Podjetniki in samozaposleni - želite plačati vse prispevke z enim plačilom?

Zaradi poenostavljenega plačila obveznosti do FURS so zavezanci lani poravnali prispevke za socialno varnost s kar 75.722 manj plačilnimi nalogi in na ta način privarčevali skoraj 66 tisoč evrov bančnih stroškov.

Trenutno se na ta način lahko plačajo prispevki za socialno varnost, obračunani v obračunu prispevkov za socialno varnost (za kmete, družbenike, samozaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja) oziroma v obračunu davčnega odtegljaja (REK).

Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo

 

Zavezanci lahko sicer še vedno s plačilnimi nalogi plačujejo vsako obveznost posebej, lahko pa se odločijo za poenostavitev plačevanja. V tem primeru se bodo morali pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To bo zavezanec storil le enkrat, saj bo prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. FURS na podlagi obračuna davka pripravila tako imenovani zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo Finančna uprava poslala zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki.

Prijavo na prejem e-računa se odda v spletni banki. V prijavi se kot »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše davčna številka zavezanca, ki oddaja prijavo.

Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma obračuna davčnega odtegljaja in plačilo te obveznosti. Roki se glede tega niso spreminjali. Obračune prispevkov za socialno varnost je treba preko eDavkov predložiti do 15. v mesecu, zneske pa je treba poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. E-račun bo tako izdan po predložitvi obračuna. Naj spomnimo, da morajo zavezanci, ki plačujejo prispevke za socialno varnost na podlagi obračuna prispevkov za socialno varnost, akontacijo dohodnine poravnati do 10. mesecu. Obračune davčnih odtegljajev pa je treba predložiti na dan izplačila dohodka in zneske obveznosti poravnati najpozneje v 5. dneh od datum izplačila dohodka.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo pri Finančni upravi evidentiranih 3661 aktivnih prijav na prejem e-računa za plačilo obveznih dajatev, kar je za 71 % več kot na dan 31. 12. 2019. V letu 2020 je bilo izdanih 30.698 e-računov za plačilo obveznih dajatev v višini 18.398.664 evrov. V primerjavi z letom 2019 se je število izdanih e-računov za plačilo obveznih dajatev povečalo za 238,6 %. Zavezanci, ki so se prijavili na poenostavljen način plačevanja obveznih dajatev z e-računom, so v letu 2020 svoje obveznosti poravnali s kar 75.722 manj plačilnimi nalogi.

VIR: FURS


Natisni   E-naslov