Zadnje novice

Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi (11. člen ZDR-1), ki mora biti v pisni obliki (17. člen ZDR-1).  Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi pa je tudi navedba, po kateri kolektivni pogodbi ali splošnih aktih se bosta delavec in delodajalec ravnala (31.člen ZDR-1). Pravico do letnega dopusta pridobi delavec s sklenitvijo delovnega razmerja (159. člen ZDR-1).

V drugi polovici lanskega leta (2018) smo dobili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki sta jo s strani predstavnikov delodajalcev podpisala Turistično gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije g. i. z., Sekcija za gostinstvo in turizem ter s strani predstavnika delojemalcev Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije. Objavljena je bila v Uradnem listu RS, št. 56/2018, dne 17. 8. 2018 in se uporablja od 1. 9. 2018 dalje.

Kibernetska varnost in močna varnostna gesla bosta v prihodnosti vedno bolj povezana.

Več novic