Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč

  eRačun - vloga

  27.1.2022

  Država je podaljšala ukrep delnega povračila stroškov, ki jih imajo delodajalci z nakupom kompletov za samotestiranje zaposlenih. Tako bo mogoče uveljavljati stroške za nakup hitrih testov tudi med 1. in 28. februarjem 2022. Znesek pomoči za februar na delavca bo znašal 30 evrov.


  27.1.2022
  Obrazec za računovodski servis za pomoč pri nakupu testov. POZOR: Rok za oddajo 14.2.2022
  Obrazec : TUKAJ.


  25.1.2022
  PKP10 določa, da je upravičenec upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 eurov na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu  in ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati. Število zaposlenih se šteje na dan oddaje izjave iz prvega odstavka 57. člena tega zakona (tj. na dan oddaje vloge za odobritev pomoči za nakup HAG testov). Slednje pomeni, da se lahko vloga odda samo za tiste delavce, ki se na dan oddaje vloge še vedno morajo testirati. V praksi to pomeni, da če se je delavec samotestiral v času med 8. 11. 2021 in 1. 1. 2022, nato pa je zbolel, se zanj na dan oddaje vloge (ki je jasno možna samo od 13. 1. 2022 naprej) pomoč ne more več zahtevati.
  Tako velja, da se v vlogi v rubriki "Število delavcev" lahko navedejo (oz. upoštevajo) samo tisti delavci, ki se na dan oddaje vloge še vedno morajo samotestirati, skladno z določili odloka (torej, samo tisti, ki ne izpolnjujejo pogoja P ali pogoja C), tudi če jih je v preteklom obdobju bilo več takšnih, ki so se morali samotestirati za namene opravljanja dela.


  21.1.2022
  V primeru slabšega počutja in možnosti okužbe se je dobro spomniti : Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.
  Delavec mora o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, ter v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.
  Obrazec za zaposlene.
  Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni lahko uveljavljajo samo zaposleni (zavarovanci, ki so v zavarovanje vključeni iz naslova sklenjenega delovnega razmerja), ne pa tudi samostojni zavezanci za prispevek (zavarovanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost; družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe; vrhunski športniki in šahisti ter kmetje).


  17.1.2022
  Vlada je na današnji dopisni seji spremenila odlok, po katerem učencem, dijakom in študentom ne bo več treba v karanteno v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika, če se bodo vsakodnevno presejalno testirali. Prav tako so povečali število testov HAG za samotestiranje na mesec, po novem jih bodo lahko dobili 20. Bodo pa morali šolski oddelki v karanteno, če bo več kot 30 odstotkov okuženih učencev znotraj oddelka v 14 dneh.
  Spremembe začnejo veljati v sredo, 19. januarja.


  9.1.2022
  Upravičenec - podjetje (tudi samozaposleni) je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 eurov na delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
  nalezljivo boleznijo COVID-19 samotestirati. Vračilo bo mogoče tudi za zaposlene, ki po kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu.
  Pomoč se lahko uveljavlja za nakup hitrih testov, za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji.
  Hitri testi za samotestiranje so bili lahko kupljeni od 8. 11. 2021 do oddaje izjave, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje.
  Upravičenec mora predložiti izjavo najpozneje do 15. 2. 2022, na voljo pa bo po 15.1.2022.


  1.1.2022

  #pkp10 podaljšuje obdobje upravičenosti vložitev vlog za karanteno in višjo silo delavcev do 31. 3. 2022. 
  Rok za oddajo vloge ostaja nespremenjen in sicer jo je potrebno oddati v 8 dneh od prvega dne odsotnost.


  27.12.2021

  Vlada je s sklepom podaljšala ukrep povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za samozaposlene, družbenike in kmete do 28.2.2022.


  6.12.2021
  Konec tega tedna bi naj bila na voljo vloga delno povrnitev izgubljenega dohodka v primeru karantene oz. višje sile za samozaposlene in poslovodje-družbenike.


  19.11.2021
  Danes je vlada predstavila nove ukrepe - #PKP10 za pomoč gospodarstvu. Kot smo že pisali, je možno zaradi novih usmeritev iz Bruslja določene pomoči podaljšati.
  Najglasneje se že nekaj časa govori o ukrepu delne povrnitve izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu, nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za samozaposlene in kmete.
  Država bo povrnila podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim ... tudi stroške za hitre teste, predvidoma do 60 evrov na zaposlenega.
  Vlada tudi do 30. decembra 2022 podaljšuje rok, do katerega se lahko porabi letošnji letni dopust. Letni dopust 2020 pa bo mogoče porabiti do 1. aprila prihodnje leto.
  Najbolj ranljivim skupinam bo izplačan posebni varstveni dodatek.
  Zaenkrat gre za predlog, ko bo dokončno sprejet, pa ga bomo kot takšnega tudi predstavili.


  16.11.2021
  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo dopolnjeno pojasnilo glede uveljavljanja višje sile in zapisalo, da staršem, ki ne bodo dovolili samotestiranja otrok v šoli, ne pripada nadomestilo plače, saj niso podani razlogi za višjo silo.


  12.11.2021
  Samozaposleni bodo očitno vendarle upravičeni do nadomestila za karanteno ali višjo silo. Delno povračilo izgubljenega dohodka bo mogoče uveljavljati za nazaj


  11.11.2021
  POZOR: Pravočasno obvestite računovodstvo, saj je potrebno vlogo za povračilo nadomestila oddati elektronsko v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi karantene na domu ali višje sile.


  29.10.2021
  Od 1. novembra velja, da je rezultat HAG testa za samotestiranje veljaven 48h po odvzemu brisa namesto en teden, kar pomeni, da se bo za bo potrebno za namene opravljanja dela (samo)testirati na dva dni.


  21.10.2021
  Finančna uprava RS bo jutri, 22. oktobra 2021, okrepila nadzore spoštovanja PCT pogojev.
  Posebna pozornost bo namenjena preverjanju izpolnjevanja PCT pogojev pri zaposlenih delavcih inšpiciranega zavezanca za davek, kakor tudi preverjanju, ali izvajalci storitev ustrezno preverjajo izpolnjevanje PCT pogojev pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah.


  23.9.2021
  Izjava za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust --> TUKAJ.


  14.9.2021
  Obrazec za evidenco samotestiranja najdete TUKAJ.


  9.9.2021
  Upravičenec, ki je upravičen do so-financiranje regresa za letni dopust predloži izjavo do 30. septembra 2021.


  28.7.2021
  Zaradi prejemanja subvencije delodajalec delavcu, za katerega je subvencijo dobil, še tri mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. To pomeni, da mu iz tega razloga lahko odpove pogodbo šele od 1. julija 2021. Kot obdobje prejemanja subvencije se šteje obdobje plačila za delo, za katero je delodajalec subvencijo prejel.
  Pri tem ni pomembno, kdaj bo delodajalcu dejansko izplačana. Lahko pa delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz vseh drugih odpovedni


  25.7.2021
  Ta teden, 28.7.2021, je zadnji rok za oddajo vloge za povračilo nadomestila plače zaradi skrajšanja delovnega časa, če ste zaposlenim odredili skrajšani delovni čas že pred uveljavitvijo zakona za obdobje od 1. 7. 2021.


  21.7.2021
  Ukrep povračila nadomestila za karanteno ali višjo silo velja po novem od 1. julija do 31. decembra 2021. Delodajalci, ki bodo uveljavljali povračilo izplačanega nadomestila plače za obdobje pred uveljavitvijo zakona, morajo vlogo oddati do jutri, 22. julija. Zakon določa, da je potrebno v tem primeru vlogo oddati v osmih dneh od uveljavitve zakona. Na splošno pa zakon veleva, da je potrebno vlogo oddati v osmih dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi karantene ali višje sile.


  21.7.2021
  Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih (ver. 21.7.2021)  --> TUKAJ.


  15.7.2021
  Glede zadnjega pogoja pri koriščenju skrajšanega delovnega časa ( Do tega ukrepa upravičeni delodajalci, ki jim je s predpisom vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti,) so na ministrstvu zapisali, da mora izhajati iz predpisa vlade (odloka), da je delodajalcu opravljanje dejavnosti onemogočeno ali omejeno, sicer delodajalec ne more dobiti pomoči.
  A ob tem poudarjajo, da to ne pomeni, da mora biti opravljanje dejavnosti z vladnim odlokom onemogočeno v celoti, torej zadošča, da je lahko onemogočeno tudi delno (npr. omejitev zasedenosti nastanitvenih zmogljivost, omejitev števila ljudi na določenem prostoru oziroma po kvadraturi, …)


  8.7.2021
  Vzorec odredbe o začasni odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom od julij 2021 do september 2021 --> TUKAJ.


  8.7.2021
  Če so zavezancu iz izbranih dejavnosti prihodki v letu 2021 upadli za vsaj 20% glede na leto 2020 oz. 2019 in opravljajo dejavnost v najbolj prizadetih dejavnostih, jim bo država sofinancirala regres za leto 2021.


  6.7.2021
  Predvidoma jutri bo znano končno besedilo #PKP9


  18.6.2021
  Nov interventni zakon predvideva, da je ukrep začasne odreditve dela s skrajšanim delovnim časom možno uporabiti le pri delavcih, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom.


  18.6.2021
  Obratovalni čas za gostince ni več dodatno omejen, omejuje ga zgolj obratovalno dovoljenje.


  11.6.2021
  Znova se dovoljuje strežbo in uživanje hrane in pijače obiskovalcem javnih kulturnih prireditev.


  10.6.2021
  V novem zakonu za pomoč gospodarstvo bi naj bilo podaljšanj ukrep skrajšanega delovnega časa, prihajajo novi boni in posebna pomoč za panogo gostinstva in turizma.


  27.5.2021
  Ukrep čakanja na delo podaljšan še za en mesec, do 30.6.2021.


  13.5.2021
  Zavezanec, ki ni dosegel zadostnega upada prihodkov oziroma je kršil prepoved izplačil (izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih deležev, izplačilo nagrad poslovodstvu in izplačilo dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu) in bo moral pomoč vrniti, lahko vloži vlogo za obročno vračilo pomoči. Skladno z ZIUPOPDVE (PKP7) lahko pomoč vrne v šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. V vlogi je potrebno obrazložiti nezmožnost plačila, predložiti je potrebno tudi dokazila, ki navedbe dokazujejo.
  Za čas, ko je dovoljeno obročno plačilo se za odloženi znesek ne zaračunavajo obresti.
  V kolikor zavezanec zamudi s plačilom posameznega obroka, mu zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki (bodite pozorni na sklice iz odločbe).


  11.5.2021
  Skladno s preteklimi pojasnili FURS so zavezanci, ki so bili vključeni v zavarovanje za krajši delovni čas (manj kot 40 ur/teden), primerjavo upada prihodkov izvedli s preračunom povprečnih mesečnih prihodkov v 2020 napram povprečnim mesečnim prihodkom v 2019. Po spremembi pojasnila pa velja, da se pri zavezancih, ki so poslovali v letu 2019 in 2020 ter so bili vključeni v tem obdobju v zavarovanje za krajši delovni čas (delno zaposleni, upokojenci, starševsko varstvo, ipd ...) primerjava upada prihodkov lahko izvede tudi glede na celoletne prihodke, , če je za zavezanca to ugodnejše.
  Spremenjeno pojasnilo velja za interventne ukrepe po PKP2 in PKP5 in sicer za:
  - temeljni dohodek
  - čakanje na delo

  Zavezanci, ki izpolnjuje pogoj upada prihodkov po novem pravilu vložijo umik vloge za vračilo


  3.5.2021
  Vlada s sklepom podaljšala veljavnost ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka do 30. junija 2021.  Pogoji koriščenja izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so določeni v #PKP5 in se s podaljšanjem obdobja niso spremenili. To pomeni, da ostajajo pogoji za upravičenost enaki, kot so bili pogoji za upravičenost do mesečnega temeljnega dohodka za obdobje od oktobra do decembra 2020.
  Zasebnik mora tako za pridobitev temeljnega dohodka za obdobje od aprila do junija 2021 izpolnjevati pogoj upada prihodkov iz 91. člena ZZUOOP. To pomeni, da mora izkazati več kot 20-odstotni upad čistih prihodkov od prodaje (z vključenimi nadomestili iz zavarovanja za starševsko varstvo) v letu 2020 glede na leto 2019.
  Skrajni rok za uveljavljanje tega ukrepa za te mesece je 30. junij 2021.


  3.5.2021
  Možnost uveljavljanja povračila nadomestila plače za zaposlene na začasnem čakanju na delo je bila podaljšana do konca maja 2021. Povračila ne morete uveljavljati za zaposlene v času odpovednega roka.
  Vlogo predložite v 8 dneh od napotitve na portalu ZRSZ.


  30.4.2021
  Na eDavkih je od danes (30.4.) na voljo nova izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (obrazec NF-izjava NFS) za obdobje 1.4.-30.6.2021.
  Obrazec bo mogoče oddati do vključno 30.6.2021.


  29.4.2021
  V kolikor podjetnik na podlagi spremenjenega pravilnika ugotovi, da prejetih pomoči (povračila nadomestila plač na začasnem čakanju na delo) ni dolžan vrniti, zavezanec že vloženo izjavo umakne na način, da preko portala eDavki odda prazno izjavo.
  Izjave za vračilo mesečnega temeljnega dohodka upravičenec ne more umakniti prek portala eDavki, ampak mora o tem obvestiti FURS (najlažje na način, da javi v center za informiranje, lahko pa tudi pisno).


  16.4.2021
  Tik pred zadnjim rokom za oddajo davčnih obračunov je vlada dopolnila Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov.
  Dodatno pravilnik določa, da pomoči za delavce na čakanju ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2019 znižali za več kot 10 oziroma 20 odstotkov. 


  13.4.2021
  Pripravlja se interventni zakon za gostince in turistični sektor, hkrati pa se neuradno šušlja, da se bo delno sofinanciranje fiksnih stroškov in temeljnih dohodek podaljšal v drugo polovico leta 2021.


  12.4.2021
  Država je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa začasnega čakanja na delo za mesec maj 2021.


  7.4.2021
  Obrazec za pridobitev temeljnega prihodka v mesecih april, maj in junij 2021 - stranke Pristar.
  Izpolnite, podpišete, skenirate in vrnete svojemu referentu. 

  Obrazec dobite TUKAJ.
  Ukrepi je bil le podaljšani, pogoji za pridobitev pomoči se (zaenkrat) niso spremenili. 


  3.4.2021
  Slovenski podjetniški sklad je razpisal dobre 103 milijone evrov za jamstva za bančna posojila s subvencijo obrestne mere (oznaka P1 plus 2021). Razpis je namenjen lajšanju dostopa do virov financiranja tako za investicijske projekte kot za zagotavljanje likvidnosti v podjetjih, ki jih je prizadela epidemija.


  3.4.2021
  Gradivo za sejo vlade pravi, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vladi predlaga podaljšanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za en mesec, do konca maja.


  31.3.2021
  Vlada predlaga nujno podaljšanje posojilnih moratorijev za tiste, ki zaradi korone ne smejo poslovati.


  28.3.2021
  Davčni zavezanci lahko do vključno 30. 6. 2021 vlagajo vloge za odlog oz. obročno plačilo davkov (tudi akontacij in davčnega odtegljaja ter prispevkov) iz razloga izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Vloge se obravnavajo v skladu s pogoji ZIUOPDVE.


  28.3.2021
  V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev naslednjim dejavnostim, pod pogojem, da se zaposleni enkrat tedensko testirajo:
  ➡ prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
  ➡ prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
  ➡ vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
  ➡ kmetijske prodajalne,
  ➡ tržnice, pri čemer se kot izjeme ne šteje prodaja oblačil in obutve na tržnicah,
  ➡ prodajalne s tehničnim blagom,
  ➡ trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
  ➡ individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.


  28.3.2021
  Po novem lahko vloge za povračilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile oddate do 30. junija 2021.
  POZOR: Vloge predložite elektronsko na portalu za delodajalce, najkasneje v 8 dneh od prvega dne odsotnosti zaposlenega (zaradi odrejene karantene ali višje sile).


  25.3.2021
  Koronska pomoč za podjetja in podjetnike bo podaljšana do 30. junija.

  Gre za ukrepe iz koronskih zakonov ZZUOOP in ZIUOPDVE: temeljni dohodek, delno povrnjen izgubljei dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka ter delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, ki velja tako za podjetja kot podjetnike.
  Prav tako je do 30. junija podaljšana možnost brezobrestnega odloga oziroma obročnega plačila davka, prispevkov, akontacij davka in davčnega odtegljaja.
  Ko bodo znana natačna besedila in pogoji, pa javimo.


  23.3.2021
  Vlada pripravlja rešitve za podaljšanje moratorijev na posojila. Več podrobnosti je pričakovati predvidoma še ta teden.


  22.3.2021
  V petek, 2. 4. 2021, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa.
  Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 2. 4. 2021, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri FURS 2. 4. 2021, pravočasno poravnana, če je plačana 1. 4. 2021.


  13.3.2021
  Obrazec fiksni stroški - pomožni dokument za računovodstvo. TUKAJ.


  13.3.2021
  Prostovoljna gasilska društva so včeraj prejela sredstva, ki so bila predvidena v #PKP7.
  S PKP7 je država zagotovila dodatna sredstva, in sicer od 2000 do 5500 € za posamezno društvo.


  11.3.2021
  Mesečni temeljni dohodek bo danes prejelo 37.697 upravičencev v skupni višini 39,5 milijona evrov, izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 762 zavezancev v skupnem znesku 257.000 evrov.


  1.3.2021
  Podjetja, ki bodo morala pomoči države vrniti, bodo dobila odločbo, ki bo zavezancu naložila vračilo sredstev v 30 dneh od vročitve.
  Podjetje bo lahko zaprosilo za obročno vračilo presežka prejete pomoči in pridobi možnost vračila dolga v največ šestih mesečnih obrokih. Za čas, ko je dovoljeno obročno plačilo, se obresti ne bodo zaračunavale. Pogoj za odobritev obročnega vračila neupravičeno prejete pomoči je, da je pri vložniku zahtevka prišlo do izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.
  Pri obročnih odplačilih je potrebno biti previden in navesti pravilne sklice iz odločbe o odobritvi obročnega odplačila.


  1.3.2021
  Za namene pogojev vračanja pomoči velja --> Podjetnik je tako poslovno aktiven, če:
  - je prejemnik pomoči – fizična oseba odsoten zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (obdobje prejemanja materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila),
  - ima prejemnik pomoči – fizična oseba v obdobju svoje odsotnosti zaposlene ali
  - ostaja podjetje prejemnika pomoči – fizične osebe poslovno aktivno po drugih deležnikih.


  26.2.2021
  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili dodatna evropska sredstva za »Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID-19«, ki ga izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

  Skupna
  višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, po novem znaša dobrih 14,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 10,5 milijona evrov.


  19.2.2021
  Strežba v lokalih poslovnim uporabnikom -->Strežba v lokalih (t.i. mehurček strežba), Februar 2021


  16.2.2021
  Trgovinska zbornica Slovenije bo jutri začela z organizacijo brezplačnih testiranj za zaposlene v trgovini, sporočajo.
  Brezplačna testiranja za zaposlene v trgovini bodo potekala v več krajih, do zdaj so dogovorjene lokacije Ljubljana, Celje, Maribor, Kranj, Trbovlje, Krško, Kočevje in Postojna, pripravljajo pa še nove.


  15.2.2021
  V primeru, da je delavec že prejel krizni dodatek po #PKP7, do dodatka po #PKP8 ni upravičen.


  11.2.2021
  Danes nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za januar 2021


  11.2.2021
  Obrazec za vračilo subvencij za kritje fiksnih stroškov po protikoronski pomoči bo za vse tiste, ki so ugotovili, da do pomoči niso upravičeni, na portalu e-Davki pripravljen najkasneje do konca februarja.


  9.2.2021
  Enkratni solidarnostni dodatek uveljavljate z vlogo, ki jo oddate v 30 dneh od uveljavitve #PKP8.
  Naslovite jo na območno službo, pri kateri ste prijavljeni kot brezposelni.


  5.2.2021
  FURS obvešča, da na eKartici prikaz otvoritvenega stanja in salda, pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu odložene davčne obveznosti zaradi epidemije, morda ni pravilen (npr. v otvoritveno stanje so neustrezno prenesene izravnane nezapadle postavke na prispevkih), do ureditve pravilnega prikaza na eKartici za informacijo o dolgu uporabljajte eKarticaO (odprte postavke), ki izkazuje pravilno knjigovodsko stanje.


  5.2.2021
  Najkasneje do 15.2. morate vlogo za čakanje na delo oddati delodajalci, ki ste zaposlene napotili na začasno čakanje že pred uveljavitvijo #PKP8 in sicer posebej za obdobje od 16. januarja do 31. januarja in za obdobje po 1. februarju, opozarjajo na zavodu.


  5.2.2021
  ZZZS je danes ob polnoči na portalu za delodajalce omogočil oddajo vlog za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.
  Delodajalci, ki so delavce napotili na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo PKP8, morajo vlogo oddati v 8 dneh od uveljavitve zakona. Pravočasne bodo vloge, ki bodo preko portala za delodajalce oddane do vključno 14. 2. 2021.
  Na portalu sta na voljo dve vlogi. Delodajalci, ki so delavce napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 16. 1 .2021 - 31. 1. 2021, za to obdobje oddajo vlogo posebej. Druga vloga pa je namenjena delodajalcem, ki so delavce napotili na čakanje od 1. 2. 2021. Na portalu za delodajalce bodo na voljo vsa potrebna navodila delodajalcem.
  Delodajalci sprašujejo, kako uveljavijo višje povračilo nadomestila za čas, ko jim je zaradi epidemije s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti (bruto II). Ta podatek bodo delodajalci vnesli naknadno, ob oddaji zahtevka za povračilo izplačanega nadomestila plače.


  3.2.2021
  Eden ključnih interventnih ukrepov za ohranitev številnih delovnih mest je ukrep subvencioniranja čakanje na delo doma, ki se ga v #PKP8 podaljšuje od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2021.
  Povračilo nadomestila plače bodo lahko uveljavili vsi delodajalci, ki so bili registrirani najpozneje 31. decembra 2020 in jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020.


  3.2.2021
  Če bo podjetje zaprosilo za subvencioniranje dviga minimalne plače, je v zakonu tudi zapisano, da delodajalec v času prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne bo smel odpuščati iz poslovnega razloga.


  3.2.2021
  Podjetja v dejavnostih, ki so z vladnimi odloki zaprte, bodo pri subvencioniranja čakanja na delo dobila strošek plače delavcev vrnjen v celoti (drugi bruto).


  3.2.2021
  Subvencioniranje čakanja na delo bo veljalo še do konca aprila. Ukrep bodo lahko koristili delodajalci, registrirani do konca lanskega leta, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije letos upadli za več kot 20 odstotkov.


  2.2.2021
  Do 31.3.2021 je čas, da oddate vlogo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje od 1.1.2021 - 31.3.2021. Do pomoči so upravičena podjetja, ki jim bo promet v obdobju padel za najmanj 30%, ter ocenjujejo, da bodo v tem obdobju imeli zadostno neto izgubo.
  Našim poslovnim partnerjem bomo pogoje natančno opisali v prihodnjih dneh na elektronske naslove in tudi osebno oz. preko e-povezav, vsaj pojasnila pa boste našli tudi na www.Pristar.si
  Časa za vložitev izjave je še dovolj.


  2.2.2021
  Poslanci bodo na današnji izredni seji potrjevali #PKP8. Krizni dodatek v višini 200 evrov bodo prejeli tudi zaposleni v gospodarstvu, ki ga ob decembrski plači zaradi prejema nagrade za poslovno uspešnost niso.


  1.2.2021
  V tem tednu bi naj bil dokončno sprejet #PKP8, veljal bi naj od 1.2.2021 dalje. Med drugim ukrep prinaša podaljšanje čakanje na delo in subvencioniranje povišanja minimalne plače.


  29.1.2021
  Od prejšnjega tedna je na eDavkih dostopna Izjava o izplačilu kriznega dodatka (NF-KrizniDod). Za povračilo izplačanega tovrstnega dodatka delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek.
  Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca februarja 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.


  29.1.2021
  Vlada je s sklepom podaljšala začasno omejitev začetka postopkov davčne izvršbe, in sicer do 17. 3. 2021.


  28.1.2021
  Do 31.1.2021 lahko kmetje, starejši od 65, ki imajo nizke dohodke, vložijo vlogo za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka.


  26.1.2021
  #PKP8 prinaša spremembe pri kriznem dodatku, ki ga je uvedel #PKP7. K novembrski plači se po novem NE prišteva del plače za poslovno uspešnost, če je bil delavcem izplačan decembra 2020. Krizni dodatek pa ostane v višini 200 EUR pri januarski plači, če prejemnik ustreza ostalim pogojem.


