Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Nestabilne gospodarske in finančne razmere v državi povzročajo vse večjo brezposelnost na trgu. Takšne razmere so med drugim zahtevale ukrep davčne politike v smeri spodbujanja zaposlovanja mlajših in starejših oseb, ki so dlje časa brezposelne.

  Prebral sem izjavo nekega podjetnika, da patent ne ponuja učinkovite zaščite, ker ga je možno zaobiti že z malenkost drugačno izvedbo izdelka, ki pa je vsebinsko nepomembna. Zanima me, koliko mora biti izdelek drugačen, da se ne krši patentne pravice?

  Sem lastnik družbe z omejeno odgovornostjo in v njej zaposlen. Ali mi je podjetje dolžno izplačati regres za letni dopust, četudi tega ne želim. Podjetje ima namreč finančne težave in bi se želel izogniti nepotrebnim stroškom. Torej, ali veljajo za lastnika podjetja enake zahteve kot za druge zaposlene?
   

  Vsak uspešen podjetnik se na določeni stopnji razvoja podjetja sooči s situacijo, ko povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri tem se včasih pojavi dilema ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ali z njim skleniti podjemno pogodbo oziroma kakšno drugo pogodbo civilnega prava. Za podjetnika je navadno bolj ugodno, da z novim delavcem sklene podjemno pogodbo, vendar zakonodaja vsebuje nekatere omejitve...

  Monterja in serviserja zanima, kako naj ravna v primeru montaže rabljenih gostinskih aparatov in opreme v gostinski obrat drugega lastnika. Ali je dolžan pri tem znova izvesti postopke ugotavljanja skladnosti? Katere dokumente naj zagotovi gostincu – kupcu stare opreme, da bo zagotovil varno in zanesljivo delovanje? 

  Seznam pravnih opozoril kupcu je zelo odvisen od velikosti družbe in panoge, v kateri ta deluje. Pred nakupom mora obvezno preveriti status vseh družbenikov in njihovih deležev ter ali ne obstajajo skriti lastniki ali kakšne opcijske pogodbe in ali niso deleži obremenjeni s kakšnimi zastavnimi pravicami.