Kaj mora storiti lastnik nepremičnine, če jo želi oddajati prek s. p.?

Odgovore o ustreznem lastništvu in prenosu nepremičnine v poslovne knjige so pri Finance.si poiskali na FURS in Slovenskem inštitutu za revizijo.

V enem izmed člankov smo v preteklosti preračunali donose iz oddajanja najemnin fizičnih oseb, samostojnih podjetnikov in družb z omejeno odgovornostjo, pri tem pa smo v uredništvo od naših bralcev dobili vprašanje, ali mora fizična oseba, lastnik nepremičnine, prenesti lastništvo na s. p., če želi nepremičnino oddajati prek espeja.

Vprašanje so poslali na FURS in Slovenski inštitut za revizijo. Odgovori veljajo tako za samostojne podjetnike, ki opravljajo druge dejavnosti, kot tudi za samostojne podjetnike, ki opravljajo dejavnost kot dopolnilno (v nadaljevanju popoldanski normiranec).

Lastnik je vedno fizična oseba, nikoli s. p.
Na FURS-u so odgovorili, da prenos lastništva na s. p. v nobenem primeru ni mogoč, saj je lastništvo nepremičnin v zemljiški knjigi vedno vpisano na ime navadne fizične osebe. Povedano drugače, kot lastnik nepremičnine je v zemljiški knjigi vedno vpisana navadna fizična oseba, nikoli s. p.

Fizična oseba mora nepremičnino prenesti v poslovne knjige
Pri tem se poraja vprašanje, ali mora samostojni podjetnik za dejavnost oddajanja nepremičnine, za katero se šteje, da pripada njegovemu gospodinjstvu, to prenesti v poslovne knjige oziroma bilanco stanja podjetnika. Vprašanje, kako mora pri tem ravnati samostojni podjetnik, ki opravlja drugo dejavnost, oziroma popoldanski normiranec, so poslali tudi na Slovenski inštitut za revizijo.
Odgovor inštituta je nedvoumen: »Da. Če želi fizična oseba nepremičnino oddajati kot s. p., jo mora prenesti iz 'gospodinjstva' v poslovne knjige s. p.« Ta nepremičnina se v poslovnih knjigah in bilancah vodi kot opredmeteno osnovno sredstvo.

Za prenos nobenih upravnih taks ali davčnih obveznosti
Prenos nepremičnine v poslovne knjige je preprost. Fizična oseba s kupoprodajne pogodbe na s. p. vnese vrednost nepremičnine. Najpogosteje se takšen prenos uredi prek računovodskega servisa, pri čemer ni treba plačati nobenih upravnih taks niti s tem ne nastane davčna obveznost. Računovodski servis lahko zaračuna takšen prenos, pri čemer gre v teh primerih za medsebojen dogovor med lastnikom nepremičnine in računovodjo.


VIR: Finance.si, 22.2.2021, Vasilij Krivec


Natisni   E-naslov