  25.1.2021
  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela #PKP8. Sedaj sledi še obravnava v državnem zboru. Zakon med drugim prinaša :
  --> delno kritje povišanja minimalne plače
  --> podaljšanje čakanja na delo
  --> osnovne pogoje za ugodnejša posojila v gostinstvu in turizmu


  23.1.2021
  Izjava za uveljavljanje delnega povračila fiksnih stroškov za obdobje januar - marec 2021 bo objavljena predvidoma do konca januarja.


  20.1.2021
  Možnost koriščenja 80 odstotnega nadomestila za čas čakanja zaposlenih na delo doma bo podaljšan z 31. januarja do konca aprila letos.


  19.1.2021
  Predvidoma marca bo na voljo razpis SPIRIT za gotince in turistični sektor.


  18.1.2021
  Po #PKP8 bi naj država podjetjem subvencionirala dvig minimalne plače.


  18.1.2021
  Danes 18. 1. 2021, pri oddaji obrazca REK-1 javi nepričakovano napako. Težavo pri FURS že odpravljajo.
  Svetujemo pozornost zaradi pravočasnosti pri oddaji plače - zaradi kriznega dodatka.


  18.1.2021
  Na Fursovi spletni stani eDavki je objavljen obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2.
  Upravičenci prejmejo pomoč za izvedbo hitrih testov v velikosti 40 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge, ki jo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do 30. januarja 2021


  15.1.2021
  Vlada pripravlja nov, že osmi protikoronski paket #PKP8 za blažitev posledic epidemije, v okviru tega pa dva ključna ukrepa za pomoč gospodarstvu.
  Podaljšali bodo ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma, ta velja do konca januarja, in sicer vsaj do konca aprila. #PKP8 bo urejal tudi delno subvencioniranje dviga minimalne plače. Več bo znano v drugi polovici januarja.


  15.1.2021
  Trenutno so vsi pogoji za uveljavljanje ukrepov, ki so bili podaljšani v leto 2021 z Odlokom Vlade, enaki, kot v #PKP6 in #PKP7 - torej primerjava prometa iz prodaje blaga in storitev v letu 2020 z letom 2019. #PKP7 je prinesel novost le pri ugotavljanju prihodkov pri pomoči v obliki nekritih fiksnih stroškov, kjer je primerjalno obdobje 1.1.2021 do 31. 3. 2021 glede na obdobje 1.1.2019 do 31. 12. 2019.
  Predvideva pa se, da bo #PKP8 prinesel spremembe na področju dohodkovnih meril, predvsem pa primerjavo prihodkov z letom 2020 in 2021.


  14.1.2021
  Še do jutri (15. 1. 2021) lahko uveljavljate povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje oktober - december 2020


  12.1.2021
  Na podlagi zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 je bilo objavljeno povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem šolskih prevozov, izvajalcem občasnih prevozov oseb s kombiniranimi vozili in upravljavcem avtobusnih postaj.


  12.1.2021
  Od ponedeljka, 11. januarja, lahko zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas oddate tudi za december.


  12.1.2021
  Spoštovani obiskovalec / ka naše spletne strani.
  V letu 2020 smo v, tudi za gospodarstvo, enim najtežjih obdobjih v zgodovini, veliko časa posvetili nasvetom, tolmačenjem zakonodaje in pomoči, tudi nepogodbenim partnerjem.
  Kako pa ste našo pomoč in sodelovanje videli vi ? --> http://bit.ly/39nxpP1 


  11.1.2021
  Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičene do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge, ki jo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do 30. 1. 2021. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku.
  Obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2 bo na voljo predvidoma 14. 1. 2021


  11.1.2021
  Oddati je mogoče izjavo za pridobitev temeljnega dohodka


  8.1.2021
  Mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober - december 2020 je danes prejelo 37.142 upravičencev, izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 1.407 upravičencev.


  5.1.2021
  Podaljšan je tudi ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, ki ga lahko prejmejo samozaposleni, družbeniki poslovodje in kmetje.
  Višina pomoči znaša 250 evrov za 10 dni oziroma največ 750 evrov v enem mesecu.
  A do te pomoči ste upravičeni le, če ne boste zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta.
  Obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene je že na voljo v eDavkih.


  5.1.2021
  Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za januar, februar in marec bo na voljo predvidoma 11. 1. 2021.


  4.1.2021
  Delavec je upravičen do kriznega dodatka za dneve, ko opravlja delo, pri čemer ni pomembno, ali delo opravlja na sedežu delodajalca, od doma ali z druge lokacije. Za dneve, ko je delavec odsoten z dela zaradi začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali zaradi drugih upravičenih odsotnosti, se krizni dodatek ne izplača.


  3.1.2021
  Krizni dodatek se ne všteva v davčno osnovo.


  3.1.2021
  Delodajalec ob izplačilu kriznega dodatka predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in izplačilu.
  Znesek izplačanega kriznega dodatka se vpiše v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000.


  2.1.2021
  Predvidoma od 5.1.2021 bo mogoče oddati popravek vloge za sofinanciranje fiksnih stroškov, če bo upad glede na povprečno število zaposlenih ali osnovnih sredstev brez zemljišč ugodnejši za podjetje. 
  V primeru upada za več kot 70% pa bo preračun iz 1.000 EUR / zaposlenem na 2.000 EUR / zaposlenem narejen po uradni dolžnosti, če ste vlogo oddali pravilno.


  30.12.2020
  Upravičeno obdobje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov iz 109. člena ZIUOPDVE se podaljša do 31. marca 2021.


  30.12.2020
  #PKP7 (ZIUPOPDVE) določa, da nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti manjše od minimalne plače.
  Sprememba velja do 1. 12. 2020 dalje. Pri karanteni nadomestilo plače ne sme biti manjše od minimalne plače v primeru, da ko delavcu pripada nadomestilo plače v velikosti 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1 in v primeru, ko mu pripada nadomestilo plače v velikosti plače, ki bi jo prejel, če bi delal (okužba pri opravljanju dela).


  30.12.2020
  Država uvaja enkratni solidarnostni dodatek za novorojenčke v višini 500 evrov ob rojstvu otroka, ki jo bodo deležni starši za otroka rojenega od 1.1.2020 do eno leto po koncu epidemije.


  29.12.2020
  Upravičenci na razpisu SPIRIT za gostinski in turistični sektor so z današnjim dnem pričeli dobivati prva nakazila.


  29.12.2020
  Davčni zavezanci lahko tako do vključno 31. 3. 2021 vlagajo vloge za odlog oz. obročno plačilo davkov (tudi akontacij in davčnega odtegljaja ter prispevkov) iz razloga izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Vloge se obravnavajo v skladu s pogoji ZIUOPDVE.


  28.12.2020
  Danes je vlada podaljšala možnost poenostavljenega in odloženega plačila davkov, prispevkov in akontacij. Za čas odloga in obročnega plačila se davčnemu zavezancu ne zaračunajo obresti.


  26.12.2020
  Vlada je danes zvečer sprejela sklep o novih izjemah, ki so dovoljene. Tako se z odlokom dopolnjujejo naslednje dejavnosti, ki se jih umešča med izjeme in veljajo do 4.1.2021 :
  --> tržnice s hrano,
  --> trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
  --> storitve frizerskih salonov.


  26.12.2020
  Najbolj prizadeta podjetja bodo lahko dobila ugodna posojila od SID banke in javnega sklada za podjetništvo.


  26.12.2020
  Država bi naj po #PKP7 plačala hitre teste celotnemu gospodarstvu, in sicer 40 evrov na zaposlenega na dan oddaje vloge, kar naj bi po oceni iz predloga pokrilo stroške za pet hitrih testov na zaposlenega.


  25.12.2020
  #PKP7 bi naj dokončno uredil, da se dodatki, ki so jih zaposleni prejeli za delo v rizičnih razmerah, za nevarnost in posebne obremenitve pri izvajalcih socialno varstvene dejavnosti in zdravstvene dejavnosti, ne upoštevajo v davčno osnovo za plačilo dohodnine.


  25.12.2020
  Vlada je sprejela sklep, po katerem bo veljavnost bonov v turizmu podaljšala do konca leta 2021.


  24.12.2020
  Glede na dejstvo (ter po pojasnilu odgovornih institucij), da so se v skladu z Javnim pozivom SPIRIT-a za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 sofinancirali obratovalni stroški podjetij v gostinstvu in turizmu za razdobje od 12. marca do 31. maja 2020, se navedeni prihodki iz naslova državne pomoči (ne glede na dejanski prejem sredstev v decembru 2020) ne izkazujejo med prihodki pri ugotavljanju izgube davčnega zavezanca za razdobje 1.10.2020 do 31.12.2020 v povezavi z državno pomočjo v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.
  Navedeno stališče izhaja tudi iz mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki, med drugim, določajo, da se morajo državne podpore pripoznavati strogo dosledno kot prihodek v obdobjih, v katerih se vzporejajo z zadevnimi stroški, ki naj bi jih nadomestile.


  23.12.2020
  Vlada danes predvidoma tudi o podaljšanju ukrepov za espeje in podjetja do 30. junija 2021.
  Spremljamo - poročamo.


  22.12.2020
  Za upravičenca (samozaposleni...), ki je na bolniški odsotnosti in dejavnosti NE opravlja preko drugih deležnikov (npr. zaposlenih, študentov, družinskih članov in drugih) se šteje, da ne posluje, saj njegovo podjetje v tem času ni poslovno aktivno.


  21.12.2020
  Po #PKP7 bodo podjetja, ki so jim prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov, upravičena do dva tisoč evrov mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega v upravičenem obdobju.


  21.12.2020
  Za zagotovitev likvidnosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih bo država zagotovila 30 milijonov evrov za ukrep jamstev za bančna posojila, kar bo izvajal Slovenski podjentiški sklad. SID banka bo zagotovila 200 milijonov evrov za ukrep ugodnih posojil za turizem in gostinstvo, država pa ji zagotovi 100 milijonov evrov jamstva za kritje prve izgube.


  21.12.2020
  Po #PKP7 bodo podjetja prejeto pomoč, če bodo naknadno ugotovili, da ne ustrezajo osnovnim pogojem, lahko vrnila v več obrokih.


  20.12.2020
  Vlada je na sobotni seji sprejela nekaj ukrepov, ki bodo veljali preko praznikov. Ministrstva pozivajo zasebno gospodarstvo, da za čas praznikov (od 24.12.2020 do 10.1.2021) uvedejo kolektivne dopuste ali / in organizirajo delo od doma kjer je to le možno. Organi državne uprave bodo v času med 24.12.2020 ter 4.1.2021 opravljali samo najnujnejše aktivnosti.

  Od 24.12.2020 do 4.1.2021 oziroma do vključno 10.1.2021, če se epidemiološka situacija ne bo izboljševala, bo veljalo zaprtje  vseh storitvenih dejavnosti, kjer se ni moč izogniti tesnim telesnim stikom, prav tako pa se zopet zapirajo nenujne dejavnosti


  19.12.2020
  Po #PKP7 naj bi podjetja pomoč dobila hitrejše, me drugim bi naj bilo hitrejše tudi subvencioniranje fiksnih stroškov. Tisti, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih plač (cca. 1881 EUR bruto), bodo dobil krizni dodatek v znesku 200 EUR, ki ga bodo delodajalci dobili vrnjenega preko vloga na FURS.
  Država tudi obljublja, da bodo lahko podjetja letos pridobljene pomoči lahko vračal po obrokih, če ne bodo izpolnjevala pogojev za njih.
  Prihajajo tudi rešitve za najemnine in pomoči za najšibkejše.
  Več v prihodnjih dneh.


  18.11.2020
  Naj vas spomnimo, da se 31. 12. 2020 izteče rok za določene ukrepe iz protokorona paketov. Tisti zavezanci, ki še niste uveljavljali svojih pravic, imate do konca koledarskega leta še možnost, da uveljavljate naslednje ukrepe:
  --> mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober – december,
  --> povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok,
  --> povračila nekritih fiksnih stroškov,
  --> poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti.


  17.12.2020
  Vlada je podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021.


  16.12.2020
  Z ZIUOPDVE (PKP6) se je pri čakanju na delo za obdobje november 2020 - januar 2021 zvišal zgornji znesek delnega povračila nadomestila plače, ki ga delodajalcu povrne ZRSZ. Trenutno zadnja znana mesečna plača je za september in znaša 1.799,07 eur.


  15.12.2020
  Podjetniški sklad načrtuje za 164 milijonov evrov spodbud v 2021. Spodbude bodo namenjene mikro, malim in srednjim podjetjem, startupom in scaleupom, in sicer v obliki jamstev za zavarovanje bančnih posojil s subvencijo obrestnih mer, mikroposojil za različne ciljne skupine, posebne spodbude (subvencije) za ciljne skupine.


  14.11.2020
  Nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja o ukrepu iz #PKP6 Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov --> Vprašanja & Odgovori (Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov)


  14.11.2020
  Zavezanec – poslovni subjekt lahko zaprosi za odlog plačila davčnih obveznosti za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.
  Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, trošarine, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj ter za prispevke za socialno varnost.


  14.12.2020
  Če ste prejeli odlok kredita po interventnih zakonih v letu 2020 se pred izplačilom božičnice in nagrad posvetujte s svojim računovodstvom.


  14.12.2020
  V prihodnjih dneh bo vlada s sklepom podaljšala subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do konca junija 2021. 


  14.12.2020
  Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je že na voljo.
  Pogodbne stranke pošljite izpolnjen obrazec v računovodstvo, najdete ga TUKAJ.


  14.12.2020

  ❗❗❗POZOR --> Preložitev kreditnih obveznosti in izplačilo "božičnice" ob koncu leta

  Za kreditojemalca, ki je gospodarska družba, in mu je banka odobrila odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe v skladu z ZIUOPOK, velja za čas od vložitve vloge za odlog plačila obveznosti do prenehanja pravice banke do uveljavljanja pravice do poroštva prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov.

  Banka je opozorilo o prepovedi izplačil v skladu s prejšnjim stavkom vključi v kreditno pogodbo ali v aneks k njej. Kršitev te prepovedi je razlog za prekinitev odloga plačila.


  14.12.2020
  Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se bo lahko izvajala dejavnost, bo omejena na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Na odprti tržnici se dejavnost omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.


  12.12.2020
  #PKP7, katerega besedilo bo znano kmalu, bo med drugim ponudil ukrepe za likvidnost gospodarstva. Omenja se posebna pomoč turistični panogi z uvedbo 200-milijonskega posojilnega sklada, ki bi se izvajal prek SID banke in bi bil namenjen spodbudam novih investicij v turizmu. Prav tako pa bi se naj uvedel 90-milijonski sklad za brezobrestne kredite, ki jih bo izvajal Slovenski podjetniški sklad, in več kot 100-milijonsko garancijo Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite malim in srednje velikim podjetjem.


  10.10.2020
  Kot vse kaže bo vlada v #PKP7 za namene delnega kritja fiksnih stroškov dvignila maksimalen znesek na zaposlenega iz 1000 na 2000 EUR, vendar bo ukrep večini manjših mikro in malim podjetjem neuporaben, saj se odstotek sofinanciranja (0,6 - 1,2 % letnega prometa 2019) naj ne bi spreminjal. Spremljamo - javljamo.


  9.12.2020
  Vse pogodbene partnerje obveščamo, da imajo kratka navodila, v vezi koriščenja ukrepa #PKP6 - Delno kritje fiksnih stroškov, na svojih elektronskih naslovih.


  9.12.2020
  Obrazec za uveljavljanje pomoči #PKP6 - Delno sofinanciranje fiksnih stroškov.
  POZOR: Ni uraden dokument, zgolj za pomoč računovodjem.
  Dokument izpolnjen pošljite svojemu referentu na Pristar d.o.o.

  Obrazec --> TUKAJ


  ​7.12.2020
  Vlogo za subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa zaposlenih lahko oddate samo še do četrtka, 10. decembra. Izvajanje ukrepa po sedaj veljavni zakonodaji je namreč predvideno do 31. decembra 2020.


  7.12.2020
  Predlog #PKP7 je v obravnavi, sprejet bi naj bil že decembra, saj naj bi med drugim podaljšal tudi ukrep delnega subvencioniranja čakanja na delo, ki se sicer izteče 31.12.2020. V razpravi je tudi predlog, da bi se, vsaj za nekatere dejavnosti, višina maksimalnih fiksnih stroškov na zaposlenega dvignila na 2.000 EUR, seveda pa višino omejujejo tudi ostali pogoji (neto izguba v zadnjem četrtletju, padec prometa v zadnjem četrtletju, …). V njem bi naj bila tudi nekaj rešitev za najemnine (skrajšani odpovedni roki, zakonski rok odložitve plačila…). Pripravlja se še nekaj ostalih rešitev, vas obveščamo, ko bo jasno kaj novega.


  3.12.2020
  V #PKP7 vlada napoveduje več ukrepov za dvig likvidnosti podjetij.


  3.12.2020
  Vlada bo veljavnost turističnih bonov podaljšala do konca prihodnjega leta


  3.12.2020
  Kolektivne organizacije SAZAS, ZAMP in IPF v času zaprtja ne bodo zaračunavale nadomestil, tako da predlagamo, da le preverite ustreznost računov – Posebne odjave ali sporočanja o zaprtju podjetjem ni potrebno. Ker je zaprtje dejavnosti trajalo cel mesec november, lahko tudi vsi, ki plačujete RTV prispevek za vaš salon/lokal javite, da ste zaprti in od kdaj, RTV pa bo nato izstavili dobropis oziroma storniral že izstavljeni račun.


  3.12.2020
  MGRT 
  tako predlaga, da se načrtovani rok za izplačilo subvencij za kritje fiksnih stroškov lahko skrajša in je 20. januar 2021 le skrajni rok izplačil iz tega naslova.


  2.12.2020
  Pri preverjanju pogojev za upravičenost do delnega povračila fiksnih stroškov peti odstavek 109. člena ZIUOPDVE določa upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019. Pomeni, da se upoštevajo dejansko doseženi prihodki v celotnem obdobju oktober, november in december 2019.  
  Neto čista izguba se predstavlja izgubo v upravičenem obdobju, torej v mesecih oktober, november in december. Maksimalni znesek pomoči se torej izračuna kot odstotek (70 % oziroma 90 % odvisno od velikosti podjetja) neto izgube v upravičenem obdobju.
  Navedeno pomeni, da se upoštevajo zadnji trije meseci skupaj.


  1.12.2020
  Zavezanci, poslovni subjekti, bodo vlogo za odlog oz. obročno plačilo po novem obrazcu lahko vložili tudi za davke, ki so zapadli v plačilo oktobra 2020.
  Če boste uveljavljali odlog oz. obročno odplačilo davkov in prispevkov je izredno pomembno, da se plačilo posameznega obroka izvrši z referenco oz. sklicom, ki je naveden na ODLOČBI o odobritvi obročnega plačila.
  Če plačilo obroka ni izvršeno s tem sklicem, se plačilo lahko porabi za pokritje drugih obveznosti in obrok ostane neplačan, kar je lahko razlog za RAZVELJAVTEV odobrenega obročnega plačila.


  1.12.2020
  Zavezanci, poslovni subjekti, bodo vlogo za odlog oz. obročno plačilo davkov po novem obrazcu lahko vložili tudi za davke, ki so zapadli v plačilo oktobra 2020.


  1.12.2020
  Če ste delavce poslali na čakanje v novembru in oddali vlogo po PKP 5, želite pa višje nadomestilo po PKP6, nikakor ne umikajte vloge, če o njej še ni bilo odločeno.
  Če je o vaši vlogi že odločeno, ni treba oddajati nove vloge, temveč boste na zavod za zaposlovanje izjavo, da še niste prejeli javnih sredstev, ki bi presegala prag 800 tisoč evrov, priložili k zahtevku za povračila izplačanih novembrskih plač, v kateri se boste opredelili o višjem nadomestilu, pojasnjujejo na ministrstvu za delo.
  Enako lahko storijo tudi delodajalci, ki so že vložili vlogo po PKP 5, pa o njihovi vlogi še ni bilo odločeno.
  Delodajalci bodo od vzpostavitve informacijskega sistema (na voljo predvidoma 2.12) za oddajanje e-vlog na zavodu za zaposlovanje imeli na voljo še osem dni za oddajo vloge od same vzpostavitve sistema. Rok za oddajo se bo tako sorazmerno ustrezno podaljšal.


  1.12.2020
  Po ZIUOOPE, ki ureja skrajšanje delovnega časa,  velja ukrep do 31. 12. 2020. #PKP 6 ukrepa ni podaljšal do 30. 6. 2021, čeprav je bilo to sprva v njegovem predlogu zapisano. PKP 5 je prinesel možnost, da ukrep podaljša vlada s sklepom še za 6 mesecev, vendar  ne dlje kot do 30. 6. 2021. Kot pa je slišati, pa naj bi bil ukrep podaljšan v PKP 7.


  30.11.2020
  ZRZS sporoča, da še rešuje vloge za skrajšani delovni čas po PKP3 in PKP5, saj so čakali na potrditev sredstev EU iz sheme Sure.


  30.11.2020
  Za subvencioniranje fiksnih stroškov boste zaprosili z oddajo izjave na eDavkih. Ta bo na voljo predvidoma od 17. decembra.


  30.11.2020
  Za višjo silo šteje:
  --> varstvo otrok
  --> ustavitev javnega prevoza
  --> zaprtje mej

  Če se uveljavlja ukrep zaradi ustavitve javnega prevoza od 1. 9. dalje do uveljavitve zakona pa v 8 dneh od uveljavitve PKP 6.


  30.11.2020
  Delodajalec uveljavi pravico do povračila za čakanje na delo z vlogo, ki jo predloži elektronsko na ZRSZ v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo.


  30.11.2020
  Pri čakanju na delo je sprememba v višini delnega povračila. Višina delnega povračila izplačila nadomestila plače, izplačane za mesec november 2020 do izteka upravičenosti (31. 1. 2021), lahko znaša 100% za delodajalce, katerih skupni znesek javnih sredstev ne bo presegel 800.000 EUR na posamezno podjetje. Delodajalec, ki uveljavlja to višino, k vlogi predloži izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da znesek pomoči ni in ne bo presegel limita.
  Višina delnega povračila izplačila nadomestila plače, izplačane za mesec november 2020 do izteka upravičenosti (31. 1. 2021), je omejena z višino POVPREČNE MESEČNE plače v RS. V 80% nadomestila plače je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).


  30.11.2020
  ZRSZ zavrača vloge za čakanje na delo in skrajšan delovni čas, če je delodajalec delavca zaposlil in ga takoj napotil na ukrep. Njihova obrazložitev je, da je ukrep namenjen ohranjanju zaposlitve zaposlenih dlje časa.


  30.11.2020
  ZRSZ bo danes upravičencem na podlagi interventne zakonodaje nakazal skupno 10,6 milijona evrov za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo ter za nadomestila zaradi karantene.


  29.11.2020
  PKP6 je bil v petek objavljen v Uradnem listu in je začel veljati dan po objavi.


  27.11.2020
  Normiranci so v primeru koriščenja ukrepa dolžni zagotavljati podatek o načrtovani in dejansko doseženi izgubi v zadnjem kvartalu 2020 na podlagi verodostojnih listin!


  27.11.2020
  Predvidoma v naslednjem tednu bo #PKP6 objavljen v Uradnem listu in s tem bo tudi stopil v veljavnost.
  Izplačilo pomoči za delno sofinanciranje fiksnih stroškov se predvideva v januarju 2021.


  27.11.2020
  Do delnega kritja fiksnih stroškov upravičena podjetja registrirana do 1.9.2020. Formula za izračun se razlikuje glede na datum ustanovitve.


  27.11.2020
  V členu o delnem kritju fiksnih stroškov v PKP6 je tudi člen, da podjetje na 31.12.2019 ne sme biti v težavah. Ker je razlaga tega pojma dokaj široka in bi lahko vključevala (predvsem pri mikro podjetjih) tudi podjetja, ki
  normalno poslujejo in redno plačujejo račune, smo zaprosili za dodatne obrazložitve in tolmačenja oz. že prej predlagali spremembo tega člena.
  V naslednjem tednu lahko pričakujemo, da bo na to temo znanega kaj več.


  27.11.2020
  Za obdobje od 13.3. do preklica epidemije se najemnikom, ki imajo poslovne prostore ali stavbe v lasti države ali občine, najemnina ali del najemnine ne zaračunava. O oprostitvi bo odločal predstojnik upravljalca oz. organ odgovoren za izvrševanje proračuna občine.
  Najemnine so za obdobje od 19. 10. 2020 dalje oproščeni tudi uporabniki športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti RS ali občin, ki jim je zaradi ukrepov onemogočeno ali bistveno otežena uporaba. Do oprostitve najemnin so upravičene športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport.


  27.11.2020
  Podjetniki, ki boste koristili poroštva države za financiranja po #PKP6 bodite pozorni, da boste imeli zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge poravnane obveznosti do davčne uprave oziroma odobren odlog/obročno plačilo dajatev.


