podporna storitev s strani članov društev pooblaščenim za upravljanje s financami.

Ponudba za vodenje računovodstva - mala društva in klub --> TUKAJ.
Brezplačno svetovanje --> TUKAJ.


Natisni   E-naslov