Zadnje novice

Ko se posameznik preseli ali vrne v Slovenijo (primeroma zaradi zaposlitve, študija, ob upokojitvi ipd.) in na novo ali ponovno vzpostavi vsaj eno od rezidenčnih vezi s Slovenijo (npr. uradno prijavljeno stalno prebivališče, družina v Sloveniji, prisotnost v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu, …), postane rezident Slovenije za davčne namene.

Programi učenja slovenskega jezika so namenjeni vsem tistim, ki niste državljani države članice EU in imate dovoljenje za stalno prebivanje, ter vašim družinskim članom z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine.

Informacije o številu novo registriranih in številu izbrisanih poslovnih subjektov, marec 2022. 

Več novic