  26.11.2020
  Najvišja višina povračila plače za čakanje na delo se zvišuje na cca. 1800 EUR, vsa podjetja, ki pa so dobila manj kot 800.000 EUR državne pomoči, bodo lahko povračila plač koristila v višini 100%, ampak do prej navedenega zneska.


  26.11.2020
  Državni zbor sprejel #PKP6. Čakamo še vpis v Ur. list in potem z naslednjim dnem prehaja v veljavnost.
  S #PKP6 se podaljšuje ukrep čakanja na delo, s spremembo, da lahko podjetja dobijo 100 odstotno nadomestilo v primeru, da je skupni znesek omejen na 800.000 evrov.
  S #PKP6 se uveljavlja tudi nadomestila za fiksne stroške. Do povračila bodo upravičeni vsi, ki jim bo promet v zadnjem četrtletju leta 2020, v primerjavi z istim obdobjem v letu 2019, upadel za vsaj 30 odstotkov.


  25.11.2020
  Po neuradnih podatkih bodo do delnega kritja fiksnih stroškov upravičena podjetja, ki so bila registriran do 1. septembra letos in so jim bodo prihodki med oktobrom in decembrom 2020 upadli vsaj za 30% v primerjavi z zadnjim četrtletjem v letu 2019.


  25.11.2020
  FURS obvešča, da do sprejetja PKP6 pravna podlaga ne omogoča poenostavljenega uveljavljanja obročnega plačila oziroma odloga plačila davkov zaradi posledic epidemije.
  Predvideva se, da bo zakon dokončno sprejet kmalu.


  25.11.2020
  Z amandmaji se predlaga, da 100 odstotno nadomestilo plače prejmejo vsa podjetja, ki še niso in tudi ne bodo presegla 800.000 evrov državnih pomoči, vsa ostala so upravičena do 80 odstotnega povračila s strani Republike Slovenije.


  24.11.2020
  Do povračila fiksnih stroškov bodo upravičeni tisti, ki so jim prihodki upadli za 30 in ne (kot je bilo predlagano) za 40 odstotkov.


  21.11.2020
  Z današnjo spremembo odloka je med izjeme brez karantene ali negativnega testa ob vstopu iz rdeče države dodana izjema prehajanja meje s sosednjo državo zaradi dostopa do prodajaln ali storitev, ki so v sosednji državi bližje prebivališču osebe, kot so te prodajalne ali storitve v občini prebivališča, ali jih v občini prebivališča ni.
  Oseba se mora vrniti v dveh urah po prehodu meje. Odlok začne veljati v ponedeljek 23.11.2020.


  20.11.2020

  6. 11. 2020 je bil objavljen javni razpis za ukrep 21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela. Razpisanih je 3,5 milijona evrov za podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem zaradi izpada prihodka, ki je nastal zaradi zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom.
  Vlagatelji lahko vloge oddajo do 24. 11. 2020.
  VEČ: 3,5 milijona evrov za podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem zaradi izpada prihodka pri prodaji javnim zavodom


  20.11.2020
  MGRT v vmesnem času do dokončnega sprejema PKP6 obljublja nekaj sprememb. Ena izmed bistvenih sprememb bi naj bil dvig sofinanciranje države za čakanje na delo. V trenutnem predlogu PKP6 je predvideno, da država delodajalcem povrne 80% nadomestila za čakanje na delo, kar bi z amandmajem dvignili na 100% in bi ga tako država povrnila v celoti. Prav tako pa na MGRT navajajo, da bodo pred sprejemom naslednjega paketa PKP7 (predvidoma v drugi polovici decembra) opravili celovit pregled gospodarskega dogajanja in ukrepali skladno z analizami.


  19.11.2020
  Zavod za zaposlovanje bo predvidoma 30. novembra nakazal 10,6 milijona evrov delodajalcem za povračila za čakanje na delo, delo na kratko in karanteno zaposlenih. 


  18.11.2020
  Država pojasnjuje, da bodo nekateri ukrepi, tudi za gostince in turizem, vključeni že v #PKP6, ki bo v veljavi verjetno še pred koncem novembra. Pojasnjujejo tudi, da so v pripravi tudi že novi ukrepi za pomoč gospodarstvu, ki bodo na voljo v okviru sedmega protikoronskega paketa (#PKP7). Z njihovo pomočjo bodo, ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer, še dodatno pomagali najbolj prizadetim panogam, med katere sodita tudi gostinstvo in turizem.


  18.11.2020
  Od srede, 18. novembra 2020, varuhi predšolskih otrok lahko nadaljujejo z opravljanjem svoje dejavnosti.


  18.11.2020
  Iz OZS oziroma Sekcije za gostinstvo in turizem so obvestili, da so pristojne že oktobra pozvala, da se javni poziv (SPIRIT – Pomoč gostinstvo in turizmu nad 4 zaposlene) spremni ali doda nov ukrep pomoči tako, da bo veljal za vse v panogi, tudi tiste z manj kot 4 zaposlenimi in za vse gostinske dejavnosti, ne da se ob tem katerokoli dejavnost (po SKD) izključuje (okrepčevalnice, slaščičarne, catering,...).
  Panoga gostinstva je bila z odlokom Vlade RS zaprta v celoti, zato zbornica in sekcija vztrajata, da morajo biti pomoči deležni prav vsi gostinci. Delovna mesta, ki jih ohranjamo na tak način so enako vredna tudi v VSEH dejavnostih gostinstva in ne smejo biti izključujoča.


  17.11.2020
  Pri prodaji na daljavo je pomembno, da se do trenutka sklenitve pogodbe uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo. Pogodba je sklenjena, ko se potrošnik in podjetje dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe (zlasti o predmetu in ceni). Izročitev blaga se lahko nato izvede preko pošte oziroma dostavne službe ali pa z osebnim prevzemom na prevzemnem mestu.
  Potrošnikom svetujemo, da plačilo opravijo z nakazilom že pred prevzemom blaga, v primeru plačevanja ob prevzemu blaga pa svetujemo kartično plačilo.


  17.11.2020
  Trafike in kioski lahko poleg časopisov in revij prodajajo tudi ostalo blago.


  17.11.2020
  Do 7.12.2020 je še odprt razpis Podjetniškega sklada P7- 2 2020 Covid Mikrokrediti, ki je namenjen zagotavljanju hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.
  Višina financiranja je od 5.000 EUR - 25.000 EUR z možnostjo 6 mesečnega moratorija in dobo financiranja do 5 let.


  17.11.2020
  Dovoljen je osebni prevzem BLAGA ali HRANE na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.


  17.11.2020
  Na Ministrstvu za delo, družino, socilalne zadeve in enake možnosti so pripravili pojasnilo glede ukinitve javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nemožnosti prihoda na delo delavca.
  Ta ukrep lahko povzroči nemožnost prihoda delavca na delo. V takšnem primeru, je ob upoštevanju vseh okoliščin, ki vplivajo na to, da delavec ne more priti na kraj opravljanja dela, mogoče govoriti o nastanku višje sile.
  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v okviru splošne obveznosti obveščanja določa, da mora delavec obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oz. bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti.
  V skladu z veljavno ureditvijo je torej delavec, ki je odsoten z dela zaradi višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza upravičen do nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače.


  16.11.2020

  ❗❗❗GOSTINCI POZOR❗❗❗

  Kot smo vam že najavili so na spletni strani SPIRIT ravnokar objavili Javni poziv SPIRIT – za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.

  VEČ: ODPRT RAZPIS - Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19


  16.11.2020
  V primeru odobrenega obročnega plačila davkov vas FURS poziva, da plačilo posameznega obroka vedno izvršite z referenco oziroma sklicem, določenim na odločbi o obročnem plačilu.
  Če plačilo obroka ni izvršeno s sklicem določenim na odločbi, se plačilo lahko porabi za plačilo drugih neplačanih obveznosti, neplačan zapadli obrok pa se štetje za davčni dolg, kar lahko vodi tudi v razveljavitev odobrenega obročnega plačila ali težave pri uveljavljanju upravičenj po interventni zakonodaji.


  15.11.2020
  Že od petka velja popolna prepoved druženja, razen z ožjimi družinskimi člani in člani istega gospodinjstva. Od ponedeljka pa velja začasna ustavitev javnega prevoza, kulturnih in športnih dejavnosti ter zaprtju trgovin.
  Redni avtobusi in vlaki ne bodo več vozili, vse nenujne trgovine zapirajo svoja vrata. Pozor: tudi živilske trgovine, ki denimo ponujajo tudi oblačila in tehnično blago, bodo vse te izdelke s ponedeljkom morale umakniti s polic.


  13.11.2020
  Nov odlok ne prepoveduje ponujanja in prodaje blaga med podjetij, tako lahko tudi trgovine in servisi prodajajo podjetjem.
  Dovoljeno je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo. Prav tako je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki.


  13.11.2020
  FURS obvešča, da so popravki knjiženj obveznosti iz naslova obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSV) za mesec marec, april in maj 2020 v povezavi z oprostitvijo plačila prispevkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) zaključeni.
  Če v zvezi s tem na vaši knjigovodski kartici ugotavljate še kakšno nepravilnost, se prosimo obrnite na pristojni finančni urad.


  13.11.2020
  Poslanci bodo šesti paket protikoronske pomoči (#PKP6) obravnavali 25. novembra, po tem bo kmalu objavljen v Ur. listu in nato se bo lahko začelo koristiti ukrepe.


  13.11.2020
  Dovoljen je tudi skupni prevoz sodelavcev v istem avtomobilu, do šest oseb.
  Od ponedeljka dalje bodo zaprte tudi avtošole. Tehnični pregledi bodo še naprej delovali, prav tako boste lahko registrirali avto.


  12.11.2020
  ZZUOOP nove izjeme oziroma pravila o izvzetju prejemkov iz izvršbe ne določa. Zato se z izvršbo lahko poseže tudi na mesečni temeljni dohodek ali povračilo izgubljenega dohodka, ob upoštevanju pravil ZIZ oziroma ZDavP-2 o omejitvah za tekoči mesec.


  11.11.2020
  Delavec je lahko iz razloga višje sile odsoten tudi le del delovnega časa (npr. 4 ure dela, 4 ure je odsoten ali 6 ur dela, 2 uri je odsoten). Tako kot v primeru celodnevne odsotnosti delavca je tudi v primeru delne odsotnosti iz razloga višje sile ključno, da so v času delavčeve odsotnosti z dela podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile, o prisotnosti le-teh pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno seznaniti.

  Ker gre pri višji sili za dogodek, ki nastane zunaj vpliva delavca in delodajalca ter mora delodajalec sprejeti, da delavec dela ne more opravljati iz razloga višje sile, delavčeva odsotnost pa vpliva na organizacijo delovnega procesa, poudarjamo na primernost, da se tam, kjer je to možno, delodajalec in delavec dogovorita o prilagoditvi organizacije delovnega časa.

  Obenem v okviru vprašanja odsotnosti z dela zaradi višje sile poudarjamo, da se v konkretnih situacijah, kjer je možna izmenjava odsotnosti obeh staršev, tudi v primeru potrebe po delni dnevni odsotnosti ( nekaj ur vsakega od staršev) o takšni odsotnosti delavec dogovori z delodajalcem, upoštevaje možnosti delavca in tudi potrebe delodajalca, oziroma upoštevaje možnost prilagoditve organizacije delovnega časa.


  10.11.2020

  Danes jo dan za nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok.
  Mesečni temeljni dohodek prejelo več kot 25.800 upravičencev, izgubljen dohodek pa 120 upravičencev v skupnem znesku 27.280.784,55 evrov.


  9.11.2020
  Do vključno 15. 11. 2020 lahko podjetja z 1 do 4 zaposlenimi dobite brezplačne maske. ??
  VEČ : Brezplačne maske za podjetja z 1 do 4 zaposlenimi


  9.11.2020
  Trenutno so ene izmed najbolj prizadetih panog gostinstvo, hotelirstvo in turizem.
  Večina trenutno znanih ukrepov bo verjetno podaljšana v PKP6, kjer pa bo dodana tudi delna subvencija izpada dohodka. Natančna formula in končno besedilo bo znano verjetno prihodnji teden.
  Najverjetnejša varianta osnovnega pogoja za kandidiranja na ta dodatna sredstva bo upad prometa vsaj za 40%, s čimer bi lahko kandidirali za pomoč do 1000 EUR na zaposlenega. Ta ukrep bi naj veljal za vse panoge.
  Še pa vedno pa se čaka razpis SPIRIT, ki je že bil najavljen in bo omogočal mikro, malim in srednje velikim podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju sodelovanje na razpisu, kjer bo lahko posamezno podjetje prejelo največ do 9.999,00 evrov.


  9.11.2020
  Po neuradnih podatkih bi naj za dodatno pomoč delnega subvencioniranja fiksnih stroškov kandidirala podjetja, ki jih bo promet padel za vsaj 40% v primerjavi z referenčnim obdobjem. Višina bi naj bila odvisna tudi glede na število zaposlenih. Po zadnjih podatkih pa bi najvišja pomoč znašala 1000 EUR / zaposlenega.
  Opozarjamo, da zakon še ni sprejet. Spremljamo in javimo, ko bo znano končno besedilo.


  9.11.2020
  Za delavce in samozaposlene bo kot dokazilo, da jim je bila odrejena karantena, služilo potrdilo NIJZ. Sprva je bilo navodilo MZ, da se mora delodajalec obrniti na medicino dela ali na osebnega zdravnika delavca, samozaposleni pa na osebnega zdravnika. Sedaj potrdilo dobite na NIJZ tako, da jim napišete mail.
  Pripravlja se rešitev na spletni strani NIJZ, kjer bodo lahko delavci sami ali njihov delodajalec izpolnili elektronski obrazec in tako pridobili potrdilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plač ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva.
  Ta rešitev bo na voljo v naslednjih dneh. Potrdila bo do takrat NIJZ, po zdaj veljavnem načinu, izdajal vsem tistim, ki zanj zaprosijo na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


  6.11.2020
  Pogodbeni poslovni partnerji imate na svojih elektronskih naslovih navodila in obrazce za uveljavljanje "Višje sile" - varstva otrok ob podaljšanih počitnicah in ponovnem šolanju na domu.
  Tokrat ukrep velja tako za zaposlene, kot samozaposlene, ki ne bodo uveljavljali temeljnega dohodka.
  VEČ: Ukrepi za zaposlene in samozaposlene ob podaljšanju pouka na daljavo


  6.11.2020
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis za ukrep iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 - 21 izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela in imajo kot posledico zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom.


  6.11.2020
  S spremembo odloka izjava ni več potrebna za uveljavljanje izjeme za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog ter odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje.
  Posameznik pa mora s seboj še vedno imeti dokazilo, npr. potni nalog, pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, kje je zaposlen oziroma kje bo izvajal delovne naloge.


  4.11.2020
  Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja do 4 zaposlenih. Več na www.OZS.si 


  4.11.2020
  V primeru, da želite popraviti vlogo za temeljnih dohodek, jo lahko popravite na način, da se odda nova vloga, ki povozi prejšnjo.

  POZOR: Na novi vlogi so že predizpolnjene kljukice iz predhodne vloge (oktober že obkljukan), le dodati je potrebno kljukice za manjkajoča meseca (torej v tem primeru za oktober kot november).
  Vsekakor morate pustiti predhodne mesec obkljukane.


  4.11.2020
  Če vam je bila odobrena subvencija za skrajšani polni delovni čas in  vam je bila nato v tem obdobju odobrena tudi pravica do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok za posamezne zaposlene, potem za čas prejemanja povračila nadomestila plače za navedene zaposlene ne morete uveljavljati subvencije za skrajšani polni delovni čas. 

  Ko boste na Portalu za delodajalce oddajali zahtevek za subvencijo za skrajšani polni delovni čas za posamezen mesec, to obdobje, ko ste prejemali povračilo nadomestila plače, sodi pod Druge odsotnosti.

  Če se bo obdobje, za katero vam je bila dodeljena subvencija za skrajšani polni delovni čas po pogodbi, že izteklo, oddate novo vlogo za novo obdobje in izdate tudi novo odredbo. Slednjo  posredujete na Portalu za delodajalce v 8 dneh od odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom (kot določa 37. člen ZIUPDV – Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19).


  3.11.2020
  Po doslej znanih neuradnih informacijah bo kmalu usklajeno besedilo šestega protikoronskega paketa pomoči PKP6. Tokrat bi naj bilo v ospredju predvsem nadomeščanje fiksnih stroškov poslovanja, ki dušijo predvsem tiste panoge, ki sploh ne smejo delati zaradi omejitev. Če ne bo v zadnjem trenutku sprejeto drugače se, pod sicer novimi pogoji, so sredine leta podaljšuje čakanje na delo, subvencioniran skrajšani delovni čas in moratorij na bančna posojila. Podobni ukrepi se podaljšujejo tudi drugje v EU, zato je podobno pričakovati tudi pri nas.
  Pripravljajo ukrepi za subvencioniranje fiksnih stroškov, a model še ni izbran. Največ se govori o naslednjih modelih :
  - Subvencija dela čiste izgube
  - Povračilo škode v obliki izpada prihodkov od prodaje
  - Predlog subvencije nekritih fiksnih stroškov je podoben predlogu številka 2

  Ker se v teh dneh predstavniki gospodarstva še usklajujejo z ministrstvom, je za pričakovati še nekaj dodatnih ukrepov.
  Ko bo znanega kaj več vas o tem tudi obvestimo preko že poznanih linij.


  31.10.2020
  Čeprav so bile šole v tem tednu zaprte zaradi epidemije, pa so bile krompirjeve počitnice predvidene v šolskem koledarju. Tako morajo starši, ki so pazili na otroke doma in niso mogli delati, za varstvo osnovnošolcev med počitnicami vzeti dopust.
  Drugače pa je pri starših predšolskih otrok – vrtci so bili zaprti zaradi epidemije, če epidemije in vladnega odloka o zaprtju ne bi bilo, pa bi bili lahko vseskozi odprti. Zato lahko starši otrok, ki bi sicer morali biti v vrtcu, ne morejo pa ob varstvu delati od doma, uveljavljajo višjo silo z 80-odstotnim nadomestilom na osnovno plačo, njihovi delodajalci pa za te nadomestilo tudi dobijo povrnjeno.


  30.10.2020

  Vlada je danes sprejela naslednje izjeme :
  --> gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj...),
  --> storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vrtnarske storitve...),
  --> servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
  --> dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti,
  --> družbe za upravljanje ter
  --> knjižnice.


  30.10.2020
  Samozaposleni in kmetje, ki boste vlogo za nakazilo mesečnega temeljnega dohodka ali povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene preko eDavkov vložili do vključno sobote 31. 10. 2020, boste nakazila prejeli že do 10. novembra 2020.


  29.10.2020
  Zahtevki za začasno čakanje na delo za avgust 2020 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 bodo izplačani predvidoma v ponedeljek, 2. 11. 2020.


  27.10.2020
  POZOR:
  Brez pomoči lahko ostanete tudi, če imate pri FURS odprte nedavčne obveznosti. Gre za obveznosti, ki so jih z aktom FURSU v izterjavo naložili drugi organi, ki so pristojni za odmero teh obveznosti (policija, sodišča, upravne enote itd.).
  V PKP5 je zapisano, da je eden izmed pogojev tudi ta, da imate poravnane nedavčne obveznosti, zatorej opozarjamo, da pred oddajo preverite ali imate plačane tudi morebitne prekrške, strošek stavnih zemljišč, trošarine ipd


  27.10.2020
  Za uveljavljanje pomoči države je potrebno imeti poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih (eKarticaO za davčne terjatve, eKarticaC za nedavčne terjatve).

  Če se zapadle obveznosti plačujejo na dan vložitve izjave, je potrebno pri potrditvi plačilnega naloga upoštevati tudi urnik izvajanja plačilnega prometa banke, saj bo pogoj o plačanih obveznostih na dan vložitve izjave izpolnjen le v primeru, da bo tudi FURS prejel plačilo za zapadle obveznosti na dan vložitve izjave.


  27.10.2020
  Protikoronski ukrepi trenutno NE omogočajo lažjega uveljavljanja obročnega plačila oziroma odloga plačila davkov zaradi posledic epidemije.
  Poslovni subjekti lahko zaprosijo za obročno plačilo oziroma odlog, vendar pod rednimi pogoji. Poleg izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije morajo dokazati, da bodo hujšo gospodarsko škodo uspeli preprečiti in obroke davka plačati oziroma odlog plačila ustrezno zavarovati.


  26.10.2020
  Obrazec za povračilo delno izgubljenega dohodka (samozaposleni) zaradi odrejene karantene oz. obveznosti varstva otrok stranke Pristar.
  Izpolnite, podpišete, skenirate in vrnete svojemu referentu. 
  Pozor na pogoje in roke --> Karantenske odločbe po novem

  Obrazec dobite TUKAJ.


  26.10.2020
  Obrazec za pridobitev temeljnega prihodka - stranke Pristar.
  Izpolnite, podpišete, skenirate in vrnete svojemu referentu. 
  Pogoji so spremenjeni --> Pomoč do konca leta za samozaposlene

  Obrazec dobite TUKAJ.


  26.10.2020
  Pri Obrtni zbornici so vam pripravili brezplačne vzorce :
  --> Potrdilo o zaposlitvi za namen gibanja med občinami in izjava delavca
  --> Izjava obrtnika-podjetnika za prehajanje med občinami
  --> Izjava delavca ki opravlja terensko delo zaradi katerega je potrebno prehajanje med občinami


  26.10.2020
  Samozaposleni lahko od danes preko eDavkov oddate izjavo za povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi odrejene karentene


  26.10.2020
  Omogočeno je oddajanje izjav za prejem temeljnega dohodka do konca leta za samostojne podjetnike in samozaposlene, ki ustrezajo pogojem.


  26.10.2020
  Slikopleskarji, fasaderji, kamnoseki in cementninarji lahko za fizične osebe zaključijo storitev, ki so jo že začeli opravljati. Lahko opravijo tudi tisto nujno storitev pri potrošnikih, ki jo lahko opredelijo kot »storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja«. Za poslovne subjekte omejitev ni.


  25.10.2020
  Samozaposleni
  , ki so upravičeni do delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali višje sile (karantena ali varstvo otroka), bodo mora vlogo vložiti na FURS.


  25.10.2020
  Če so bili vaši zaposleni zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok odsotni že pred uveljavitvijo novega zakona, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020.
  Z namenom pravočasnosti lahko vlogo predložite tudi brez odločbe o karanteni – slednjo pošljete naknadno in tako dopolnite vlogo.


  25.10.2020
  Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo novega zakona, za obdobje od 1.10.2020, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020.


  24.10.2020
  Delodajalec mora vlogo za povračilo nadomestila plače v primeru KARANTENE oddati elektronsko na portalu za delodajalce zavoda za zaposlovanja, in sicer v osmih dneh od uveljavitve PKP5 (torej v prihajajočem tednu), če uveljavlja pravico do povračila za čas pred uveljavitvijo zakona, oziroma v osmih dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi karantene.


  23.10.2020
  V teh urah je veliko vprašanj predvsem na temo izjem, ki še vedno lahko poslujejo od jutri dalje. Po zadnjih tolmačenjih lahko poslujejo izključno samo izjeme naveden v odloku.

  V prvem členu je zelo jasno napisano, da se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev NEPOSREDNIM POTROŠNIKOM na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, igralnice, gostinske storitve, frizerske in kozmetične storitve, velnes storitve, storitve bazenov, kinematografske storitve, kulturne storitve, storitve fitnes centrov, storitve avtopralnic in podobno.

  Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
  --> prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
  --> lekarne,
  --> prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
  --> drogerije,
  --> tržnice,
  --> prodajalne s hrano za živali,
  --> program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
  --> kmetijske prodajalne,
  --> drevesnice in vrtnarije,
  --> cvetličarne,
  --> bencinske servise,
  --> servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
  --> prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material,
  --> banke,
  --> zavarovalniške storitve,
  --> pošto,
  --> dostavne službe,
  --> trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
  --> osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro, ter
  --> druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.


  Dovoljeno je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.


  23.10.2020
  Potrošnik, ki je ob uveljavitvi tega odloka nastanjen v nastanitvenem obratu, lahko storitev koristi do njenega poteka oziroma do poteka že sklenjene pogodbe o nastanitvi


  23.10.2020
  Prvo izplačilo subvencij za skrajšani delovni čas bo predvidoma 30.10.2020


  23.10.2020
  Predvidoma za en teden bodo zaprti tudi frizerski in kozmetični saloni.


  23.10.2020
  V soboto velja splošno zaprtje hotelskih kapacitet z delnimi izjemami za poslovne delegacije, diplomate in profesionalne športnike.


  23.10.2020
  Od sobote velja splošno zaprtje gostinskih obratov, dovoljena bosta osebni prevzem hrane (od 6. do 21. ure) in dostava (tudi v nočnem času). Na takšen način so lokali delovali tudi v zadnjih dneh, širi se možnost dostave po 21. uri.


