Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Podjetja in samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo z gostinstvom, so v Sloveniji eni od največjih davčnih utajevalcev. To jim omogočajo računalniški programi, ki jih distribuirajo različna podjetja. Očitno pa se je država zdaj odločila narediti red na tem področju, in sicer s tako imenovanimi davčnimi blagajnami.

  Prejšnji mesec je bila oblikovana medresorska skupina, ki bo vodila pripravo zakonskih predpisov, na podlagi katerih bodo tudi v Sloveniji uvedene davčne blagajne. Podjetja, ki poslujejo z gotovino, bodo imela neposredno povezavo davčnih blagajn s strežniki Dursa. Na tak način bodo onemogočene davčne utaje, pri katerih prednjačijo gostinci.


  Na začetku leta pripravimo pravilnik o nagrajevanju zaposlenih in določimo kriterije za nagrade. Pri tem sem jaz, kot direktor in edini lastnik podjetja, izjema, saj nimam fiksne plače, ampak ta zelo niha glede na finančno situacijo. Zanima me, ali je treba v primeru mesečnega spreminjanja moje plače vsako tako spremembo vpisati v akte oziroma v knjigo sklepov?
   

  KAJ SE BO SOFINANCIRALO: Upravičeni stroški so stroški splošnega in/ali posebnega usposabljanja delavcev. Usposabljanja izvedejo zunanji izvajalci. Zunanji izvajalci usposabljanj so fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje tovrstne dejavnosti v skladu s zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji in ki imajo objavljena usposabljanja na internetu in/ali v tiskanem mediju oz. oglašujejo usposabljanja prek brošure ali kataloga. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Strošek formalnega izobraževanja ni upravičen strošek. Strošek usposabljanja, ki se ga morajo delavci udeležiti zaradi zakonskih določil, ni upravičen strošek.

  Vloga dobrega finančnega svetovalca je po njenem mnenju v pravočasnem opozarjanju na morebitne finančne pasti poslovanja in zagotavljanju optimalnih rešitev, ki so primerne za male podjetnike
  Pri poslovanju malih podjetij v zadnjem času največja težava plačilna nedisciplina. To še posebej velja za panogo gradbeništva in storitev, ki so z gradbeništvom povezane.
  Mala podjetja zato veliko časa in energije porabijo za izterjavo dolgov in zagotavljanje dodatnih virov financiranja za pokrivanje stroškov poslovanja. Pri večjem delu podjetnikov opažajo tudi upad prihodkov, ti so v primerjavi z letom prej v povprečju upadli za 20 odstotkov.

  S programi on-line bonitetnih hiš je mogoče slediti plačilni disciplini poslovnih partnerjev, preveriti, ali jih kdo toži in ali ti tožijo koga, oceniti menedžerske sposobnosti vodilnih v podjetju, preveriti, ali ima partner blokiran račun in kako posluje