Kdaj se šteje, da zavezanci niso začeli poslovati na novo

Zasebnik ni začel opravljati dejavnosti na novo, če je v 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov :

- znova začel opravljati dejavnost in če je prenehal opravljati dejavnost v šestih mesecih pred ponovnim začetkom opravljanja dejavnosti;
- ustanovil družbo, zavod ali primerljivo osebo po tujem pravu;
- prišlo do preoblikovanja zavezanca s prenosom dela podjetja na družbo s pridobitvijo lastniškega deleža ali na fizično osebo, ki opravlja dejavnost;
- začel opravljati dejavnost na podlagi prenosa podjetja ali dela podjetja od druge osebe.

Če nastanejo omenjene okoliščine, se v teh primerih za namene obdavčitve z normiranimi odhodki za prihodke zavezanca štejejo prihodki, doseženi v preteklem letu, od
- zavezanca, ki jih je dosegel pred prenehanjem opravljanja dejavnosti,
- družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu,
- osebe, ki je prevzela del podjetja zavezanca, in
- osebe, ki je prenesla podjetje ali del podjetja na zavezanca.

Pri tem se upoštevajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju.

Prihodki iz dejavnosti povezanih oseb pa se upoštevajo tudi v primeru drugih okoliščin, in ne le navedenih. Ne seštejejo pa se, če zasebnik dokaže, da glavni ali eden od glavnih razlogov za shemo poslovanja (prek denimo dveh ali več povezanih oseb) ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 

 


Natisni   E-naslov