  21.10.2020
  Vlada je na včerajšnji dopisni seji spremenila Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Omejitev ena stranka na prostor je odpravljena! Število oseb v zaprtih javnih prostorih, tudi v kozmetičnih in frizerskih salonih, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.


  21.10.2020
  Gostinci imajo omejitev dela med 6:00 in 21:00 uro skladno z ostalimi trenutno veljavnimi omejitvami.


  19.10.2020
  Vzorec obrazca za napotitev zaposlenih na čakanje v mesecu oktobru.
  Brezplačno --> TUKAJ.


  17.10.2020
  Bliža se november, ko se bo nekaterim uporabnikom davčnih blagajn začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih potrdil za davčno potrjevanje računov. Takrat davčne blagajne ne bodo več delovale, zato na Finančni upravi RS uporabnike pozivajo, naj pravočasno poskrbijo za pridobitev novega potrdila.


  16.10.2020
  Pomembno je, da ukrepi, ki veljajo za rdeče regije, začnejo veljati en dan po objavi uradnih podatkov o številu okuženih po regijah, ki jih objavi NIJZ (predvidoma bodo podatke objavili danes).
  Tako naj bi omejitev ena stranka na prostor, v katerih se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost, začel veljati jutri 17.10.2020, seveda če danes na NIJZ objavijo okuženost po regijah.


  15.10.2020
  Odlok o omejitvah začne sicer veljati 16.10.2020, vendar šele dan po objavi uradnega seznama rdečih / oranžnih regij, kar pa bo predvidoma šele jutri.


  15.10.2020
  Nekaj dodatnih pojasnil v vezi aktualne situacije :
  Opravljanje gostinske dejavnosti v kavarnah, slaščičarnah, okrepčevalnicah, barih, restavracijah, gostilnah, kmetijah, priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno v nastanitvenih obratih, vendar le za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih in sicer od 6.00 do 22.30. 
  V ostalih gostinskih obratih je dovoljena izključno dostava hrane in pijače ali osebni prevzem.
  Z Odlokom se omejuje tudi število strank, ki so lahko hkrati v frizerskih ali kozmetičnih salonih.
  Ukrepi začnejo veljati en dan po objavi na NIJZ in v Uradnem listu.

  POMEMBNO: Po poročanju STA bo ukrep potemtakem stopil v veljavo šele v soboto, ker naj bi NIJZ objavil aktualne podatke šele v petek.


  15.10.2020
  Kot poroča 24ur bodo že od jutri strožji ukrepi v sedmih 'rdečih' regijah: nošenje mask bo obvezno povsod, tudi na prostem, zapirajo se gostinski lokali, v fitnes centrih in salonih bo lahko ena stranka na 20 m2 površine.


  15.10.2020
  Minister Počivalšek je pojasnil, da je v frizerskih in kozmetičnih salonih dovoljena ena oseba na 20 kvadratnih metrov.


  15.10.2020
  Kot je dejal minister Počivalšek, bo v rdečih regijah prepovedano ponujanje gostinskih storitev, razen v nastanitvenih objektih, dovoljena pa bo tudi dostava hrane in prevzem hrane na sami lokaciji.


  15.10.2020
  Obrtna zbornica je pripravila dva hitra pojasnila za gostinsko in nastanitveno dejavnost.
  li lahko nastanitveni obrati v oranžni regiji sprejmejo goste iz rdeče regije, ki imajo že potrjene rezervacije pred uveljavitvijo Odloka?
  ODGOVOR: Tistim iz rdeče regije, ki so pred uveljavitvijo odloka rezervirali gredo lahko koristiti storitev na oranžno regijo. Ostali pa ne več!

  Ali je dovoljeno, da gostje iz rdeče regije, pridejo v nastanitev v rdečo regijo, če imajo seveda potrjeno rezervacijo pred uveljavitvijo Odloka?
  ODGOVOR: Dovoljeno je gibanje iz regije kar pomeni iz rdeče kamorkoli tudi v rdečo, če je tam rezervacija bila opravljena pred uveljavitvijo odloka.

  Zaenkrat lahko iz oranžne regije lahko pridete tudi v rdečo regijo v nastanitveni obrat, ni ovire. Oranžne regije nimajo omejitev pri gibanju razen javnega zbiranja seveda na 10 ljudi..


  15.10.2020
  Vlada je na včerajšnji seji sprejela nove ukrepe, ki bodo veljali za večino države oz. regije, ki se po kriterijih nahajajo v rdeči fazi. Nekoliko neposrečeno je po našem mnenju to, da ni bilo pred tem sprejeto končno besedilo novega zakona za pomoč gospodarstvu, saj bi se podjetja in podjetniki lahko na to situacijo že pripravili.

  V glavnini smo vam novi zakon za pomoč gospodarstvu, spoštovani poslovni partnerji, preko e-obvestil, že tako predstavili, ker pa je bistvo v podrobnostih bo seveda prav, da počakamo na uradno, končno besedilo. Upamo, da bo na voljo že danes, najkasneje jutri. Takoj, ko bo na voljo, ga bomo obravnavali tudi na našem kolegiju.

  Naši zaposleni bodo na voljo, preko dodatnih eKomunikacijskih linij (https://bit.ly/3j1lQ2w), ki jih nekateri že uporabljate (tudi preko vikenda), da bomo lahko individualno iskali najboljše rešitve za vsako podjetje.

  Spremljajte našo spletno strani in svoj elektronski naslov, vsekakor rešitve bodo.


  14.10.2020
  Vsi tisti, ki so že oddali zahtevke za izplačilo za skrajšani delovni čas, bodo izplačilo prejeli predvidoma konec meseca oktobra za vse vložene zahtevke.


  13.10.2020
  Od začetka veljavnosti turističnih bonov, to je od 19. junija, do vključno 12. oktobra jih je bilo unovčenih nekaj manj kot 820 tisoč v skupni vrednosti 121,9 milijona evrov, je pa rezerviranih za porabo 14.255 bonov v skupni vrednosti 2,2 milijona evrov. Ob napovedi bonov je bilo rečeno, da je za ta ukrep predvidenih 345 milijonov evrov.


  12.10.2020
  Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z ZRZS podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko oddate zahtevke za izplačilo za junij, julij, avgust in september.


  11.10.2020
  Zahtevki  za ukrep čakanje na delo za mesec avgust 2020 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 bodo izplačani predvidoma do torka 13. 10. 2020. 


  8.10.2020
  Vlada je dodatno sprejela tudi ukrep dovoljenega števila oseb v zaprtih javnih prostorih, kot so trgovine, banke, pošte, uradi, glede na velikost prostora.
  Gre za pravilo prisotnosti 1 obiskovalca na 20 m2 površine.


  8.10.2020
  Državni sekretar na MGRT Simon Zajc je napovedal, da bo država gostincem na pomoč priskočila s kritjem obratnih stroškov.
  Kako bo to izgledalo v praksi, pa v prihodnjih dneh.


  7.10.2020
  Odbor za delo v državnem zboru bi naj opravil obravnavo petega protikoronskega zakona, po nujnem postopku, v ponedeljek, 12.10.2020 ob 12. uri, tako da bo sprejem zakona predviden na izredni seji državnega zbora, ki bo 15.10.2020 ob 11. uri.


  6.10.2020
  Septembra se je število brezposelnih v primerjavi z avgustom znižalo. Ob koncu septembra je bilo pri Zavodu registriranih 83.766 brezposelnih, kar je 5,0 % manj kot avgusta in 20,0 % več kot v lanskem septembru.


  6.10.2020
  Vsi interventni zakoni, ki so urejali čakanje na delo ali delo s skrajšanim delovnim časom, so določali, da mora delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva, ta sredstva vrniti v celoti, če začne postopke likvidacije po ZGD-1, v obdobju prejemanja sredstev in v obdobju po njihovem prejemanju, ki je enako obdobju prejemanja sredstev. Ali to velja tudi v primeru zaprtja s.p.ja?

  Za mnenje so pri OZS prosili MDDSZEM. Odgovorili so, da omenjena določba določa obveznost vračila prejetih sredstev zgolj za delodajalce, ki so začeli postopek likvidacije po ZGD-1. Ker likvidacija kot način prenehanja ni možna pri s.p.jih, MDDSZEM meni, da zanje ta določba ne velja.


  4.10.2020
  V tem tednu bo predvidoma znano končno besedilo novega svežnja za pomoč gospodarstvu. Kar nekaj je novosti, med drugim se vrača temeljnih dohodek za samozaposlene (padec 30% glede na leto 2019 oz. po posebnih pogojih) in podaljšuje čakanje na delo (predviden vsaj 20% padec glede na leto 2019 oz. po posebnih pogojih).


  2.10.2020
  Informacije glede karantenskih odločb na Ministrstvu za zdravje nudijo:
  --> po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 9.30 in 15.30 uro.
  --> po e-pošti na naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


  30.9.2020
  V teh dneh bo znano končno besedilo novega zakona za pomoč gospodarstvu.
  Najpomembnejša novost od prejšnjega tedna, ko je bil znan osnutek predloga zakona, je, da se bo prag do upravičenosti do pomoči znižal na 20 odstotkov s sprva predvidenih 30 odstotkov upada prihodkov glede na lansko leto.
  Ko bo znanega kaj več --> POROČAMO.


  29.9.2020
  Po včerajšnjih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije, smo doslej unovčili več kot 820.000 turističnih bonov, v skupni vrednosti več kot 113 milijonov sredstev. Kot je pokazala raziskava, namerava bon do konca leta 2020 unovčiti več kot 90 odstotkov državljanov.
  S storitvijo, ki so jo prejeli pri koriščenju bonov, je bila velika večina vprašanih (57 odstotkov) zelo zadovoljnih. Povprečna ocena zadovoljstva s storitvijo pri uporabi bonov je na lestvici od ena do pet tako precej visoka, 4,4.
  Blizu polovice vprašanih meni, da je bila uvedba turističnih bonov zadetek v polno (45%). Da je bila ta poteza povsem zgrešena, pa na drugi strani meni le 12 odstotkov  vprašanih.


  25.9.2020
  V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. To možnost dopušča 169. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki dopušča tako odreditev drugega dela kot spremembo kraja opravljanja dela v primerih, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.


  24.9.2020
  Samozaposleni, ki jim je promet v primerjavi z letom 2019 padel za več kot 30% si lahko v zadnjem delu leta ponovno obetajo pomoč v obliki temeljnega prihodka.
  Ko bodo znani natančni pogoji, obvestimo.


  24.9.2020
  Danes bodo znane prve podrobnosti o vsebini petega svežnaj "protikorona ukrepov"


  22.9.2020
  Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z ZRZS že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko od danes, torka, 22. 9. 2020, oddate zahtevek za izplačilo tudi za avgust.


  22.9.2020
  Slovenski regionalno razvojni sklad ima razpisan brezobrestni kredit do 50.000 EUR za problemske občine, Slovenski podjetniški sklad pa v enakem znesku za blažitev posledic v gostinstvu in turizmu.


  19.9.2020
  Po vladnem odloku bodo od ponedeljka dalje gostinski lokali lahko odprti do 22.30


  17.9.2020
  V javnosti je prišla prva verzija neuradnega besedila PKP5 za pomoč gospodarstvu. Vlada namerava samozaposlenim v prihodnjih mesecih zagotoviti mesečni temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov ob zagotavljanju novih pogojev, hkrati pa za najbolj prizadete panoge podaljšati ukrep čakanja na delo do konca leta.
  Velika verjetnost obstaja, da bodo tudi samozaposleni, ki jim je bila odrejena karantena, ob upoštevanju ostalih pogojev, upravičenih do nadomestila.
  Pred časom smo že pisali o tem, da je izostanek z dela zaradi otroka, ki mu je odrejena karantena še strošek delodajalca. Tudi to področje bi naj nov sveženj ukrepov uredil tako, da bo tem zaposlenim zagotovljeno nadomestilo v višini 80% osnove, na strošek države.
  POZOR: To so zaenkrat neuradne informacije oz. podatki iz delovnega gradiva. Ko bo vlada tematiko obdelovala in potrjeno objavila v uradnem listu, vas o tem obvestimo.


  12.9.2020
  Vse karantenske odločbe izdane pred spremenjenim odlokom (začne veljati 13.9.2020 ob polnoči) trajajo 14 dni.


  12.9.2020
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo pet milijonov evrov za pomoč podjetjem z obmejnih problemskim območij, ki jih je prizadela koronakriza. Posamezno podjetje lahko dobi od najmanj 20 tisoč do največ 200 tisoč evrov subvencije. Spodbude so namenjene podjetjem iz predelovalne dejavnosti.


  10.9.2020
  Delodajalci, ki vam je bila s sklepom na priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z ZRZS že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko od danes, četrtka, 10. 9. 2020, oddate prva zahtevka za izplačilo subvencije.


  9.9.2020
  FURS je v začetku meseca ponovno obveščal, da posamične knjigovodske kartice (eKartica) še vedno niso usklajene z dejanskim stanjem, zato so nekateri zavezanci dobili neupravičene opomine. Zadeve bi naj bile urejene do konca meseca septembra.
  To je tudi eden izmed razlogov, da nekateri samostojni podjetniki, ki so svoj espe zaprli v času epidemije ali takoj po njej, še niso prejeli nadomestila za brezposelnost s strani ZRSZ.


  8.9.2020
  Če je otroku mlajšemu od vključno petega razreda osnovne šole ODREJENA KARANTENA zaradi stika z okuženo osebo, lahko starš, ki ga bo varoval, pri delodajalcu uveljavlja odsotnost zaradi višje sile.
  V tem primeru mu pripada 50 odstotkov plače, a ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Delavec se lahko z delodajalcem dogovori tudi za delo od doma - v tem primeru prejema enako plačo kot sicer.
  V primeru karantene starš ne more uveljavljati nadomestila za nego bolnega otroka, saj otrok v karanteni ni bolan. Strošek je na delodajalcu.


  8.9.2020
  Po trenutno veljavnem zakonu o višji sili in dostopnih tolmačenjih, zaposlenemu katerega otrok je bil zaradi stika z okuženo osebo v vrtcu ali šoli bil napoten v karanteno, pripada 50% plače, ki bi jo prejel, če bi delal in ne manj kot 70% minimalne plače.
  Dejstvo je, da tako majhen otrok ne more sam ostati doma. Situacijo lahko primerjamo z bolnim otrokom, ko je eden od staršev upravičen do odsotnosti zaradi nege otroka do njegovega dopolnjenega 18. leta oziroma dokler traja roditeljska pravica. Razlika je le v tem, da je v primeru karantene otrok zdrav. Do katere starosti otroka gre za višjo silo, zakonodaja ne ureja. Primere je treba presojati posamično.
  Strošek nosi delodajalec.


  7.9.2020
  Na ZRSZ sporočajo, da bo predložitev zahtevka za junij in julij (skrajšan delovni čas) predvidoma mogoča od 10. 9. od 12.00 ure dalje.


  4.9.2020
  Delodajalci, ki so delavcem odredili delo s skrajšanim delovnim časom in imajo odločbo o subvencioniranju, bodo predvidoma od prihodnjega tedna, četrtka, 10. septembra, od 12. ure, lahko oddali prva zahtevka za izplačilo subvencije. Predložitev zahtevkov za junij in julij bo možen na portalu za delodajalce na strani zavoda za zaposlovanje. Pred potrditvijo bo zavod preveril, ali so delodajalci pri Fursu oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste, za katere želijo uveljavljati subvencijo.


  4.9.2020
  Gospodarsko ministrstvo pripravlja posebno likvidnostno pomoč za mikro, mala in srednja podjetja iz turizma in gostinstva. 


  3.9.2020
  Danes je FURS izdal obvestilo, da se bveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 se zaradi interventnih zakonov in nadgradnje programske podpore niso pravilno prenesle v knjigovodstvo.

  Zaradi nastale situacije se iskreno opravičujejo in stranke obveščajo, da bo stanje sanirano v najkrajšem možnem času, najkasneje pa predvidoma do 30. septembra 2020.

  Do izvedbe sanacije teh obveznosti, v FURS tudi ne morejo izvesti ureditve knjigovodskega stanja, zato bodo morebitne podane vloge obravnavane v sklopu sanacije oziroma takoj po njej.


  2.9.2020
  Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 8. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v septembru, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite na začasno čakanje s 1. 9. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 9. 2020.


  2.9.2020
  V sklepu o povračilu izplačanih nadomestil plače je v zadnjem odstavku 6. točke zavod za zaposlovanje naložil delodajalcu, da mora v 60 dneh po zaključenem čakanju na delo oziroma po končani odsotnosti zaradi višje sile poslati končno poročilo na način in v obliki, ki ga/jo je predpisal zavod za zaposlovanje. Oddaja končnega poročila je od 1. julija mogoča na portalu za delodajalce. Oddati ga morajo delodajalci, ki so uveljavljali ukrep delnega povračila nadomestila plače za čakanje na delo ali višjo silo.


  1.9.2020
  FURS obvešča, da posamične knjigovodske kartice (eKartica) še vedno niso usklajene z dejanskim stanjem, zato so nekateri zavezanci dobili neupravičene opomine.
  Zadeve bi naj bile urejene do konca meseca septembra.
  Problem bi lahko nastal pri koriščenju pomoči države (čakanje ali skrajšan delovni čas), zato vam svetujemo, da pred oddajo vloge zahtevate potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.


  28.8.2020
  Delodajalci lahko od danes že oddajo vloge za podaljšano začasno čakanje na delo za september na portalu za delodajalce na zavodu za zaposlovanje.


  28.8.2020
  Vlada RS je v četrtek, 27. 8. 2020, s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo do konca septembra 2020.
  Oddaja vlog za za september bo možna na ZRSZ - portal za delodajalce po objavi sklepa Vlade v Uradnem listu RS.


  27.8.2020
  Vlada je na današnji seji podaljšala ukrep delnega subvencioniranja čakanja na delo do 30. septembra.


  27.8.2020
  Vsi, ki ste dali vlogo za skrajšani delovni čas v avgustu, boste lahko zahtevke za izplačilo oddali v mesecu septembru 2020, na portalu za delodajalce.


  26.8.2020
  Slovenci, ki so odšli na Hrvaško, ko je bila ta še na rumenem seznamu, in se v ponedeljek niso vrnili domov, so upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače zaradi karantene, so potrdili na ministrstvu za delo. Sprva je bilo sicer rečeno, da to nadomestilo v primeru Hrvaške ne bo veljalo, saj so državljani po uvrstitvi države na rdeči seznam imeli štiri dni časa, da se vrnejo domov.
  Kot smo že zapisali so nekatera nadomestila plač delavcev v karanteni od uveljavitve zadnjega protikoronskega zakona 11. julija vnovič krije država, pri tem pa je višina po novem odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.
  Na Hrvaškem naj bi bilo po torkovih ocenah še med 30.000 in 40.000 Slovencev.
  Področje karanten se bo v prihajajočih tednih in mesecih še zagotovo spreminjalo, zato : SPREMLJAMO - OBVEŠČAMO.


  24.8.2020
  V prihodnjih dneh bo dokončno znano ali se čakanje na delo podaljšuje tudi v september, kar sicer omogoča trenutno sprejeta zakonodaja. 


  24.8.2020
  Vsi delodajalci, ki boste oddali zahtevek za povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo za julij preko Portala za delodajalce do vključno 25. 8. 2020 ter oddali REK obrazec na FURS, boste prejeli povračilo predvidoma 10. 9. 2020.


  21.8.2020

  ZRZS obvešča delodajalce, da je omogočeno oddajanje zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo v juliju.
  Delodajalci lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo elektronsko, in sicer na Portalu za delodajalce, kjer vložite zahtevek za povrnitev izplačanih nadomestil plače.
  Vsi delodajalci, ki boste oddali zahtevek preko Portala za delodajalce do vključno 25. 8. 2020 ter oddali REK obrazec na FURS, boste prejeli povračilo za čakanje na delo predvidoma 10. 9. 2020.


  19.8.2020
  Najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki so v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko do 31. 8. 2020 oddate vlogo za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine.


  14.8.2020
  Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta Delodajalci morate oddati zahtevke za povrnitev izplačanih nadomestil plače na portalu za delodajalce do 17. avgusta


  13.8.2020
  Danes (13. 8. 2020) bodo ponudniki turističnih bonov od Finančne uprave prejeli nakazilo v skupnem znesku 19,5 mio evrov. Za toliko je bilo namreč unovčenih bonov od 16. do 31. julija 2020.


  12.8.2020
  Še kar nekaj je podjetij, ki so uveljavljala skrajšani delovni čas in še vedno niso dobila sklepa o odobritvi. Na ZZRS sporočajo, da vloge še obdelujejo, so v zamudi, ampak bodo odločbe tudi kmalu izdali. Po izdaji sklepov boste lahko oddali zahtevek za povračilo.


  11.8.2020
  Vsi, ki ste oddali vlogo za čakanje na delo od 1.6.2020 dalje, morate oddati zahtevek za povračilo nadomestila plače.  Zahtevek se oddan na portalu za delodajalce. Časa imate do 17.8.2020 za mesec junij 2020.


  11.8.2020
  Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020. Delodajalce  zato opozarjamo,  da oddajo zahtevek na ZZRS portalu za delodajalce do 17. avgusta 2020. 


  11.8.2020
  Do vključno 9. avgusta smo Slovenci v celoti ali deloma porabili 361.232 bonov v vrednosti 49,7 milijona evrov, kar pomeni sedmino skupne vrednosti bonov, kažejo podatki Finančne uprave RS. Vseh izdanih bonov je dobrih dva milijona v skupni vrednosti 357 milijonov evrov.


  9.8.2020
  Če imate zaposlene na čakanju od 1.8.2020, potem je danes zadnji dan za oddajo vloge.


  8.8.2020
  Najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki so v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko do 31. 8. 2020 oddate vlogo za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine po pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19.


  3.8.2020
  Pri preverjanju stanja na eKartici na mobilnih ali eDavkih so nekateri zavezanci naleteli na pozitivno stanje, ki ga niso pričakovali. Tudi če niste upravičeni do odloga oziroma oprostitve prispevkov, ali zanje niste zaprosili, in morate poravnati prispevke, ki so zapadli v plačilo 20. aprila, 20. maja oziroma 22. junija, obračuni za prispevke (OPSV) za mesec marec, april in maj zaradi prilagoditve programske podpore v FURS še niso evidentirani.
  Zaradi tega je lahko na eKartici stanje še vedno pozitivno. Rok zapadlosti obračuna ni spremenjen, zato ohranite pozitivno stanje na kartici do razjasnitve, ali ste upravičeni do ukrepa oprostitve ali odloga v izogib zamudnim obrestim.
  NA FURS predvidevajo, da bodo knjižbe za obračune prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 pripravljene do sredine avgusta 2020.


  3.8.2020
  Če ste zaposlene napotili na čakanje s 1.8.2020 morate oddati vlogo do 9.8.2020, četudi ste zaposlene že imeli na čakanju v juliju 2020.
  ❗ POZOR: Preverite, da imate plačane vse zapadle obveznosti pri FURS. Še posebno pozornost posvetite plačilu NUSZ, ki so ga nekatere občine oddale v času epidemije, druge pa so upoštevala priporočila in ga oddale kasneje, ter s tem podaljšale rok plačila.


  30.7.2020
  Danes bo 2.800 ponudnikov turističnih bonov od Finančne uprave prejelo nakazilo v skupnem znesku 10.560.107,63 evrov. Za toliko je bilo namreč unovčenih bonov od 1. do 15. julija 2020.


  29.7.2020
  Za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih. Delodajalec, ki je plačnik davka poroča o izplačanih nadomestilih na način, kot sicer velja za poročanje nadomestil plač.


  29.7.2020
  Slovenski podjetniški sklad napoveduje, da bo predvidoma v petek, 31. julija, v uradnem listu objavil razpis za dodeljevanje neposrednih posojil od pet do 50 tisoč evrov. Namen razpisa je blažitev posledic epidemije COVID-19. Septembra pa je predvidena objava linije mikroposojil v višini od pet do 25 tisoč evrov v okviru razpisa P7-2 2020 COVID.


  29.7.2020

  SPS bo z namenom blažitve posledic epidemije COVID-19 na novo ponudil:
  --> Linijo neposrednih kreditov do 50.000 EUR v okviru razpisa P7C 2020 COVID, ki bo v uradnem listu objavljena ta petek 31.07.2020 in
  --> Linijo mikrokreditov preko sklada skladov v okviru razpisa P7-2 2020 COVID, ki bo predvidoma objavljena v mesecu septembru.


  28.7.2020
  Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila nadomestila plače (čakanje na delo) do 31. 7. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v avgustu, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite s 1. 8. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 8. 2020.


  24.7.2020
  Predvidoma 10. avgusta bodo izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo ali odsotnost zaradi višje sile v obdobju od 13. marca do 31. maja. Upoštevajo se obrazci REK, oddani do 20. julija.


