Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  V Uradnem listu Republike Slovenije št. 66 so bile 5.11.2019 objavljene spremembe Zakona o dohodnini ((ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

  Spremembe zakonov se uporabljajo od 01.01.2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovni najem, ki se uporabljajo že od 1.1.2019.
   

  S 1. 1. 2020 bo uveden elektronski bolniški list. Delodajalci bodo morali za svoje zaposlene, in sicer za začasne zadržanosti od dela od 1. 2. 2020 dalje, obvezno prevzemati eBOL-e prek spletnega sistema SPOT, kar pomeni, da od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki. Za prevzem elektronskih bolniških listov morajo delodajalci pravočasno prilagoditi svojo informacijo opremo.

  Nova pravila glede obravnave kuponov v sistemu DDV se uporabljajo za kupone, izdane od vključno 1.januarja 2019 dalje. Zato je potrebno, da izdajatelji vodijo evidenco o datumu posamezno izdanega kupona. Po 01.01.2019 je treba izdajo kupona opredeliti ali gre za enonamenski ali večnamenski kupon. Od tega je tudi odvisen obračun DDV-ja.

  Državni zbor je sprejel spremembe štirih davčnih zakonov, s katerimi se zvišuje obdavčitev kapitala in uvaja minimalna stopnja obdavčitve podjetij, medtem ko se razbremenjuje lestvica za odmero dohodnine.
   

  Stran 1 od 146