Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Brezplačna pomoč pred samozaposlitvijo: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.www.Pristar.si

   V teh dneh je Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) pričel z vključevanjem brezposelnih oseb in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve v program samozaposlovanja. Program omogoča vključenim pridobitev subvencije za samozaposlitev.

  To je nepovratna finančna pomoč na začetku posameznikove samostojne poslovne ali poklicne poti in znaša 4.500 EUR v enkratnem znesku. Za novo vključevanje v letu 2010 je na voljo približno 12,5 mio evrov, predvidevamo pa okoli 3 tisoč novih vključitev.V program samozaposlovanja se lahko v skladu z zaposlitvenim načrtom vključi oseba, ki ima poslovno idejo in za katero je med drugim ugotovljeno, da v zadnjih 5 letih ni prejela sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev od Zavoda ter da v zadnjih 12 mesecih ni bila samozaposlena in izpolnjuje druge pogoje za pridobitev subvencije (samozaposlitev v Republiki Sloveniji, za polni delovni čas ipd.).Letos je postopek vključevanja v program samozaposlovanja predviden v nekoliko razširjeni obliki. Pred pridobitvijo subvencije za samozaposlitev se bo oseba morala vključiti v program Pomoč pri samozaposlitvi, ki se bo izvajal v dveh fazah.

  Oseba se bo tako najprej vključila v Svetovalni intervju za presojo kandidatove poslovne ideje, kjer bodo zunanji podjetniški svetovalci preverili podjetniško idejo kandidata in podali mnenje o možnosti uresničitve poslovne ideje in samozaposlitve in smiselnosti vključitve v delavnico. Nato se bo oseba vključila v 3 - dnevno delavnico Priprava na samozaposlitev, kjer bodo kandidatom predstavljene in podane podjetniške vsebine (osnove podjetništva, financiranje podjetja, trženje in predstavitve). Po zaključeni delavnici bo lahko oseba oddala vlogo za pridobitev subvencije. 

  Kaj kandidate za subvencijo čaka na intervjuju pri podjetniškem svetovalcu?

  Direktiva o samozaposlenih delavcih in njihovih zakoncih v času porodniškega dopusta in materinstva, ki naj bi izboljšala socialno varstvo in pravice milijonov žensk na trgu dela, bo, tako poročilo Evropske komisije, pripomogla tudi k razmahu podjetništva žensk.

  Podjetniki v juniju poleg rednih obveznosti obračuna in obveščanja ustreznih institucij ne pozabite na:
  - do 30.6.:Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji (1) predloži vlagatelj, ki pridobiva premičnine, storitve ali blago Davčni upravi RS (v nadaljevanju DURS) na istoimenskem obrazcu in zahtevku predloži potrdilo pristojnega organa države, kjer ima vlagatelj sedež, ter originalne račune in druge uvozne dokumente, ki potrjujejo izkazano vrednost zahtevka za vračilo DDV.
  - do 30.6..Zahtevek za vračilo DDV (obrazec DDV-VP) (2) predloži kupec, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v EU in v Sloveniji kupljeno blago iznese iz EU, pri DURS na obrazcu DDV-VP, in sicer tako, da predloži s strani carinskega organa overjen obrazec DDV-VP in originalne račune.
  - do 30.6.:Vloga za uveljavitev oprostitev od katastrskega dohodka (3) uveljavlja oseba, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot lastnik, zakupnik ali imetnik pravice uporabe kmetijskega ali gozdnega zemljišča pri DURS-u na obrazcu DOHKGD2 in obrazcu predloži dokazila, ki potrjujejo upravičenost do oprostitve, javne evidence in podobno.
  - do 30.6.:Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodkov proizvodnje vina in oljčnega olja (4) za leto 2006 na podlagi katastrskega dohodka za leto 2005 opravi davčni zavezanec pri pristojni enoti DURS na obrazcu DOHKGD1 (do izdaje novega obrazca).

  www.tax-fin-lex.si, mag. Mojca Kunšek

  Samozaposlitve oziroma lastnega podjetja si želi 45 odstotkov Evropejcev, kar je enako kot leta 2007, ugotavlja Eurostat. Možnost samozaposlitve pa bi izbralo 47 odstotkov Slovencev, odstotek več pa bi jih raje imelo status zaposlenega. Med glavnimi razlogi za to so vprašani navedli stabilnost zaposlitve in reden dohodek. 
   

  Želite pomoč pred in med zaposlitvijo ? Brezplačen kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.