  23.7.2020
  Po neuradnih podatkih se ukrep čakanja na delo podaljšuje tudi v avgust 2020.


  20.7.2020
  Podjetja, ki so v času veljave interventnih zakonov uporabila možnost subvencioniranega čakanja na delo ali odsotnosti delavca zaradi višje sile, morajo oddati končna poročila za povračilo nadomestila plače.
  Čeprav je rok za oddajo 60 dni po končanem začasnem čakanju na delo oziroma po končani odsotnosti zaradi višje sile za delavce, pa na zavodu prosijo delodajalce, naj oddajo poročila do konca julija.


  20.7.2020
  Na skrajšanem delovniku je v tem času 34.500 delavcev, v teh dneh vročanje sklepov o subvencioniranju.


  20.7.2020
  Na portalu za delodajalce je omogočena oddaja zahtevkov za izplačilo povračila nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo v juniju 2020.
  Vsi delodajalci, ki boste oddali zahtevek na portalu do 26. 7. 2020 in REK-obrazce na FURS, boste 10. 8. 2020 prejeli povračilo za junijsko čakanje na delo.


  20.7.2020
  Od 19.6. do 19.7.2020 do 16:00 je bilo unovčenih 149.577 bonov v skupni vrednosti 20.490.961,34 €.


  19.7.2020
  Predvidoma bo od  20. 7. 2020 na portalu za delodajalce pri ZRZS dosegljiva aplikacija za oddajo seznama zaposlenih na skrajšanem delovnem času. 


  17.7.2020
  Ravnokar so iz FURS sporočili, da danes beležijo tehnične težave pri prikazovanje eKartic. Ker smo blizu zadnjemu roku oddaje vlog za sofinanciranje čakanja na delo, še enkrat opozarjamo, da pred tem preverite, da imate plačane vse davke in obveznosti.
  O ponovnem rednem delovanju bo FURS obveščal po svojih rednih kanalih.


  14.7.2020
  Rok za izplačilo zadnjega povračila nadomestila plače, ki so ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. marca do 31. maja so pri ZRSZ prestavili na 10. avgust.


  14.7.2020
  Prebivalci Slovenije so doslej unovčili 100.000 turističnih bonov v skupni vrednosti 13,5 milijona evrov, je sporočila Finančna uprava RS (Furs). Torej v nekaj manj kot mesecu dni je unovčeno okoli štiri odstotke vrednosti bonov.


  13.7.2020
  Aplikacija za oddajo vloge čakanja na delo od 1.7.2020 je že na portalu za delodajalce pri ZRSZ in se lahko oddajo.
  Delodajalec bo moral, za vse delavce, ki so na čakanju na delo od 1. julija dalje (četudi je bil na čakanju že prej), na ZRSZ oddati novo vlogo po ZIUPDV.


  12.7.2020
  Predvidoma avgusta bi naj bil objavljen razpis za sofinanciranje izpada prihodkov podjetjem v gostinstvu in turizmu, zaradi posledic epidemije, v malih in srednjih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v nastanitvenih gostinskih obratih ter restavracijah in gostilnah.


  12.7.2020
  To poletje namerava gospodarsko ministrstvo objaviti še za 50 milijonov evrov različnih spodbud.
  Tako je predvidenih kar nekaj novih, ki so namenjeni blažitvi posledic epidemije, med drugim za turizem, izvoznike, prilagoditev poslovanja predelovanih podjetij na problemskih območjih, v kratkem bo objavljen razpis za podporo digitalne preobrazbe v malih in srednjih podjetjih, obeta pa se tudi razpis za sofinanciranje razvoja novih produktov v lesarstvu.


  12.7.2020
  Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Razlog za odreditev karantene mora biti razviden iz odločbe o odreditvi karantene.


  11.7.2020
  Po ZIUPDV delavec  v času odrejene karantene ni upravičen do nadomestila plače, če bo odšel v državo, ki je bila že v času njegovega odhoda na rdečem seznamu. Enako velja tudi v času od 31. maja do uveljavitve ZIUPDV, ko je sicer strošek nadomestila plače za čas odrejene karantene na delodajalcu. Delodajalec bo moral delavcu to odsotnost obračunati kot neopravičeno neplačano. Seveda, če se ne bosta dogovorila za kakšno drugo vrsto odsotnosti (letni dopust, koriščenje ur, ...).


  11.7.2020
  ZIUPDV (od 1.7. dalje) pa na novo določa, da delodajalec ne sme delavca, za katerega je uveljavljal povračilo nadomestila plače, odpustiti iz poslovnega razloga.


  11.7.2020
  Postopek in način uveljavljanja povračila nadomestila plače za čakanje na delo ostaja enak.
  POMEMBNO: Zaradi uveljavitve novega zakona (ZIUPDV), ki ureja čakanje na delo od 1. julija dalje, bo moral vsak delodajalec za čakanje na delo od julija dalje, vložiti novo vlogo. Ne glede na to, da ima delavce na čakanju na delo po ZIUOOPE že od junija dalje do preklica.


  11.7.2020
  Delodajalec mora sporočiti ZRSZ, da je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom, najkasneje v roku 3 delovnih dni od dneva odreditve Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


  10.7.2020
  Zdravstveni inšpektorji bodo konec tedna izvajali nadzor nad gostinskimi lokali glede spoštovanja ukrepov za omejitev novega koronavirusa, je na redni novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin. Nadzor bo potekal tako podnevi kot ponoči.


  8.7.2020
  Prva izplačila po ZIUOOPE, ki velja od 31.5.2020, so predvidena v avgustu 2020.


  8.7.2020

  Na Zavodu bodo 31. julija izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače, ki so ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. marca do 31. maja po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A).


  7.7.2020
  S PKP4 se ponovno uvaja institut povrnitve nadomestila plače delodajalcem za čas, ko je delavcu odrejena karantena, če mu ne more organizirati dela od doma. Višina nadomestila plače pa je odvisna tudi od tega, na kakšni listi je bila država v času delavčevega vstopa vanjo. 


  6.7.2020
  Zahtevek za zmanjšanje akontacije lahko poenostavljen oddate še do 14. julija 2020.


  6.7.2020
  Odbor DZ za delo ima danes na dnevnem redu seje predlog novega interventnega zakona, katerega cilj je omiliti in odpraviti posledice epidemije covida-19 za državljane in gospodarstvo.


  6.7.2020
  Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa je združljiv z ukrepom čakanja na delo. Tako bo delodajalec lahko imel nekatere delavce na čakanju na delo, drugim pa bo odredil delo s skrajšanim delovnim časom.


  6.7.2020
  Pri ukrepi Subvencioniranja skrajšanja delovnega časa so spremembe ur dela s skrajšanim delovnim časom znotraj meseca možne. Delavec lahko dela v istem mesecu dva tedna 20 ur/teden in dva tedna 30 ur/teden. Menjava števila ur med tednom pa ni mogoča.
  POMEMBNO: Ob določenih pogojih je mogoča tudi neenakomerna razporeditev delovnega časa, pri čemer je referenčno obdobje lahko en mesec.


  2.7.2020
  Ukrep delnega subvencioniranja plače za čakanja na delo lahko koristite (vsaj) do konca meseca julija, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa pa do konca leta 2020.


  1.7.2020
  Evropska komisija je sporočila, da je odobrila shemo Slovenije v višini 600 milijonov evrov za podporo podjetjem, ki jih je prizadela pandemija covid-19. V shemi bodo lahko sodelovala podjetja iz vseh sektorjev. Podpora bo zagotovljena v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, ugodnosti pri plačilu in subvencij plač.


  1.7.2020
  Vlada RS je sicer na seji dne 28.6.2020 sprejela popravek zakona s katerim naj bi odpravila presečni datum 13.3.2020. Z navedeno spremembo naj bi se omogočila unovčitev bona pri vseh ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo navedene pogoje (vpis v Poslovni register Slovenije, vpis v register nastanitvenih obratov in opravljanje dejavnosti po SKD 2008, in sicer: 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209 in 55.300) kadarkoli v letu 2020, in ne le na dan 13. marec 2020.
  Trenutno gre za predlog, ki ga mora potrditi še državni zbor. 


  1.7.2020
  Pri preverjanju stanja na eKartici na mobilnih ali eDavkih so nekateri zavezanci naleteli na pozitivno stanje, ki ga niso pričakovali. Tudi če niste upravičeni do odloga oziroma oprostitve prispevkov, ali zanje niste zaprosili, in morate poravnati prispevke, ki so zapadli v plačilo 20. aprila, 20. maja oziroma 22. junija,  obračuni za prispevke (OPSV) za mesec marec, april in maj zaradi prilagoditve programske podpore v FURS še niso evidentirani. Zaradi tega je lahko na eKartici stanje še vedno pozitivno. Rok zapadlosti obračuna ni spremenjen, zato ohranite pozitivno stanje na kartici do razjasnitve, ali ste upravičeni do ukrepa oprostitve ali odloga v izogib zamudnim obrestim.
  Predvidevamo, da bodo knjižbe za obračune prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 pripravljene do sredine julija 2020.


  1.7.2020
  Od danes, 1. julija, je na portalu za delodajalce omogočena oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo med 13.3. in 31.5.2020.


  30.6.2020
  FURS v svojih knjigah ne bo zavedel akontacije plačane v mesecu maju in juniju 2020, saj so po interventnem zakonu zavezanci oproščeni plačila akontacije v mesecih epidemije. V primeru plačila lahko ta nakazila kompenzirate za plačila, ki zapadejo julija in avgusta. Seveda bo pa ob izdelavi končne bilance 2020 potrebno plačati celotni davek od dobička, zato vsem zavezancem, ki pričakujejo podoben (ali višji) dobiček, kot leta 2019, predlagamo, da podajo vlogo za zvišanje akontacije v drugi polovici leta.


  29.6.2020
  Razporejanje skrajšanega polnega delovnega časa
  Tedenski obseg zagotovljenega dela s pisno odredbo zaposlenega je lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalci uveljavljate subvencijo za skrajšani polni delovni čas.
  VEČ: Razporejanja skrajšanega delovnega časa


  29.6.2020
  Še danes imate čas na ugovor zoper informativni izračun dohodnine, ki ste ga dobili konec maja ali v začetku junija.


  26.6.2020
  S pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo, so po usklajevanjih s socialnimi partnerji sporočili z ministrstva za delo. (Ukrep - skrajšani delovnik)


  25.6.2020
  Vsi okuženi z novim koronavirusom morajo v izolacijo, ostali ki so bili z njimi v stiku, pa so sicer zdravi, pa v karanteno. V primeru izolacije je oseba upravičena do 90-odstotnega nadomestila plače, pri čemer nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela izplača ZZZS.
  Zaposleni, ki morajo v karanteno, od 1. junija niso več upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače od države, temveč predvidoma do 50-odstotnega nadomestila plače, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače, kar krije delodajalec.


  24.6.2020
  Danes je bila nazakana peta tranša mesečnega temeljnega dohodka.


  24.6.2020
  Podaljšani dve javni povabili za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih.
  Po novem lahko delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev do 31. julija na javnem povabilu za trajno zaposlovanje mladih in do 15. novembra na javnem povabilu za zaposlovanje oseb iz programa učnih delavnic.


  24.6.2020
  Vlada predlaga nove ukrepe od 1. julija dalje. Za gospodarstvo so najpomembnejši:
  1. Podaljšanje ukrepa začasnega čakanja na delo.
  2. Subvencionirana karantena zaposlenih zaradi višje sile.
  3. Turistični boni se bodo lahko koristili tudi pri sezonskih izvajalcih.


  24.6.2020
  Subvencionirano čakanje na delo se podaljšuje še za en mesec, po potrebi pa se lahko podaljša tudi do konca septembra, je danes po seji vlade napovedal minister za delo. 


  23.6.2020
  Če je bil ponudnik turističnih storitev na dan 13. 3. 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije, pa se je kasneje izbrisal, tak izbris ne vpliva na možnost unovčenja bona pri njem, če je na dan unovčenja bona ponovno vpisan v Poslovni register Slovenije. Upravičenec torej pri takšnem ponudniku storitev lahko unovči bon.


  23.6.2020
  Težav na področju izplačila regresov je letos kar precej, vendar posebnosti v "koronazakonih" za to področje ni.
  Kot prvo preverite, če zamik plačila omogoča kolektivna pogodba, to je pogoj ena, drugi pa pravi o tem, da bo moral  delodajalec po mnenju pravnikov,  v primeru spora na sodišču ali morebitnega inšpekcijskega postopka, nelikvidnost dokazati z ustreznimi listinskimi dokazi. Na primer s finančnimi pokazatelji glede preseganja obveznosti nad sredstvi družbe oziroma s poslovnimi izkazi, ki jih morajo voditi vsi gospodarski subjekti.


  23.6.2020

  Zakon ne določa roka oziroma leta, do katerega bi lahko družba, ki je prejela sredstva iz prvega ostavka 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, izplačala dobiček za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), brez obveznosti za vračilo prejetih sredstev in  zamudnih obresti, ki se zaračunajo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.
  Drugače povedano, to pomeni, da če bo kadarkoli v letu 2020, ali po letu 2020 (od leta 2021 naprej) v družbi prišlo do izplačila dobička (ali nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu) za leto 2020, bo družba morala vrniti prejeta sredstva.
  V zvezi z zastaranjem obveznosti vračila prejetih sredstev, skupaj z zamudnimi obrestmi, ob izpolnjenem pogoju - izplačanem dobičku za leto 2020, pojasnjujemo, da v ZIUZEOP ni urejeno zastaranje, zato se za zastaranje terjatev iz naslova vračila prejetih sredstev uporabljajo pravila obligacijskega prava o zastaranju terjatev.


  23.6.2020
  Mesečni temeljni dohodek predstavlja prihodke samozaposlene osebe. 
  Skladno s šestim odstavkom 34. člena interventnega zakona – ZIUZEOP je mesečni temeljni dohodek OPROŠČEN plačila vseh davkov in prispevkov, zato ga zavezanci izvzamejo iz prihodkov v davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. 
  Predvidoma se bodo prihodki izvzemali v okviru nove zaporedne številke 2.8. (Izvzem prihodkov iz naslova prejete pomoči po interventnem zakonu – ZIUZEOP) obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
  Nova zaporedna številka v obračunu bo urejena s spremembo Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.


  23.6.2020
  Do 14.7.2020 velja podaljšanje ukrepa, ki omogoča poenostavitev vloge za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.


  23.6.2020
  Kmalu bo pripravljen še tretji sveženj dohodninskih napovedi. Ta naj bi bil za izdajo pripravljen do konca junija, v njem pa bodo informativni izračuni za tiste samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo glede na dejanske stroške in tiste, ki imajo poleg zaposlitve še popoldanske s.p.je.


  19.6.2020
  Končno poročilo k vaši vlogi za povračilo nadomestila plače zaposlenih na začasnem čakanju na delo ali zaradi odsotnosti iz razloga višje sile boste lahko na portalu za delodajalce oddali od 30. junija. ZRSZ vljudno prosim, da to storite do konca julija 2020.
  Na portalu ZRSZ za delodajalce vam je na voljo tudi aplikacija, ki omogoča preverjanje, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP).


  18.6.2020
  Če boste sprejemali turistične bone in še nimate dostopa do eDavkov, potem si ga zagotovite pravočasno.


  16.6.2020
  Na BETA eDavke je že nameščen sistem za unovčevanje turističnih bonov – receptorski portal. Vsi ponudniki, ki bodo unovčevali bone, lahko začnejo s testiranjem.


  16.6.2020
  Bon (turistični vavčer) se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.


  12.6.2020
  Od danes, 12. junija, delodajalci lahko oddate vlogo za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE).


  12.6.2020
  Nekateri zavezanci, ki so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka za maj (ali april ali marec), pa tega 10. 6. 2020 niso prejeli, bodo nakazilo dobili 24. 6. 2020.
  Tako kot smo že sporočili dne 10.6.2020, polnega izplačila v tranši tega dne NISO prejeli upravičenci (samozaposleni, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci), ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni kot starši (na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2). Slednji so sicer z določbo 84. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) dobili pravico do mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku. Tem upravičencem bo razlika do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec in april izplačana 24. junija 2020.

  Poleg omenjenih bodo 24.6. 2020 mesečni temeljni dohodek za maj prejeli tudi upravičenci, pri katerih je bilo zaradi sprememb v zakonodaji in različnih okoliščin na njihovi strani za preverjanje pogojev v zvezi z upravičenostjo bolj kompleksno in ga v kratkem času do dneva izplačila ni bilo mogoče izvesti.


  11.6.2020
  Kljub epidemiji, ki je trajala od 12. marca do 15. maja 2020, nobena izmed sprejetih interventnih zakonodaj ni določila, da lahko delodajalec delavcu izplača regres kasneje, kot to določa 131. člen ZDR-1. Še vedno, tudi za leto 2020, ostaja rok 1. julij oz. pod posebnimi pogoji 1. november.


  10.6.2020
  Razliko do polnega temeljnega prihodka boste tisti, ki ste do polnega zavarovalnega časa vključeni kot starši-starševsko varstvo (na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2), dobili izplačano 24. junija 2020.


  10.6.2020
  Espeji in preostali upravičenci, ki so do konca maja vložili izjavo za marec in, ali april, in, ali maj, da zaradi epidemije niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu, so danes prejeli še zadnje nakazilo mesečnega temeljnega dohodka. Spomnimo, za marec je mesečni temeljni dohodek znašal 350 evrov, za april in maj pa 700 evrov.
  V četrti tranši je mesečni temeljni dohodek prejelo 45.424 upravičencev, v skupnem znesku 39.835.600,94 evrov, so sporočili s finančne uprave.
  Dodajmo, da polnega izplačila danes niso prejeli upravičenci (samozaposleni, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci), ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni kot starši (na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2). Slednji so sicer naknadno dobili pravico do mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku. Njim bo razlika do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec in april izplačana 24. junija 2020.


  10.6.2020
  Danes bodo delodajalci prejeli dobrih 116 milijonov EUR za povračilo nadomestila plače. V tokratno izplačilo bodo zajeti delodajalci, ki so do 27. maja oddali obračune na obrazcih REK. To pomeni, da bo skupaj s preteklimi tremi izplačili delodajalcem nakazanih 153,7 milijona EUR. Naslednje izplačilo je predvideno 30.6.2020.


  8.6.2020
  Vlada je sprejela uredbo o načinu unovčitve turističnih bonov. Podrobnosti bodo jasne takoj po objavi v Ur.listu. Bon bo deljiv in se bo lahko unovčil v večkratnem znesku. Izplačilo bona v denarju ni možno.


  8.6.2020
  Danes je zadnji dan za oddajo vlog za čakanje delavcev od 1.6.2020 do 30.6.2020. Vloga se odda preko portala za delodajalce. Priložit morate odredbo o čakanju na delo.


  7.6.2020
  V prihodnjih dneh bo popolnoma jasno, kateri zavezanci bodo dobili doplačilo do polnega temeljnega dohodka.


  4.6.2020
  V obdobju prejemanja subvencije za skrajšan delovni čas (ZIUOOPE) in še mesec dni po tem obdobju delodajalec ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije po tem zakonu ali ZIUZEOP.


  4.6.2020
  V skladu z ZIUOOPE nam morajo delodajalci v treh delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredijo delo s skrajšanim delovnim časom, poslati obvestilo po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

  Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke: naziv in MŠO delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, in datum odreditve takšnega dela. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.


  4.6.2020
  Na podstraneh ZRSZ za delodajalce je na voljo aplikacija za oddajo Vloge na čakanje na delo za čas od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020.


  4.6.2020
  Vpis ur v evidenco  je predpisan tako, da  je delodajalec dolžan voditi evidenco o izrabi delovnega časa delavca, ki mu odredi delo s skrajšanim delovnim časom na način, da je iz nje razviden čas prihoda in odhoda z dela. Ta se mora vpisati v evidenco o izrabi delovnega časa ob dejanskem prihodu in dejanskem odhodu delavca z dela.
  Šteje se, da je potrebno upoštevati pri delodajalcu uveljavljen oz. veljaven način evidentiranja, ki zagotavlja objektivne podatke. To je registrirna ura ali drug podoben način registriranja. Vpis ur dejanske prisotnosti v evidenco bo sestavni del vloge za odobritev subvencije
  Če delodajalec ne vodi evidence delovnega časa skladno s tem ukrepom, mora prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v celoti vrniti. 


  4.6.2020
  Čakanje na delo po ZIUOOPE je opredeljeno drugače, kot v predhodnem interventnem zakonu. Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.  Čakanje na delo se delno subvencionira do 30.06. 2020. Osnova za obračun so zadnje tri plače pred uvedbo čakanja na delo v višini 80 %, vendar ne manj kot je minimalna plača v višini 940,58 €. Prispevki se obračunajo od najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost 1.017,23 €.
  Povračila države niso več 100 % ampak v višini 80 % s pripadajočimi prispevki zavezanca in delodajalca (BTO2) vendar ne več, kot znaša višina najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v višini 892,50 €.


  3.6.2020
  Zaposlene, ki delajo s skrajšanim delovnim časom ali ostajajo na čakanju, do priprave aplikacij, prijavljate preko eNaslova - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


  3.6.2020
  V skladu z ZIUOOPE bo ZRSZ delodajalcem povrnili 80 % izplačanega nadomestila plače. Višina povračila je omejena z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, ki znaša 892,50 EUR bruto na mesec.


  3.6.2020
  Vloga za pridobitev subvencije za zaposlene z odrejenim skrajšanim delovnim časom bo na portalu ZRSZ za delodajalce na voljo predvidoma 12. 6. 2020. Možna bo predložitev vloge samo v elektronski obliki.


  3.6.2020
  Vloga za uveljavljanje delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo bo predvidoma 3. 6. 2020 na voljo na portalu ZRZS za delodajalce. Možna bo predložitev vloge samo v elektronski obliki.


  2.6.2020
  Ukrep subvencioniranje skrajšanega delovnega časa je potrebno javit Zavodu za zaposlovanje v treh delovnih dneh od odreditve. Zaenkrat obrazec oz. aplikacija za prijavo še ne deluje, zato prijavo v vmesnem času uredite preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V mailu, kjer prijavljate skrajšan delovni čas zapišite : naziv podjetja, davčna številko, kontakt odgovorne osebe in število zaposlenih s skrajšanim delovnim časom.
  V 15. dneh pa bo potrebno urediti tudi formalno prijavo na Zavodu za zaposlovanje, ki pa bo morala vsebovati vse zahtevane podatke.
  Delodajalec mora na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti voditi dnevno evidenco o izrabi delovnega časa za vsakega delavca. Na podlagi ZIUOOPE pa bo moral za vsakega delavca ob njegovem prihodu vpisovati še uro prihoda in ob njegovem odhodu uro odhoda delavca (ne oboje ob koncu delovnika).
  Zaposlene o skrajšanem delovnem času obvestite skladno z zakonom.


  1.6.2020
  Danes je zadnji dan, da samozaposleni vložijo izjavo za oprostitev dela marčnih ter celotnih aprilskih in majskih prispevkov in dodelitev mesečnega temeljnega dohodka.


  30.5.2020
  Odredba za čakanje na delo je brezplačno dostopna TUKAJ. VIR: OZS.


  30.5.2020
  Ukrep čakanja na delo je združljiv z ukrepom subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Tako bo delodajalec lahko imel nekatere delavce na čakanju na delo, drugim pa bo odredil delo s skrajšanim delovnim časom.


  30.5.2020
  Včeraj sprejeti zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE) za VSE DELODAJALCE, ki izpolnjujejo pogoje, v juniju 2020 prinaša ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.
  POZOR: Višina pomoči se glede na zakon, ki je veljal do sedaj spreminja.
  ZIUOOPE bo pričel veljati 1. junija.


  29.5.2020
  Danes poslanci odločajo o t.i. trejem svežnju ukrepov. Neuradno se sliši, da bo država subvencionirala čakanje na delo še naprej vsem delodajalcem, ne le tistim iz turizma in gostinstva, tako je razvidno iz amandmaja tretjemu protikoronskemu paketu o katerem bo danes glasoval državni zbor.
  Sledimo - poročamo.


  29.5.2020
  Zavod za zaposlovanje pa je danes izvedel novo serijo nakazil za čakanje na delo. Tako je 1.484 delodajalcem nakazal 2,5 milijona evrov nadomestil za čakanje na delo.


  27.5.2020
  Davčni zavezanec lahko predloži zahtevo za znižanje akontacije davka. To stori tako, da zahtevo odda kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov z obrazcem DD-SprAkt, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti.


  27.5.2020
  Izjavo za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev prispevkov lahko na Furs prek eDavkov oddate le še do konca ponedeljka, 1. junija. Do omenjenih ukrepov so upravičeni samozaposleni, kmetje, nekateri družbeniki in verski uslužbenci. Naslednja in hkrati zadnja tranša nakazila mesečnega temeljnega dohodka bo 10. junija. Ta za marec znaša 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov.


  26.5.2020
  Na zavodu je še vedno, do 30.6.2020 odprt razpis "Trajno zaposlovanje mladih 2020", kjer lahko prejmete mesečna subvencija po 208 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30. leta in so prijavljeni med brezposelnimi. Subvencijo lahko prejemate največ 24 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas.


  26.5.2020
  Tretje majsko izplačilo pomoči je predvideno za petek, 29. 5. 2020.


  26.5.2020
  Inšpektorat za delo tako obvešča delodajalce, da jim obvestil o preklicih dela na domu ni treba pošiljati. 


  25.5.2020
  Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa od 1. junija dalje
  Delodajalec bo subvencijo dobil na podlagi prijave na javno povabilo ZRSZ z zbiranjem ponudb. Povabilo bo objavljeno za vsak mesec posebej, zato bo tudi delodajalec vsak mesec vlagal prijavo. O izboru bo obveščen najkasneje v 15 dneh. Izbran delodajalec bo s ZRSZ sklenil pogodbo. Delodajalec bo moral v vlogi poimensko navesti delavce, ki bodo delali s krajšim delovnim časom in koliko ur na teden bodo delali). Obljubljajo, da bo dovolj sredstev za vse delodajalce.
  Pravico do subvencije lahko uveljavlja delodajalec, ki po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela (to pomeni, da jim ne more zagotavljati dela za vsaj 36 ut/teden). Višina subvencije bo med 112 in 448 EUR.

  POZOR: Zaenkrat gre za predlog vlade, ki bo v naslednjih dneh obravnavan v DZ.


  25.5.2020
  Nov zakon za pomoč reševanja posledic epidemije --> ZIUOOPE predvideva pomoč za delodajalce v gostinstvu, turizmu ter cestnem potniškem prometu v mesecu juniju 2020.
  Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, ki pa ne sme biti nižje od minimalne plače. Ta višina nadomestila plače velja za vse delavce, ki delajo pri upravičenih delodajalcih, četudi delodajalec ne bo uveljavljal ukrepa.

  Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače znaša 80 % nadomestila plače (to je 80 % od 80 % = 64 %) in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (892,50 EUR bruto I). V 80 % nadomestila plače, ki ga krije RS, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja.
  Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.

  POZOR: Zaenkrat gre za predlog vlade, ki bo v naslednjih dneh obravnavan v DZ.


  23.5.2020
  Včeraj so mesečni temeljni dohodek nakazili tistim 4753 upravičencem, ki so bili z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka, to so: samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki iz tega statusa za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka.
  Gre na primer za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposleni za npr. 20 ur, do polnega zavarovalnega časa pa so zavarovani iz naslova koriščenja starševskega varstva ali iz delovnega razmerja. Ali pa za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposleni npr. za 10 ur, do polnega zavarovalnega časa pa kot upokojenci. Primerov je seveda še več.
  Ti upravičenci so včeraj mesečni temeljni dohodek za meseca marec in april 2020 prejeli v sorazmernem delu mesečnega zneska glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa
  Celotna vrednost nakazila 2.227.985,10 eur.
  Naslednji rok za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka bo 10. 6. 2020.


  20.5.2020
  Vlada je včeraj zvečer potrdila predlog tretjega interventnega zakona za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo. POZOR: Zaenkrat gre za predlog, ki se lahko še spreminja.
  V predlogu najdemo možnost podaljšanja ukrepa čakanja na delo za zaposlene v nekaterih branžah, predvsem na področju turizma in hotelirstva (razvrstitev po SKD). Prav tako bo očitno prišel v veljavo ukrep za sofinanciranje skrajšanega delovnega časa (če vsaj 10% zaposlenim, ne boste mogli zagotavljati vsaj 90% dela).
  Že nekaj časa se napovedujejo turistični vavčerji, ki bodo po glasovanju verjetno postali realnost. Po zadnjem predlogu bodo bon/vavčer dobili tudi otroci, 50 evrov. Polnoletni, ki so imeli stalno prebivališče v Sloveniji na 13. marca, bodo dobili 200 evrov.


  16.5.2020
  Zavod za zaposlovanje je danes objavil spremembo pri subvenciji za zaposlovanje v sklopu programa Zaposli.me
  Po novem lahko delodajalci na javnem povabilu Zaposli.me pridobite subvencijo tudi za zaposlitev starejših od 30 let, ki so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 30. 9. 2020.


  16.5.2020

  Na pobudo davčnih zavezancev FURS podaljšujeje rok za oddajo REK obrazcev za izplačilo plače in nadomestilo plače za obdobje marec/2020 in april/2020 do 31. 5. 2020. V primeru predložitve REK-1 obrazca za plačo, po datumu izplačila plače, naj zavezanec izbere vrsto dokumenta R.

  Zavezanci, ki so za izplačilo plače predložili REK-1 obrazec z vrsto dohodka 1001 ali 1091 in ga želijo popraviti v skladu z interventno zakonodajo lahko popravek z zmanjšanjem, v skladu s 54. členom Zakona o davčnem postopku, predložijo v roku 12 mesecev.


  16.5.2020
  Z današnjim preklicem epidemije ob koncu meseca maja preneha veljati večina ukrepov.
  Še vedno pa do 30.9.2020 velja zakon(ZIUPPP), ki je bil sprejet med prvimi (delno sofinanciranje plače za vsaj 30% čakajočih na delo v višini do 40% bruto I, brez možnosti naknadnega odpuščanja).
  Je pa že v pripravi tretji sveženj ukrepov, tako da spremljamo in obveščamo dalje.


  15.5.2020
  Vlada je preklicala epidemijo. S tem ob koncu meseca preneha veljati večino ukrepov za pomoč gospodarstvu. V pripravi pa je tudi že tretji paket. O vsebini obveščamo.


  14.5.2020
  Jutri, v petek, 15. maja, je predvideno drugo izplačilo povračila nadomestila plače za 55.700 zaposlenih, medtem ko je tretji majski rok za izplačilo po interventnih zakonih v petek, 29. maja.


  14.5.2020
  FURS sporoča, da so v zadnjih dneh prejeli nekaj vprašanj s strani samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov, ki zaradi različnih razlogov niso uspeli do 9. maja uveljavljati oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov.
  Zaradi navedenega je rok za uveljavljanje oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov podaljšan do vključno 31.5.2020.
  Do tega datuma lahko omenjeni zavezanci (če tega še niste storili) tudi sicer podate izjavo za uveljavljanje oprostitev majskih prispevkov in za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka za marec, april in maj.
  POZOR: Na dan oddaje morate imeti plačane vse zapadle obveznosti do FURS.


  14.5.2020
  Če v petek 15.5.2020 ne bo preklicana epidemija, se bodo, po trenutno veljavni zakonodaji, ukrepi pomoči gospodarstvu podaljšali do 30.6.2020.


  14.5.2020
  Vlada je na včerajšnji sprejela nov Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Od 18.5. se tako ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekateri storitev na področju turizma.  

  Tako ostane prepovedano ponujanje naslednjih storitev:
  - nastanitvenih obratov nad 30 sob,       
  - nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
  - wellness in fitness centrov,
  - bazenov in vodnih aktivnosti,
  - diskotek in nočnih klubov.


  13.5.2020
  Predvidoma v petek bo vlada pričela obravnavati tretji sveženj ukrepov za pomoč gospodarstvu oz. omilitev posledic epidemije. Kot je znano, ministrstvo za gospodarstvo posebej pripravlja še ukrepe za turistično panogo. Vlada tudi razmišlja o sofinanciranju skrajšanega delovnega časa. Ni pa še jasno kako bo z najemninami. Spremljamo - obveščamo.


  12.5.2020
  V ponedeljek, 11. maja, je ZRSS v okviru izvajanja Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) nakazali dobrih 27,5 milijona EUR za več kot 74.000 zaposlenih. Ob pregledu izplačil so ugotovili, da izplačila NISO BILA izvedena za vse upravičence, ki so oddali obrazce REK do vključno 29. 4. 2020.
  V tem tednu bodo nadgradili vse potrebne prenosne postopke in tako omogočili izplačila za vse upravičence, ki so do 7. 5. 2020 oddali obrazce REK za marec.
  Naslednje izplačilo je predvideno 15. 5. 2020.


  12.5.2020
  Poslovni subjekt, ki je uveljavil upravičenost za pomoč po zakonu in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njihovo pridobitev, o tem obvestiti Finančno upravo Republike Slovenije najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.
  Po poteku roka za plačilo do plačila, se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo).


  12.5.2020
  Udeležba v obveznem pobotu je pogoj za pridobitev kredita s poroštvom RS

  Na podlagi sprejetih interventnih ukrepov boste lahko pri bankah in hranilnicah zaprosili za odobritev likvidnostnega kredita s poroštvom države. Med pogoji za prevzem poroštva je tudi vključenost kreditojemalca v sistem obveznega večstranskega pobota AJPES. Preverite, kako se vključiti v sistem ePobot.


  11.5.2020
  Slovenski podjetniški sklad
   (SPS) je dne 08.05.2020 objavil posebno linijo v okviru razpisa P1 plus 2020: C.19 Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19. Kredit je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem za financiranje poslovanja v obdobju epidemije. Poleg visoke, 80 % garancije SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,50 %.


  8.5.2020
  Zavod za zaposlovanje bo v ponedeljek nakazal 27,7 milijona evrov za 75.190 zaposlenih - čakajočih pri delodajalcih. Pričakuje se tudi nekaj težav... Vse popravke bo mogoče oddati do 29. maja in bodo nakazani v začetku meseca junija.


  8.5.2020
  Če v naslednjih dneh postopoma odpirate svojo dejavnost in imate zaposlene na čakanju, imate možnost, da jih do 7 dni v mesecu pokličete na delo. Lahko pa se pojavi posebna situacija, ko nekaterih zaposlenih še ne boste mogli vrniti na delo zaradi različnih razlogov, bodisi zaradi varstva otrok, ne veste koliko bo dejansko sploh dela ali kakršnegakoli drugega razloga. V takšnem primeru podjetje ni obvezano, da pokliče na delo vse čakajoče, niti jim ZIUZEOP ne prepoveduje, da določena dela opravijo s pomočjo napotenih iz študentskega servisa, če tako ne prepoveduje zakonodaja za posamično dejavnost. 


  8.5.2020
  OSNUTEK  OBVESTILA ZA GOSTE GOSTINSKIH LOKALOV
  . Obvestilo je le predlog, ki so vam ga pripravili za pomoč pripravili pri OZS. Obvestilo lahko dodatno oblikujete in če želite ustrezno dopolnite.
  Ne pozabite še na obvestilo za goste pri uporabi sanitarij.
  Obvestilo najdete : TUKAJ.


  8.5.2020
  Do 7. 5. 2020 
  so na ZZRS prejeli skupaj več kot 41.000 vlog za povračilo nadomestila plače skoraj 241.000 zaposlenih.


  8.5.2020
  Ne glede na datum vložitve izjave, bodo 22. 5. 2020 izplačilo mesečnega temeljnega dohodka prejeli tisti zavezanci, ki so z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka, to so: samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka.


  8.5.2020
  Danes (ali najkasneje ponedeljek) bo 37.516 samozaposlenih , kmetov, družbenikov in verskih uslužbence, ki je do 30.4. preko eDavkov oddalo izjavo, dobilo nakazilo pomoč na svoje TRR.


  7.5.2020
  Ministrstvo za podjetja v turistični panogi napoveduje dodaten nabor ukrepov. Od možnosti ugodnega posojila, fleksibilnost pri čakanju in vračanju na delo, skrajšan delovni čas.
  Zaenkrat gre samo za predloge. Spremljamo.


  7.5.2020
  V eDavkih je na voljo obrazec za poenostavljeno vlaganje zahtevka za spremembo akontacije dohodnine oz. davka na dobiček.


  7.5.2020
  Še danes in jutri imate tisti samozaposleni, ki tega še niste storili in želite uveljavljati pomoč tudi za marec in april, da oddate svojo vlogo preko eDavkov.
  Za vse (tudi tiste, ki ste že oddali) se spreminjajo pogoji za kasnejše vračilo pomoči. --> Sprememba pogojev za pomoč države (samozaposleni)


  7.5.2020
  Obrazec za pridobitev temeljnega prihodka in oprostitev prispevkov za samozaposlene - stranke Pristar.
  Izpolnite, podpišete, skenirate in vrnete svojemu referentu. 
  Pogoji so spremenjeni --> Sprememba pogojev za pomoč države (samozaposleni)

  Obrazec dobite TUKAJ.


  6.5.2020
  Do 15. maja morajo kmetje oddati vlogo za enkratni solidarnostni dodatek


  6.5.2020
  Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki na dan vložitve izjave nima plačanih zapadlih davčnih obveznosti


  6.5.2020
  Samozaposlena oseba, ki v času epidemije ne more opravljati dela zaradi varstva otroka, je upravičena do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec (od 13. 3.  do 31. 3. 2020), april in maj 2020.


  6.5.2020
  Ob koncu aprila 2020 je bilo registriranih 88.648 brezposelnih oseb, kar je 10.793 oseb oziroma 13,9 odstotkov več kot marca, so sporočili iz zavoda za zaposlovanje. Od razglasitve epidemije v sredini marca, ko je bilo pri zavodu prijavljenih 75.026 brezposelnih, se je njihovo število zvišalo za 13.622 oseb. Največ novo prijavljenih je iz gostinstva, proizvodnje, trgovine


  6.5.2020
  Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete na delo (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).


  5.5.2020
  Zaradi popravkov interventne zakonodaje bodo lahko samozaposleni, ki so zamudili rok za oprostitev plačila prispevkov za marec (ta je bil 30. aprila), vlogo prek eDavkov oddali še do sobote ponoči.


  4.5.2020
  Mikrokrediti
  za problemska in obmejna problemska območja (P7R ) --> Ukrep je namenjen podjetjem, s sedežem ali poslovnimi enotami na problemskih in obmejnih problemskih območjih. Podjetja si lahko zagotovijo do 50.000 EUR likvidnih sredstev za potrebe tekočega poslovanja. Kredit z ročnostjo do 5 let se lahko zavaruje le s poroštvom lastnika podjetja, obrestna mera je fiksna, 1,1 %.
  Več: Tukaj


  4.5.2020
  Skladno z novim šestim odstavkom 34. člena interventnega zakona – ZIUZEOP (9. člen ZIUZEOP-A) je mesečni temeljni dohodek oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. To pomeni, da temeljni mesečni dohodek ne bo obdavčen z dohodnino za leto 2020. Temeljni mesečni dohodek bo zavezanec izvzel iz prihodkov v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.


  4.5.2020
  Spremembe interventnega zakona določajo, da so tudi t.i. polovični espeji upravičeni do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka po prejšnjem odstavku glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec. Spomnimo, za marec polni mesečni temeljni dohodek znaša 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov.


  3.5.2020
  Tik ob koncu meseca je v Ur. listu bil objavljen zakon po katerem se najemnikom, ki imajo poslovne prostore ali stavbe v lasti države ali občine in jim je bilo onemogočeno poslovanje zaradi ukrepov države, za obdobje od 13.3. do preklica epidemije najemnina ali del najemnine ne zaračunava.

  O oprostitvi bo odločal predstojnik upravljalca oz. organ odgovoren za izvrševanje proračuna občine.


  3.5.2020
  Vloge za financiranje čakanja na delo, ki so bile na ZRSZ vložene do vključno 30. 4. 2020, se bodo presojale po ZIUZEOP (kriteriji vsaj -20 % v prvem polletju 2020/2019 in do +50 % v drugem polletju 2020/2019), RAZEN, če je kriterij po ZIUZEOP-A (vsaj -10 % v 2020/2019) za delodajalca ugodnejši.


  3.5.2020
  Tisti, ki ste z oddajo vloge na ZRSZ za povračilo nadomestila plače zamudili (ker je niste oddali do 18. 4. ali v 8 dneh od napotitve delavcev na čakanje) ali je niste oddali, ker ste menili, da ne izpolnjujete kriterijev, jo lahko ddate še v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP-A (to je do 8. 5. 2020). Tudi za delavce, ki so bili doma od 13. 3. dalje. To določa 52. člen prehodnih in končnih določb ZIUZEOP-A. Enako lahko storite tudi tisti delodajalci, ki vam je bilo vloga zavrnjena


  30.4.2020

  Danes je v nekaterih medijih bila objavljena informacija, da je danes zadnji dan za uveljavitev nekaterih pomoči samozaposlenim. Do zmede prihaja zato, ker je zakonu zapisano, da lahko za uveljavitev temeljnega dohodka samozaposleni za vse tri mesece oddajo vlogo do 31.5., je pa potrebno za uveljavljanje oprostitve prispevkov (marec, april) vlogo oddati do 30.4.

  POZOR: Če boste vlogo za oprostitev plačila prispevkov oddajali danes morate imeti plačane vse davke in prispevke.


  29.4.2020
  Poleg frizerskih in kozmetičnih salonov, ki vključuje na primer ličenje, manikure, nameščanje umetnih nohtov, odstranjevanja dlak, se 4. maja vključi tudi druge storitve na področju dejavnosti higienske nege, kot sta masaža in pedikura.


  29.4.2020
  Do danes je FURS prejel več kot 47.000 izjav za upravičenost do pomoči s strani samozaposlenih. Ker ste nekateri vložili več izjav, vas želimo opozoriti, da bodo v tem primeru upoštevali zadnjo vloženo izjavo.


  27.4.2020
  Zavod za zaposlovanje in FURS sta podaljšala rok, do katerega morate oddati obrazec REK 1004 za čakajoče na delo. Rok je prestavljen najkasneje do 30. 4. 2020. S pravočasno oddajo boste lahko prejeli izplačilo povračila v ponedeljek, 11. 5. 2020. 


  24.4.2020
  V primeru, da bo zakon, predvidoma v naslednjem tednu, sprejet, se bodo spremenili in hkrati izenačili pogoji za upravičenost do temeljnega prihodka in tudi sofinanciranja plač za čakajoče na delo.
  Do ukrepov bodo upravičeni naslednji delodajalci in samozaposleni :
  ➡ Tisti, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.
  ➡ Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci in samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.
  ➡ Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci in samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.
  ‼ Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.


  24.4.2020
  Danes bo 32.015 upravičencev prejelo 350€ mesečnega temeljnega dohodka.


  23.4.2020
  Delodajalec je upravičen do povračila izplačanih nadomestil za napotene na čakanje le v primeru, da je nadomestila plač dejansko izplačal. Podatke o višini nadomestila plač bo Zavod pridobil iz podatkov, posredovanih s strani FURS iz oddanih i-REK obrazcev.
  Zavod bo podatke za povračilo nadomestil plač preverjal na podlagi i-REK obrazcev in sicer na dan:
  - 28. 4. 2020 za izplačila povračil delodajalcu na dan 11. 5. 2020,
  - 29. 5. 2020 za izplačila povračil delodajalcu na dan 10. 6. 2020 ter
  - 29. 6. 2020 za izplačila povračil delodajalcu na dan 10. 7. 2020.

  V primeru podaljšanja trajanja začasnih ukrepov ZIUZEOP za 30 dni bo Zavod podatke za povračilo nadomestil plač preverjal na podlagi i-REK obrazcev na dan 29. 7. 2020 za izplačila delodajalcu 10. 8. 2020.


  23.4.2020

  V novem predlogu zakona je tudi člen, ki narekuje, da so do začasnega denarnega nadomestila v višini 513,64 EUR bruto so upravičeni vsi, ki jim je v času trajanja ukrepov pogodba o zaposlitvi prenehala iz poslovnega razloga ali zaradi poteka določenega časa in ne bi bili upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost.

  POZOR: Zaenkrat gre za predlog, ki še ni potrjen in še ni zapisan v Ur. listu.


  23.4.2020
  V skladu s spremembo Odloka je dovoljen tudi osebni prevzem kave ali druge pijače, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošnikom (npr. “take away”, “to go”, “drive in”)
  VIR: MGRT


  23.4.2020
  Med predlogi, ki smo jih po priporočilih naših strank posredovali pogajalcem in pripravljalcem zakonodaje je bil tudi ukrep zagotavljanja hitre likvidnosti.
  V naslednjem ukrepu želi država država zagotoviti da bodo banke dale hitre likvidnostne kredite. Gre za državno poroštvo podjetjem v višini 80% višine kredita, ki pa po predlogu ne sme biti večji od 10% prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine stroškov dela za leto 2019.
  POZOR:
  Zaenkrat gre za predlog, ki še ni potrjen in še ni zapisan v Ur. listu.


  22.4.2020
  Najpomembnejša sprememba novele protikoronskega zakona je znižanje meje upada prihodkov za upravičence do dravne pomoči! Tako za delodajalce, ki jim bo država subvencionirala plače za čakajoče na delo, kot za samozaposlene, bo po novem meja upada prihodkov od prodaje za 10 odstotkov na letnem nivoju.
  POZOR: Zaenkrat gre za predlog, ki še ni potrjen in še ni zapisan v Ur. listu.


  22.4.2020
  Vlada je včeraj potrdila predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu, ki prinaša državno poroštveno shemo za likvidnostna posojila podjetjem.
  Država bo zagotovila za dve milijardi evrov poroštev, znesek posojil, za katera bo jamčila država je omejen na 10 odstotkov lanskih letnih prihodkov, oziroma enkratnih letnih stroškov dela, še vedno pa boste del poroštva morali zagotoviti sami. Več bo znanega po zapisu v Uradni list.


  22.4.2020
  Novo tolmačenje se v 2 točki sedaj razlikuje za delavce, ki pridejo delati 7 dni iz čakanja.

  MDDSZ je spremenil tolmačenje. Prvo pisno tolmačenje, ki smo ga prejeli, je bilo kot ste napisali spodaj (da dobijo delodajalci tudi za teh 7 dni povrnjeno nadomestilo plače). Nato so tolmačenje spremenili, zato velja kot smo vam odgovorili danes, torej da je to delo strošek delodajalca. (Vir: Zavod za zposlovanje)

  Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je bil dne 08.04.2020 objavljen naslednji odgovor.
  Po 2. odstavku 24. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) lahko od delavca zahtevate, da se vrne na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu. Upravičeni ste do povračila nadomestila plače tudi za ta čas, torej za največ sedem zaporednih dni, ko delavca pokličete nazaj na delo (v tem času sicer delavec prejema plačo in ne nadomestila). O tem morate predhodno obvestiti Zavod. Delavec ima v času začasnega čakanja na delo obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu.


  21.4.2020
  Danes so na FURS v svojih rednih odgovorih in tolmačenjih pojasnili, da v primeru, ko izpolnjujete druge predpisane pogoje, ste po trenutno veljavni zakonodaji upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, tudi če ste v bolniški. So pa takoj napovedali, da se bo lahko tudi v tem delu zakonodaja še spreminjala.


  21.4.2020
  Po današnjem tolmačenju FURS, se šteje, da imate neplačane obveznosti do FURS, za upravičenost do povračila plače, če so le te višje od 10 EUR.


  21.4.2020
  Pri preverjanju stanja na eKartici na mobilnih ali eDavkih so nekateri zavezanci naleteli na pozitivno stanje, ki ga niso pričakovali. Tudi če niste upravičeni do odloga oziroma oprostitve prispevkov, ali zanje niste zaprosili, in morate poravnati prispevke za mesec marec (z zapadlostjo 20. april),  obračun za prispevke (OPSV) za mesec marec zaradi prilagoditve programske podpore v FURS še ni evidentiran. Zaradi tega je lahko na eKartici stanje še vedno pozitivno. Rok zapadlosti obračuna 20. v mesecu ni spremenjen, zato ohranite pozitivno stanje na kartici do razjasnitve, ali ste upravičeni do ukrepa oprostitve ali odloga v izogib zamudnim obrestim.

  Pozitivno stanje na eKartici izkazujejo tudi pravne osebe, ki ne morejo še vložiti REK obrazcev. Razlog je v prilagajanju programske opreme po interventnih zakonih.
   
  Na FURS predvidevajo, da bodo knjižbe za obračune prispevkov za socialno varnost za mesec marec 2020 pripravljene do sredine maja 2020.


  21.4.2020
  Vlada je na današnji seji sprejela nekaj sprememb zadnjega interventnega zakona za pomoč gospodarstvu, ter predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu.
  Podrobneje bodo rešitve in ukrepe, ki jih prinašata predloga zakonov bodo resorni ministri predstavili v sredo, četrtek in petek.


  21.4.2020
  Zavod za zaposlovanje sporoča --> država načrtuje, da bodo prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih lahko izvedena 11.5.2020. Predvideva se mesečno izplačevanje povračil nadomestila plače, in sicer 10. v mesecu za izplačana nadomestila zaposlenim iz predhodnega meseca.


  20.4.2020
  Napoveduje se, da bo vlada jutri obravnavala nekaj popravkov že sprejetega paketa pomoči gospodarstvu. Po neuradnih informacijah se širi krog upravičencev za pomoč, hkrati pa bi se naj spremenili pogoji za vračilo pomoči. Vse skupaj bi naj bilo naravnano bolj stimulativno za podjetja.
  Spremljamo - javljamo.


  20.4.2020
  Zavod za zaposlovanje je do sobote 18.4.2020 prejel več kot 32.000 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače več kot 262.000 zaposlenih. Končna številka bo nekoliko manjša, saj so nekateri delodajalci oddali več vlog. Glede na to, da je bilo februarja 2020 zaposlenih 804.013 ljudi, je trenutno na čakanju približno četrtina vseh zaposlenih, k čemur je potrebno prišteti še samozaposlene, ki trenutno ne poslujejo. Za preko 8.000 oseb se je meseca marca in prav toliko meseca aprila povečalo število prijavljenih v bazah brezposelnih iskalcev zaposlitve.  


  20.4.2020
  11. maja: Predvidena prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih


  20.4.2020
  Dejstvo, da zavarovanec - starš opravlja delo od doma, ne vpliva na pravico do zadržanosti od dela zaradi nege, saj dejansko gre le za drugo lokacijo opravljanja dela (ne na lokaciji delodajalca temveč doma). To pomeni, da se staršu v primeru bolezni ali poškodbe otroka lahko odobri nega. Če zaradi izredne situacije (epidemija), izbrani osebni zdravniki ne bodo izvedli osebnega pregleda, svojo strokovno oceno glede utemeljenosti do nege podajo na podlagi podatkov, ki jih bodo pridobili od starša.


  19.4.2020
  Ne pozabite obvestiti Zavoda za zaposlovanje, če jutri vračate zaposlene iz čakanja na delo.


  19.4.2020
  Jutri je za marsikoga izmed nas, samostojnih in malih podjetnikov, poseben dan, ki smo ga čakali 5 tednov. Srečno vsem manjšim trgovcem, serviserjem, ponudnikom posebnih in specialnih storitev, nekaterim gostincem s hrano, ponudnikom nekaterih športnih storitev in vsem ostalim, ki jim zakonodaja omogoča postopen pričetek dela od 20.4. dalje.
  Na pozabite obvestiti zavoda, če iz čakanje na delo kličete zaposlene in naj bo dober dan in nov začetek.


  17.4.2020
  Delodajalci morajo na ZRSZ sporočite vrnitev delavca na delo (iz čakanja). Zaenkrat ZRSZ o tem obvestite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
  O morebitnih spremembah obveščanja bo ZRSZ obvestil delodajalce.


  17.4.2020
  Zaradi iztekajočega roka za oddajo vloge po interventnem zakonu, so linije Zavoda danes zelo obremenjene. Veliko delodajalcev je šele pričelo z urejanjem registracije na portalu oz. s pooblaščanjem za delo na portalu. Nekateri lahko naletijo tudi na nepredvidene tehnične težave, zato jih skrbi, ali bodo pravočasno oddali vloge po ZIUZEOP. 
  Na Zavodu so sprejeli odločitev, da lahko delodajalci izjemoma DANES IN JUTRI (17.-18. april) pošljejo izpolnjeno vlogo (obrazec se nahaja tukaj) tudi po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vlogo morajo nujno poslati po elektronski pošti najkasneje v soboto, 18.4.2020.


  17.4.2020
  Vse poslovne partnerje, samostojne podjetnike in ostale samozaposlene, ki še niste oddali obrazca za pridobitev temeljnega prihodka in ste do njega upravičeni, pozivamo, da nam podatke pošljete še danes.


  17.4.2020
  Znesek mesečnega kriznega dodatka, ki znaša 200 eur se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša. Delavec je upravičen do kriznega dodatka, za dneve ko opravlja delo, pri čemer ni pomembno ali delo opravlja na sedežu delodajalca ali od doma. Za dneve, ko je delavec odsoten z dela zaradi začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali zaradi drugih upravičenih odsotnosti se krizni dodatek ne izplača.
  Primer, ko delavec dela polni delovni čas v enakomerno razporejenem urniku: mesec marec ima 22 delovnih dni. Ukrep velja od vključno 13. 3. 2020 dalje. Če je delavec, katerega zadnja plača ne presega zneska 3x minimalne plače delal vse delovne dni od 13. 3. do 31. 3. (13 delovnih dni) prejme krizni dodatek v višini 118,18 eur (200/22*13).
  Če delavec ne dela polni delovni čas, ali ima neenakomerno razporejen delovni čas je krizni dodatek treba preračunati z upoštevanjem dejanskega števila opravljenih ur v primerjavi z mesečnim fondom ur.


  16.4.2020

  Vlada je izdala novelo, ki dodaja nove izjeme:

  Od 20.4.2020

  --> prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo
  --> specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,
  --> kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
  --> servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
  --> storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
  --> osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
  --> športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih

   

  od 4.5.2020

  --> prodajalne do velikosti 400 m2  prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih ▶️ nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času.
  --> frizerski in kozmetični saloni,
  --> saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali.

  Pri vseh ukrepih je potrebno upoštevati navodila NIJZ!


  16.4.2020
  Delavec je upravičen do kriznega dodatka, za dneve ko opravlja delo, pri čemer ni pomembno ali delo opravlja na sedežu delodajalca ali od doma. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ne določa izjem v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino. V primeru, da so delavci v času epidemije opravljali delo, je delodajalcu za njih oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


  16.4.2020
  Delna oprostitev plačila
  prispevkov za PIZ, ki je določena v 33. členu ZIUZEOP, se nanaša na izplačila delavcem za obdobje od razglasitve epidemije, to je od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.
  Oprostitev plačila prispevkov za PIZ (tako prispevek zavarovanca kot prispevek delodajalca) velja za tiste delavce, ki v času uporabe interventnih ukrepov po ZIUZEOP niso na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela iz razloga višje sile po tem zakonu.
  Oprostitev plačila prispevkov za PIZ se prizna tudi npr. za čas, ko so zaposleni na dopustu ali na bolniški ter prejemajo nadomestilo plače v skladu drugim in tretjim odstavkom 137. člena ZDR-1 ter vsa druga nadomestila za plačo, ki se izplačujejo na podlagi ZDR-1, razen za nadomestila, za katera že ta zakon določa oprostitev vseh prispevkov, ter za bonitete in  druge dohodki iz dela, ki niso del plače. 
  Navedena oprostitev velja tudi za zaposlene, ki imajo v zadnjem mesecu  izplačane mesečne plače, ki so višje od trikratnika minimalne plače in za katere delodajalec ni dolžan izplačati mesečnega kriznega dodatka.
  Tudi v primeru, da delodajalec delavca v času začasnega čakanja na delo pozove na delo v skladu z drugim odstavkom 24. člena ZIUZEOP ali je delavec na dopustu, ima delodajalec pravico do oprostitve plačila prispevkov za PIZ za čas dela oziroma dopusta.


  15.4.2020
  Država krije PIZ I in II za delo v obdobju od 13. 3. - 31. 5. 2020. To je uradno stališče FURS. Ta ukrep mora koristiti vsak upravičen delodajalec za delavce, ki delajo. Koriščenje tega ukrepa ni izbira delodajalca. Oprostitev se prizna za čas, ko zaposleni delajo in prejemajo plačo kot za čas, ko zaposleni prejemajo nadomestilo plače (letni dopust, bolniška, ...).


  15.4.2020
  POZOR: Preden oddajate vloge za temeljni dohodek in tudi pomoč za zaposlene (čakanje na delu) preverite eKartico na FURS, da imate plačane vse obveznosti


  13.4.2020
  Obrazec za pridobitev temeljnega prihodka in oprostitev prispevkov za samozaposlene - stranke Pristar.
  Izpolnite, podpišete, skenirate in vrnete svojemu referentu. 

  Obrazec dobite TUKAJ.


  12.4.2020
  Obrazec za odreditev čakanje na delo zaradi višje sile, vzorec najdete TUKAJ.

  Posamezni vzorci pogodb so navedeni le kot splošni primeri in služijo zgolj kot pomoč, zato ni nujno, da so uporabni za vse situacije. 
  Vsi vzorci pogodb se uporabljajo le kot vodilo oz. pomoč pri pripravi individualnih dokumentov. 
  Vse, ki bodo uporabili vzorce opozarjam, da pri uporabi vzorcev v vsakdanjem življenju  obravnavajo vsak primer individualno, torej glede na konkretne okoliščine in  glede na slednje tudi primerno uredijo sam vzorec oz. pogodbo. 


  12.4.2020
  Če boste koristili pomoč za ukrep pomoči za čakanja na delo obvezno preverite :

  • imate na dan oddaje vloge predložene vse REKe in plačane plače za preteklih 5 let;
  • imate na dan oddaje vloge plačane vse davčne obveznosti;

  12.4.2020
  Šteje se, da se čakanje "ne prekine", če pride delavec na zahtevo delodajalca na delo do 7 zaporedni dni v tekočem mesecu. Čakanje na delo se prekine, če se na zahtevo delodajalca vrne na delo za več kot 7 zaporednih dni v tekočem mesecu ali ga delodajalec pozove na delo drugič v tekočem mesecu. Ob ponovni napotitvni delavca na čakanje boste morali oddati novo vlogo.


  12.4.2020
  Če delodajalec delavcem ne čakanju ne izplačuje neto nadomestila plače, če odreja nadurno delo in če o rotaciji delavcev na čakanju (da novega ali nekoga pokliče nazaj na delo) ne obvesti ZRSZ, mora prejeta sredstva v celoti vrniti v 3-kratni višini + to je prekršek (globa od 3.000 – 20. 000 eur).


  12.4.2020
  Obrazec za napotitev na čakanje na delo iz poslovnih razlogov, vzorec najdete TUKAJ.

  Posamezni vzorci pogodb so navedeni le kot splošni primeri in služijo zgolj kot pomoč, zato ni nujno, da so uporabni za vse situacije. 
  Vsi vzorci pogodb se uporabljajo le kot vodilo oz. pomoč pri pripravi individualnih dokumentov. 
  Vse, ki bodo uporabili vzorce opozarjam, da pri uporabi vzorcev v vsakdanjem življenju  obravnavajo vsak primer individualno, torej glede na konkretne okoliščine in  glede na slednje tudi primerno uredijo sam vzorec oz. pogodbo. 


  11.4.2020
  Na voljo so nove tabele za prijavljanje zaposlenih na čakanje na delo. Tisti, ki ste tabelo oddali v stari obliki jo morate popraviti in poslati ponovno.
  --> Tabela_ZIUPPP_cakanje_na_delo_VISJA_SILA
  --> Tabela_ZIUPPP_cakanje_na_delo_POSLOVNI_RAZLOG


  11.4.2020
  Po 20. Aprilu bo predvidoma že poznana vsebina novega svežnja ukrepov za pomoč gospodarstvu. Med drugim bi naj, po zagotovilih ministra, tam bili enakovredno upoštevani samozaposleni s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva.


  10.4.2020
  Banke in hranilnice v evroobmočju v petek 10.4. niso izvajale medbančnega plačilnega prometa, zato bi zavezanci, ki denimo akontacije za marec 2020 do včeraj niso plačali (torej dan prej, kot poteče rok za plačilo), izgubili pravico do mesečnega temeljnega dohodka. 
  Finančna uprava RS bo zato pri preverjanju plačanih davčnih obveznosti za uveljavljanje izredne pomoči, upoštevala stanje na dan 9. 4. 2020, so sporočili naknadno.


  9.4.2020
  Napoved izida naslednjih številk Uradnega lista
  47/2020 -
  predvidoma izide 9. 4. 2020
  48/2020 - predvidoma izide 10. 4. 2020


  8.4.2020
  OZS predlaga, da se v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom določi nekatere nove izjeme. Med te bi uvrstila
  - gradbena dela,
  - avtoservisne delavnice,
  - trgovine s tehničnim blagom,
  - lokale s prehrano za prevzem,
  - kozmetično dejavnost,
  - frizerske salone,
  - parkovno vrtnarstvo,
  - kemične čistilnice.


  8.4.2020
  Toliko je že bilo danes opozoril v medijih in na spletu, da je za jutri (četrtek 9.4.2020) jasno nekaj : Če boste želeli koristite ukrepe za pomoč gospodarstvu plačajte vse vaše zapadle obveznosti do FURS-a takoj in še posebej preverite tekočo akontacijo dohodnine. Računovodje bodo to znali preveriti. 


  8.4.2020
  Zavod za Zaposlovanje obvešča, da okrepljene ekipe pospešeno dodajajo vsa pooblastila poslovnih subjektov za oddajo prijav dela na čakanju.
  Sporočajo tudi, da se lahko do nadaljnega registrirate samo na portalu za delodajalce, TUKAJ.


  8.4.2020
  POMEMBNO ZA KORIŠČENJE UKREPOV POMOČI - Nekatere akontacije, ki zapadejo 10.4. so na eKarticah knjižene na maj, spet druge ne. Svetujem, da poravnete vse obveznosti do FURS še danes ali jutri dopoldan, da ne bo težav pri koriščenju ukrepov. V petek plačilni promet ne dela - velikonočni prazniki.


  7.4.2020
  Eden od pogojev za uveljavitev izredne pomoči so tudi poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira FURS, na dan uveljavitve zakona. Ta teden, v petek, bo zaradi velikonočnih praznikov tradicionalno obstal plačilni promet. Torej --> preverite svojo obveznosti na eKartici in te obveznosti poravnajte še jutri, v sredo 8.4.2020.


  7.4.2020
  Na tiskovni konferenci je minister Janez Cigler Kralj poudaril, da vlada misli tudi na samozaposlene, ki so zaradi varstva otrok na krajšem delovnem času. V kratkem bodo, upajmo, te ukrepe tudi predstavili.


  7.4.2020
  ZZZS bo plačal bolniško nadomestilo (za bolezen in poškodbo in ne samo zaradi virusa) v obdobju od uveljavitve ZIUZEOP (11. 4. 2020) do 31.5.2020. To je uradno stališče ZZZS.
  Če je bil delavec ali samostojni zavezanec na bolniški že prej (pred 11. 4.), je to strošek delodajalca oz. samostojnega zavezanca. Višina nadomestila za delavca, se bo obračunavala po 137/7 ZDR-1, za samostojnega zavezanca pa po pravilih 28. in 31. člena ZZVZZ. ZZZS bo povrnil izplačano nadomestilo delodajalcu v 60 dneh po predložitvi zahteve za refundacijo, samostojnemu zavezancu pa v 30 dneh.

  Dodatno na ZZZS pojasnjujejo, da bo zavod od dneva uveljavitve ZIUZEOP kril gospodarskim subjektom bolniško v breme ZZZS, četudi je bolniška nastopila že pred uveljavitvijo zakona. Denimo, če bo zakon uveljavljen 11. aprila, bolniška pa se je začela 5. aprila, bo ZZZS v takih primerih kril bolniške od 11. aprila.


  7.4.2020
  Zavod za Zaposlovanje je ravnokar sporočil, da iz spletne strani do nadaljnjega umikajo vlogo za začasno čakanje na delo. Če ste vlogo že oddali vas bodo kmalu pozvali za dopolnitev, v nasprotnem pa bodo na splet kmalu objavili novo vlogo z vsemi zahtevanimi podatki.
  Torej na kratko, postopek prijave zaposlenih na čakanje se očitno spreminja. Sledimo.


  6.4.2020
  V petek, 10. aprila, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančega plačilnega prometa, saj evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval.


  6.4.2020
  Če delodajalec NE BO uveljavljal povračila nadomestila plače po ZIUZEOP za delavce, ki so doma zaradi višje sile, obračuna plačo po 137/6 ZDR-1. 
  To je v višini 50 % in ne manj kot 70 % MP. 
  Vir: OZS


  6.4.2020
  Med nujnimi zadevami so po novem opredeljena tudi prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev.


  6.4.2020
  Dobili smo neuradno stališče Razširjenega kolegija za medicino dela prometa in športa, ki je na 6. korespondenčni seji z dne 27.3.2020, sprejel stališče, da se lahko nosečnicam, pri katerih niso izpolnjeni protiepidemski pogoji svetuje bolniški stalež.


  6.4.2020
  Tisti, ki ste zaposlene poslali na čakanje od datuma 13.3.2020 dalje boste lahko uveljavljali tudi nov zakon, ki je bil v obrvnavi prejšnji teden in bo kmalu objavljen v UR. Listu. Pogoji so :
  - da imate poravnane vse davke in obveznosti (preveriti eKartico na FURS)
  - da boste poročali v 8 dneh po uveljavitvi zakona (šele po objavi v Uradnem listu, ki še ni bila izvedena)
  - da si uredite (ali pooblastite) dostope do zaprtih strani Zavoda za zaposlovanje in FURS


  5.4.2020
  Samozaposleni
  boste lahko podali izjavo za upravičenost do temeljnega dohodka in oprostitve prispevkov tudi za več mesecev skupaj, v tem primeru boste izplačilo dobili v enkratnem znesku. Pazite na rok, 31.5.2020.


  5.4.2020
  Do pomoči sofinaciranja plač bodo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč iz prejšnjega odstavka.
  V primeru, da niso poslovali v celotnem letu 2019, so do pomoči upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so utrpeli: - vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali - vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

  V besedilo pa ni zaznati ali bo veljala izjema za tiste zaposlene, ki na delo ne morejo zaradi višje sile in varstva otrok. Spremljamo.


  4.4.2020
  Trenutno smo v fazi pridobivanja pojasnil in tolmačenj novega zakona. Urgentno se pripravlja programska oprema, ki bo omogočala, da se plače in prispevki obračunajo po interventnem zakonu, FURS pa prav tako pripravlja podlage za vlaganje poročil.

  POMEMBNO: Torej... Podjetniki lahko imate miren vikend. Za ponedeljek si splanirajte :
  --> Ureditev pooblastil FURS, Zavod za zaposlovanje
  --> Plačajte vse zapadle dolgove do države saj v nasprotnem ne boste upravičeni do pomoči

  Vmes pa uživajte v lepe in sončnem vikendu, razmišljajte o novih poslovnih idejah in pazite drug na drugega. Vse bo OK. ??


  3.4.2020
  Včeraj sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v veljavo stopi dan po objavi v Uradnem listu RS), bo omogočal povračilo nadomestila za delavce, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje. Tudi vloge, ki bodo vložene za delavce, napotene na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje, bodo pravočasne, če jih boste vložili v roku osem dni od uveljavitve zakona. 


  3.4.2020
  Delodajalec delavca pisno napoti na začasno čakanje na delo v skladu z odločitvijo iz prvega odstavka 21. člena tega zakona.
  V pisnem napotilu določi čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače.
  Brezplačen vzorec: TUKAJ.


  3.4.2020

  Danes smo zaprosili za uradno tolmačenje 35. in 37. člena novega zakona, ki govorita o pravicah do pomoči za samozaposlene.
  35. člen
  (2) Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni: - vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali - vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

  37. člen
  (vračilo mesečnega temeljnega dohodka)
  … Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.


  3.4.2020
  Samozaposleni
  bodo lahko od 14.4. dalje oddajali izjave za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov.


  2.4.2020
  Seznam ukrepov in predlogov iz mikro, malega gospodarstva, ki smo jih poslali ustreznim organom v razmislek pred sprejemom drugega svežnja.

  URGENTNO POMEMBNI UKREPI ŽE V DRUGEM SVEŽNJU

  1. Pri določanju pogojev za temeljni prihodek samozaposlenih se naj spremenijo pogoji, tako da bodo delovali stimulativno, ne da bodo prejemniki v primežu za vrnitev le tega.
  2. Posebna obravnava tistih, ki so službo izgubili v času epidemije in ne ustrezajo pogojem za  nadomestilo za zavod (prekratka neprekinjena delovna doba, iztek pogodbe o zaposlitvi, …)
  3. Pri določanju pogojev za pomoč samozaposlenim se naj nemudoma preveri še ostale zavarovalne podlage in skupine (polovični delovni čas zaradi malih otrok, delne invalide, …)
  4. Omogočiti je potrebno direktno izplačilo plače na čakanju tistim osebam kjer se podjetje zaradi blokade računa odloči tako. Vlogo lahko poda tudi zaposleni.
  5. Če podjetje zaradi dolgov ne ustreza zakonodaji za prejem pomoči in bodo zaposleni ostalih brez prihodkov se mora takšnim zaposlenim pomoč izplačati direktno na njihov TRR.
  6. Velik problem bo likvidnost. Že Aprila, potem pa (četudi se počasi ukrepi začnejo sproščati) v vseh naslednjih mesecih.
   Podjetniški sklad in SID banka (možno tudi s pomočjo komercialnih bank) na pripravijo hitre likvidnostne linije, brez odvečne birokracije. Torej po načelu, pošlješ davčno številko, glede na bilance na spletu ocenijo tvojo sposobnost na osnovi leta 2019 in ti odobrijo likvidnostno posojilo s 100% garancijo države in podpisom osebnih menic direktorja in lastnika.
   Izredno pomembno je, da je tukaj birokracija enaka nič.
   Ker denar se bo rabil čez mesec dni, takoj. Podoben produkt je uvedla Addiko banka
  7. Ponovna razprava o stroški zamika plačila kreditov. To je sedaj prepuščeno bankam in notarjem.

  2.4.2020
  Danes smo po pobudah naših strank, predvsem mikro podjetij s področja Koroške, pripravili nabor predlogov, tako za izboljšavo drugega svežnja, kot pripravo tretjega svežnja ukrepov pomoči gospodarstvu. Kot ZELO NUJNO je po našem mnenju že v tem zakonu upoštevati (objavljamo skrajšano - povzeto):

  1. Sprememba pogojev za prejem pomoči samozaposlenih in podjetjem, ter priprava stimulativnih pogojev za upravičenost do pomoči.
  2. Takojšnja obravnava posebnosti pri zaposlenih (izguba zaposlitev v času kriznih razmer iz naslova poteka delovnega razmerja, zaposlenih pri podjetjih z blokadami, pregled ostalih posebnih zavarovalnih podlag in skupin – polovični delovni čas, zaposlenih pri podjetjih, ki ne bodo upravičeni do pomoč in vseeno ne delajo…)
  3. Omogočiti direktno izplačilo plačila za čakanje na delo na osebne TRR zaposlenim za zaposlene v podjetjih z blokadami.
  4. Vzpostavitev hitrih likvidnostnih linj z garancijo države in podpisom menic direktorja in lastnika.

  1.4.2020
  Prva baza za prijavo zaposlenih na čakanje se počasi vzpostavlja, še vedno pa je precej nejasnosti.
  Glede na izredno situacijo je pričakovati, da se bo vse mogoče urediti tudi za nazaj.

  Vsi, ki ste / boste zaposlene poslali na čakanje, lahko pripravite osnovno tabelo, ki jo najdete : TUKAJ.


  1.4.2020

  Zavod za zaposlovanje obvešča, da v obdobju začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja okužbe ne tečejo roki za oddajo vlog za prijavo v evidenco brezposelnih, evidenco iskalcev zaposlitve, uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila in stroškov za iskanje zaposlitve.
  Navedeni roki se iztečejo osmi dan po objavi sklepa o prenehanju ukrepov v Uradnem listu RS. To pomeni, da bodo vaše vloge za prijavo v evidenco brezposelnih in evidenco iskalcev zaposlitve, uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila in stroškov za iskanje zaposlitve pravočasno oddane še osem dni po objavi prekinitve začasnih ukrepov. 
  Čeprav roki v obdobju začasnih ukrepov ne tečejo, vam predlagamo, da vlogo za prijavo v evidenco brezposelnih in uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila oddate čim prej po izgubi zaposlitve. Denarnega nadomestila ne morete uveljavljati pred prijavo v evidenco brezposelnih.


  31.3.2020
  V zadnjih dveh je tik pred sprejetjem ??????? ???ž??? pomoči gospodarstvu še kar precej ????? in ???????, ki prihajajo iz različnih posameznih in zborničnih organizacij, seveda tudi podjetij in podjetnikov.
  Prav je tako, saj se po besedah vladnih predstavnikov tega tudi želijo.
  Tudi pri nas smo zbrali nekaj stališč in dobrih idej in jih ??????????? ??????, preko različnih kanalov, do usklajevalcev zakona.

  V teh zadnjih dneh, tik pred zapisom končnega besedila zakona, se OZS in GZS z vladnimi pripravljalci usklajujeta vsaj za naslednja področja:
  ➡ Primerjava upravičenosti (celo vračanja) do pomoči z letom 2019 ni smiselna, tako kot je zapisana, saj ukrep na nek način tudi ne spodbuja rasti, ampak celo zavira.
  ➡ Predlog je tudi razširitev veljavnosti zakona (tudi plačila prispevkov) iz drugega svežnja na obdobje razglasitve epidemije, marec 2020.
  ➡ Za čas čakanja na delo naj država pokrije tudi dohodnino.
  ➡ Spremembo pri rokih za dopuste in regresih.
  ➡ Vavčerji za najemnine.

  ‼????????: Zaradi velike poplave informacij v zadnjih tednih je zmeda velika, opozarjamo, da so zaenkrat v veljavi samo ukrepi, ki so bili objavljeni 28.3.2020 v Uradnem listu.
  Torej za malo gospodarstvo so trenutno ???????? ????????? ?????????š? ?????? :
  ? ????? ? ???????????? ??????? ?? ?????č?? ???č ??
  ?????????? (??????) - https://bit.ly/3aupLl2
  ? ????? ? ???????????? ??????? ?? ??????????č??? ?????č?? (?????)- https://bit.ly/2WXJLsB
  ? ????? ? ???????????? ?????? ?????? ???č??? ?????????? ??????????????? (ZIUOPOK) - https://bit.ly/2xxIMEP

  ‼????????: Večina ostalih ukrepov zaenkrat še ni potrjenih in še niso v veljavnosti, so v fazi usklajevanj in sprememb.

  Odgovorni po sprejetju obljubljajo, da bo za poročanja in ??????? ?????? č??a. Mi smo tu za vas, sledimo ukrepom in vas bomo še naprej obveščali preko vseh kanalov, ki jih imate vzpostavljene z našimi zaposlenimi


  30.3.2020
  Pripravlja pa se že tretji sveženj ukrepov. V tem bodo med drugim posebej naslovili problematiko turističnih podjetij.


  30.3.2020
  Očitno bo držalo tudi to, da bodo tudi delavci, ki so prisiljeni ostati doma zaradi varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaradi zaprtih meja, bodo upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače. Tudi to v celoti krije državni proračun.
  Vse bo zagotovo jasno proti koncu tedna.
  Vse bo OK. ??


  30.3.2020
  Dobili smo že nekaj informacij s terena o potrebah po dokazovanju vzrokov poti v občine, kjer nimate stalnega prebivališča
  Zaenkrat predpisane dokumentacije ni. Svetujemo vam, da delojemalce opremite z osnovnimi dokazili o prihodu na delo.
  Vzorec: Brezplačno TUKAJ.


  30.3.2020
  Do konca epidemije se poveča znesek enkratnega dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice, in sicer za 100 eurov za družino s tremi otroki in za 200 eurov za družino s štirimi ali več otroki.


  30.3.2020
  Do pomoči za čakanje ZAPOSLENIH na delo bodo upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč iz prvega  odstavka tega člena.


  30.3.2020

  Vsi, ki ste nas spremljali tudi preko vikenda ste že dobili nekaj koristnih informacij o novem svežnju ukrepov. Kot je jasno že iz postopka sprejemanja prejšnjega svežnja se lahko še veliko spremeni, razjasni … do dokončne potrditve besedila, ki bo predvidoma sredi tedna.

  Naši pogodbeni poslovni partnerji ste že včeraj dobili na elektronske naslove posamična pooblastila in tudi kratka navodila, seveda pa so vam na voljo tudi referenti ali kontakt preko 24/7 linije. Za namene poročanja smo zagotovili dodatne kadrovske kapacitete, tako da brez panike.

  Časa za poročanja bo dovolj. Najprej pa obvezno preverite ali imate plačane vse davke in obveznosti, saj v nasprotnem ne boste upravičeni do pomoči države. Časa za poročanja bo dovolj.

  Toliko zaenkrat. Naj bo prijeten, zdrav dan … in vse bo OK. ??


  30.3.2020
  Včeraj je v medije prišla tudi naslednja informacija:
  Zavarovancem, ki bodo na dan uveljavitve zakona imeli pravico do nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) med odsotnostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe, se bo nadomestilo že s prvim dnem bolniške krilo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS).

  V preteklih dneh je v vezi tega ukrepa bilo podatnih več tolmačenj. Potrebno bo počakati na besedilo zakona, da bo jasno ali gre za vse bolniške v tem času ali samo za bolniške, ki so posledica koronavirusa.


  29.3.2020
  Država bo v celoti pokrila znesek nadomestila čakanja na delo, to je 80 odstotkov delavčeve plače.
  POZOR: Ta ukrep že kar nekaj časa ni natančno pojasnjen. Na nek način se tudi ne ujema z včeraj, v Uradnem listu, objavljenim zakonom.
  Natančno besedilo zakona bo jasno v tem tednu.


  29.3.2020
  Delodajalci bodo oproščeni plačila za pokojninsko in invalidsko zavarovanje aprila in maja za tiste zaposlene, ki delajo. POZOR: Ne pa tudi ostalih prispevkov.


  29.3.2020
  Samozaposlenim
  , enoosebnim gospodarskim družbam in kmetom bodo omogočili izredno finančno pomoč v obliki trimesečnega temeljnega dohodka. Ukrep velja za samozaposlene in enoosebne gospodarske družbe, ki najmanj od 13. marca letos do uveljavitve tega zakona opravljajo dejavnosti in so vključeni v obvezno zavarovanje, ter za kmete, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ti bodo prejeli 350 evrov finančne pomoči za marec. Za april in maj pa po vsakič 700 evrov. V kolikor bodo izkazali za 25 odstotkov zmanjšane prihodke v marcu glede na februar; oziroma za 50 odstotkov zmanjšane prihodke v aprilu in maju glede na februar. 


  29.3.2020
  POMEMBNO: Ukrepi bodo pokrili široko nabor "ranjenega" gospodarstva. Zelo pomembno pa je, da nemudoma preverite ali imate plačane vse zapadle davke in prispevke, da boste lahko konkurirali za ukrepe.


  29.3.2020
  V soboto je bil v Ur.l. objavljen in s tem potrjena veljavnost zakona o čakanju na delu (prvi sveženj 60-40). V potrditvi je že drugi sveženj, ki bo verjetno ta zakon dopolnjeval.  Povračila iz tega zakona boste lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri Zavodu za zaposlovanje, zato si uredite dostop ali se dogovorite z računovodjo, da to opravi v vašem imenu. V tem primeru čimprej sklenite dogovor in pripravite pooblastilo.
  Več: Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov - ZIUPPP


  29.3.2020
  Vlada potrdila trimilijardni proti "mega korona" reševalni paket. 

  Megazakonski paket bo veljal do 31. maja 2020, so zapisali v sporočilu za javnost. Sprejemal se bo po nujnem postopku, pred poslanci naj bi bil že v sredo.
  Ukrepov je več:
  --> ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij (gre za nadomestila za čakanje na delo),
  --> izboljšanje socialnega položaja ljudi (denimo dodatki k najnižjim pokojninam),
  --> izredna pomoč samozaposlenim,
  --> izboljšanje likvidnosti podjetij,
  --> pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo virusa COVID-19, z
  --> nižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni,
  --> oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

  Ukrepi bodo podrobno predstavljeni na današnji tiskovni konferenci, pozno popoldan.
  Podrobnosti sledijo. Časa za prijavo bo dovolj.


  29.3.2020
  Sprememba odloka narekujejo, da nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.


  28.3.2020
  Od danes z objavo v uradnem listu veljajo trije pomembni zakoni za področje gospodarstva:
  --> Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)
  --> Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)
  --> Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)*
  * Zakon se bo očitno dopolnjeval z zakonom iz drugega svežnja.


  28.3.2020
  Novinarske konference, planirane za danes ob 17.00, ne bo. Predvidoma bo nova novinarska konferenca v nedeljo ob 17.00, ko bo vlada že sprejela t. i. megazakon.


  28.3.2020
  RTV Slovenije je včeraj poročala o nekaterih spremembah, ki jih je vlada že dorekla. Med drugim se spreminja pomoč za samozaposlene. Ti bodo namesto 70 odstotkov minimalne plače sedaj dobili neke vrste univerzalni temeljni dohodek v višini 700 evrov, vlada pa jim bo odpisala tudi vse prispevke.
  Kaj bo resnično držalo, izvemo danes - jutri.


  27.3.2020
  Člani vlade so na današnji seji začeli z obravnavo Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Glede na obsežnost besedila predloga zakona se bo obravnava nadaljevala jutri.
  Poročamo jutri zvečer.


  27.3.2020
  V naslednjem tednu naj bi SID banka objavila tudi nov program neposrednega financiranja, MSP9, ki bo namenjen izključno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam. Sredstva kredita z ročnostjo od 2 do 12 let bodo podjetniki lahko namenili kritju celotnih stroškov poslovanja. Podrobnosti o vseh programih bodo, kot že doslej, objavljene na naši spletni strani. 


  27.3.2020
  Po neuradnih podatkih bi naj ukrepi veljali tudi za zavode in društva.
  Ukrepi države bi lahko veljali za nazaj - denimo, od razglasitve epidemije zaradi koronavirusa, to je bilo 14. marca, lahko tudi prej. Veliko več bo znano danes pozno zvečer, ali jutri zjutraj.


  27.3.2020
  Na današnji seji bi naj vlada odločala o t.i. "mega zakonu", ki bi ga naj potem poslanci potrdili v sredini naslednjega tedna.
  Uradnih pojasnil za sedaj še ni, vas pa obvestimo takoj ko bo znano vse.
  Interpretacije se spreminjajo iz ure v uro, vendar kažejo na to, da bodo ukrepi takšni, da bo Slovenija lahko po vsem tem živela normalno.
  V igri je še nekaj dodatnih predlogov, ki jih je predlagala OZS:
  -vavčerji za najemnine
  -razširitev časa veljavnosti zakonov na obdobje od 1. marca
  -spremembe na področju regresov

  Časa za pripravo poročil bo po poročanju odgovornih dovolj. 


  27.3.2020
  Želeli bi vas seznaniti, da bo Sazas po koncu prepovedi Vlade RS tudi tistim uporabnikom, katerim so izstavili letne, polletne ali štirimesečne račune, izstavili dobropise za dneve trajanja prepovedi. V kolikor so bili računi že plačani, bodo uredili tudi preplačila.


  26.3.2020
  V naslednjem tednu bo SID banka objavila tudi nov program neposrednega financiranja, MSP9, ki bo namenjen izključno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam.
  Sredstva kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € z ročnostjo od 2 do 12 let bodo podjetniki lahko namenili kritju celotnih stroškov poslovanja.


  26.3.2020
  V času, ko se pripravlja besedilo zakona za ukrepe iz drugega svežnja, se pripravlja tudi že tretji sklop pomoč gospodarstvu. Neuradno se šušlja o :
  - dodatna garancijska shema za zagotavljanje likvidnosti podjetij, skupaj s SID banko. Svoje predloge so podale že poslovne banke.
  - spremembe pri javnih naročilih
  - možnost spremembe pri ZDR, če bo to potrebno. Gre za začasno zadržanje izplačila odpravnin in ostale ukrepe


  26.3.2020
  Sporočilo iz Zavoda za zaposlovanje.
  Vlada še pripravlja določene spremembe, ki bodo verjetno vplivale na pravice in postopek, ki ga predvideva zakon in bodo predvidoma znane v petek ali v soboto. 
  Zato vas prosimo, da nam vprašanja v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov ponovno pošiljate od ponedeljka, 30.3.2020, naprej, ko vam bomo lahko podali več informacij.
  Zavod pospešeno pripravlja vse potrebno, da se bodo vloge (za kateri koli ukrep, ki jih vsebuje predvideni zakon) lahko oddajale elektronsko, zato se čim prej ustrezno registrirajte na Portalu za delodajalce, v koliko še niste registrirani.   


  26.3.2020
  Eden bistvenih ukrepov v drugem svežnju je ta, ki govori o sofinanciranju plače za delavce na čakanju.
  V medijih je ukrep predstavljen različno, zato smo danes preko zbornice in ostalih komunikacijskih kanalov še enkrat zaprosili, da vlada, še pred sprejemom končnega dokumenta, izda tolmačenje tega člena.
  Tolmačenje je pomembno, da se jasno vidi, komu pripada 100% plače in plačilo prispevkov, komu pa samo 20%, ter pod kakšnim pogoji.
  Ta informacija je v tem trenutki pomemben dejavnik pri načrtovanju kratkoročne prihodnosti podjetij.

  Javimo, ko bo kaj novega.


  26.3.2020
  Prihodnji tedni bodo birokratsko zelo zahtevni. Eden zahtevnejših, predvsem zato, ker trenutno še ni na voljo nobene dokumentacije bo postopke napotitve zaposlenih na čakanje na delo
  Predlagamo, da si pripravit vso dokumentacijo vezano na poslovni položaj podjetja, podatke o zaposlenih, ...
  Pripravili smo obrazec, da vam bo lažje, ko pridejo na vrsti birokracija in poročanja.

  Obrazec DOC
  Obrazec PDF
  Odredba in napotitev na čakanja na delo PDF

  OPOZORILO: Posamezni vzorci pogodb so navedeni le kot splošni primeri in služijo zgolj kot pomoč, zato ni nujno, da so uporabni za vse situacije. 
  Vsi vzorci pogodb se uporabljajo le kot vodilo oz. pomoč pri pripravi individualnih dokumentov.  Vse, ki bodo uporabili vzorce opozarjam, da pri uporabi vzorcev v vsakdanjem življenju  obravnavajo vsak primer individualno, torej glede na konkretne okoliščine in  glede na slednje tudi primerno uredijo sam vzorec oz. pogodbo. 


  25.3.2020
  Bistvenih dodatnih pojasnil danes zvečer ni bilo.
  Svetujemo, da ste proaktivnih, se informirante, sprašujete, izpostavljate svojo situacijo in skupaj z nami iščete rešitev.

  Vse bo OK. 


  25.3.2020
  Preko vikenda in v naslednjem tednu bo znanega že kaj več na temo, kako se lotiti priprave dokumentacije in birokratskih zadev v vezi koriščenja ukrepov za pomoč gospodarstvu.


  25.2.2020

  Glavni ukrepi ohranjanja delovnih mest:
  - vse prispevke za zaposlene na čakanju plača država;
  - za podjetja, ki imajo več kot 30% ljudi na čakanju bo država pokrila 80% plače;
    Predvsem ta ukrep je zaenkrat še dokaj nepotjren in bo potrebno še kakšen dan počakati na dokončno potrditev.
  - za koriščenje sofinanciranja čakanja na delo, je lahko na čakanju tudi manj kot 30% zaposlenih;
  - za čakajoče na delo delodajalec ne bo potreboval plačati dohodnine za čas krize;
  - nadomestilo za bolniške, ki so posledica koronavirusa, stroški krije ZZZS;
  - nagrade za izplačilo stimuliranja zaposlenih in so presežek neto plače bodo razbremenjene dajatev;
  - odloži plačilo akontacije za podjetje;
  - zaposleni, ki bodo ostali na delo, bo za čas ukrepov država pokrila kompletne pokojninske prispevke;


  25.2.2020
  Vsi včeraj predstavljeni ukrepi so v različnih medijih v nekaterih podrobnosti predstavljeno različno, na podlagi informativnega dokumenta vlade in tiskovne konference.
  Informacije se v teh dneh spreminjajo iz ure v uro, ampak se dela in išče v korist gospodarstva. 
  Prosimo za razumevanje. 
  Mi ukrepom sledimo, vse včeraj predstavljene pa bomo še dodatno preverili in ko bodo formalno objavljeni, tudi še enkrat predstavili.


  25.3.2020
  Trenutni dodatni ukrepi za zagotavljanje likvidnosti, ki so na mizi :
  ➡ Vzpostavi se garancijska shema in DUTB omogoči ​odkup terjatev do slovenskih podjetij​.
  ➡ Zamrzne se​ ​akontacija davka na dobiček​ oziroma vnaprejšnja plačila davka na predvideni dobiček za vsa podjetja.
  ➡ Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazni​ za zamude pri izvajanju dobav in storitev po pogodbah z javnim sektorjem.
  ➡ Plačilni roki​ za plačila zasebnim dobaviteljem ​iz javnih sredstev se skrajšajo​ na osem dni.
  ➡ Možnost odloga plačevanja vseh obveznosti iz posojil (ne pa tudi lizinga!) pri slovenskih bankah in hranilnicah do 12 mesecev.


  25.3.2020

  Samozaposleni in ostali s.p.-ji, bodo imeli na voljo naslednje ukrepe:

  • Ob dokazanem bistveno zmanjšanem obsegu dela bodo upravičeni do temeljnega dohodka v znesku 70% minimalne plače.
  • S tem se jim bodo prispevki za maksimalno tri mesece oz. dobo manjšega obsega prišli na strošek države, ki jih bo poravnala in s tem bodo vsi samozaposleni ohranili vse pravice.
  • Preneha se plačevati akontacija dohodnine in se ves davek od dobička plača drugo leto.
  • Možnost odloga plačevanja posojil pri komercialnih bankah.

  Do  ukrepov so upravičeni tisti, ki ​s posebno javno dostopno izjavo​ razglasijo prizadetost zaradi krize. Kasneje se bo opravljal nadzor nad upravičenostjo.


  24.3.2020
  V vezi višine sofinanciranja nadomestila plače za dobo čakanja sta tako Siol.net, kot Finance povzela pojasnilo Mateja Lahovnika, ki pravi : "Za vse, ki imajo na čakanju več kot 30 odstotkov delavcev, država pokrije celotno, stoodstotno nadomestilo."

  Seveda še nič uradnega, spremljamo dalje. V tem tednu bi naj prišli do uradnega dokumetna vlade.


  24.3.2020
  Nekoliko zmede je na področju predlaganih ukrepov za zaščito zaposlenih, ki bodo napoteni na čakanje. 
  Še včeraj se je napovedovalo sledeče: "delež državnega financiranja plač in prispevkov delavcev na čakanju bi se zvišal na 80 odstotkov, podjetje pa bi prispevalo 20 odstotkov"
  Današnji prvi vladni dokumenti govorijo o tem, da država pokrije stroške prispevkov in dodatno 20% plače, OZS pa je v prvem odzivu izrazila strinjanje s tem, da bo vlada pokrila 80% celotne plače za osebe napotene na čakanje. Kasneje je OZS izjavo popravila.
  Očitno je tukaj šlo za nesporazum ali pa bodo ta ukrep uvedli v naslednjem svežnju, ki ga je že napovedal predsednik vlade. 

  Poročamo, ko bo jasno kaj novega.


  24.3.2020
  Samozaposleni,
   ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dela ali je to bistveno zmanjšano, bodo dobili mesečni temeljni dohodek v višini 70 odstotkov neto minimalne plače. Prispevke vsaj do konca maja zanje plača država, torej prispevki ne bodo odpisani, ampak plačani.


  24.3.2020
  Vlada je pripravila zakonski sveženj za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, ki bo veljal do 31. maja 2020:

  - vse prispevke v obe blagajni zaposlenih, ki so na čakanju, bo prevzela država oziroma proračun, ostale bodo vse pravice zavarovancev;
  - nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije krije zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec;
  - določili so ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej kategorije starejših z nizkimi pokojninami, dodan tudi solidarnostni dodatek za upokojence;
  - javnih storitev, ki se ne izvajajo, v tem času ne plačujejo;
  - za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile - varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo ipd. - bo izenačen status s statusom delavcev na čakanju na delo;

  Sprejeta je vrsta usmeritev za pomoč samozaposlenih: do izredne pomoči bodo upravičeni vsi, ki bodo s posebno izjavo razglasili prizadetost zaradi krize. Samozaposleni, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do dohodka v vrednosti 70 odstotkov minimalne plače, odpisani bodo vsi prispevki.

  Za ta čas je sredstev dovolj, vlada je že začela zbiranje smernic tudi za drugi tak sveženj. Veliko predlogov, ki so jih dobili, zahteva več dni preučevanja in bodo zajeti v naslednjem svežnju, ko dobijo ustrezne izračune. 


  24.3.2020
  Ministrica Pivec je pojasnila, da bodo v solidarnostni dodatek do 15.Aprila prejeli upokojenci s pokojnino nižjo od 700 evrov: tisti s pokojnino do 500 evrov bodo pejeli 300 evrov pomoči, tisti, ki imajo do 600 evrov, bodo dobili pomoč v višini 230 evrov, tisti, ki imajo med 600 in 700 evrov pa 130 evrov pomoči


  24.3.2020
  Danes dopoldan bi naj bili znane prve resnejše informacije o novem svežnju ukrepov za pomoč gospodarstvu.  Sveženj ukrepov bo po napovedih vreden vsaj tri milijarde evrov in ga bo vlada predvidoma potrdila do petka. Neuradno se govori o naslednjih ukrepih:

  • delež državnega financiranja plač in prispevkov delavcev na čakanju bi se zvišal na 80 odstotkov, podjetje pa bi prispevalo 20 odstotkov;
  • vsem na čakanju odpisali akontacijo dohodnine;
  • bolniške v času epidemije bi od prvega dne kril ZZRS;
  • nagrade, s katerimi podjetja zaradi težkih razmer stimulirajo delavce in pomenijo presežek neto plače nad zadnjim izplačilom neto plače pred sprejemom ukrepov, pa bi razbremenili vseh dajatev;
  • tisti samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu bi bili upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov neto minimalne plače, v tem obdobju bi se jim odpisali prispevki; 
  • do odmere dohodnine za leto 2020 bi se jim odložilo plačilo akontacije dohodnine;
  • za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile (varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo), naj bi predlagali izenačitev s statusom za delavce na čakanju;  
  • delavcu, ki bi v času epidemije izgubil službo, bi od prvega dne avtomatično pripadlo nadomestilo za brezposelnost;
  • likvidnostni ukrepi.

  Še enkrat opozarjamo, da so to za enkrat neuradna predvidevanja. Kakšen predlog bo v resnici predstavljen bi naj izvedeli danes (torek) dopoldan. Vas informiramo. 
  VIR: RTVSLO.si


  23.3.2020
  Vlada
  bo danes zvečer obravnavala in sprejemala smernice za nove, dodatne in popravljalne ukrepe pomoči gospodarstvu. Novi krovni zakon z ukrepi pa naj bi bil po naših neuradnih informacijah spisan predvidoma do petka. Neuradno bodo razpravljali:
  -              Izboljšava že sprejetega ukrepa čakanja na delo
  -              novi ukrepi za pomoč samozaposlenim
  -              ukrepi za likvidnost podjetij
  -              olajšave za zavezance z nizkimi dohodki

  Poročamo takoj zjutraj na naših straneh.


  23.3.2020
  Za torek 23.3.2020 vlada napoveduje predstavitev novih ukrepov za zaščito samozaposlenih.


  22.3.2020
  Podjetniški sklad bo predvidoma 27. marca 2020 objavil razpis z ugodnejšo obrestno mero za namene zagotavljanja likvidnosti podjetij


  22.3.2020
  Vlada bo predvidoma danes sprejela smernice za pripravo novega zakonskega paketa, s katerim namerava ustvariti "finančno blazino za državljane in gospodarstvo v okvirni vrednosti tri milijarde evrov"


  22.3.2020
  IPF, Sazas, ZAMP in RTV pravnim osebam ne bodo zaračunavali nadomestila za čas obveznega zaprtja obratov in poslovalnic.


  22.3.2020
  Zaradi novega tolmačenja bodo lahko s.p. šli na zavod, če s.p. zaprejo in tudi če ne bodo imeli negativnega poslovanja (kar je bil prej pogoj).
  Velika večina bo potem s.p. je odpirala nazaj.
  To bo povzročilo veliko dodatne birokracije in dodatnega dela tem, ki že tako sedaj veliko delajo : Zavod za zaposlovanja, eVem točke, Računovodski servisi.
  Danes smo še enkrat breko Obrtne in Podjetniške zbornice, ter matične zbornice apelirali na ministrstvo, da TAKOJ ukrepajo in te stvari pripravijo zakonsko tako, da bo začasno, za čas trajanja krize lahko s.p. ostal v mirovanju.
  To bo bistveno za takojšen zagon po tej situaciji in zmanjšanje nepotrebne birokracije in stroškov.


  22.3.2020
  V evidenco brezposelnih se lahko po novem prijavite tudi preko elektronske pošte. 
  --> Prijava v evidenco brezposelnih ali iskalcev zaposlitve v razmerah omejenega gibanja


  22.3.2020
  V preteklem tednu smo za naše poslovne partnerje odprli SKYPE in WHATSAPP linijo na katerih bomo našim pogodbenih partnerjem skušali odgovoriti na vprašanja in pomagati z nasveti.
  Vprašajte :


  22.3.2020
  Smo v časih, ko je vsaka kvalitetna informacija dobrodošla
  Pri nas ažurno spremljamo vse novosti in vas o tem obveščamo na družabnih omrežjih in v obliki člankov
  Pričeli smo pripravlajti ta blog, kjer bodo zadnje informacije podane zgolj v kratki, jedrnati in informativni obliki. 


  21.3.2020
  S takojšnjim učinkom boste lahko podjetniki pričeli koristiti naslednje ukrepe:
  - Sprememba predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
  - Odlog in obročno plačilo davkov
  - Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih (Več)
  - Ukrep delnega povračila nadomestila plače 


  20.3.2020
  Po več kot tednu dni ugibanj, je končno sprejet prvi sveženj ukrepov za blažitev krize koronavirusa v gospodarstvu. Odzivi iz malega gospodarstva in podjetništva kažejo na to, da ukrepi ne zadovoljujejo potreb, ki jih le to ima.
  --> Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa


  23.3.2020
  Z namenom blažitve posledic epidemije je vlada sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, s katerim se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoči odlog vračila za 12 mesecev