Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Do konca meseca marca 2022 je treba delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta

  Čeprav Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) že dobri dve leti ne velja več, ste delodajalci še vedno dolžni svoje zaposlene najpozneje do konca marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Obveznost delodajalcev, ki velja od aprila 2013 in izhaja iz 2. odst. 160. člena Zakona o delovnih razmerjih oziroma ZDR-1, je sicer delodajalcem že dobro prišla v navado, pa vendarle ni odveč o tem še enkrat zapisati nekaj pojasnil, še posebej zato, da ne bi kakega delodajalca po nepotrebnem doletela globa.


  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC izbire računovodstva za prihodnost
  --> Varno v svet podjetništva. Skupaj s Pristar.
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika

  Pisali smo že:
  --> Odločbe o odmeri letnega dopusta
  --> Odmera letnega dopusta po kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo
  --> Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan en dan izrednega dopusta
  --> Kriteriji za odmero letnega dopusta v gostinstvu in turizmu
  --> Določila Zakona o delovnih razmerjih glede izrabe letnega dopusta
  --> Število dni letnega dopusta
  --> 
  Ne pozabite na odmero letnega dopusta
  --> Odločbe o odmeri letnega dopusta

  Delodajalec lahko to stori na klasičen način v pisni obliki in z osebno vročitvijo obvestila zaposlenemu, lahko pa ga obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, če takšno uporabo zagotavlja in nalaga delodajalec. Seveda tozadevni presečni datum 31. marec ne velja za tiste primere, ko delavca zaposlimo po tem datumu. V takšnem primeru predlagamo odmero sorazmernega dopusta za tekoče leto že v sami pogodbi o zaposlitvi ali pa s posebnim pisnim obvestilom in to čim hitreje po nastopu dela.

  Zakonski kriteriji in merila za odmero letnega dopusta so popolnoma enaki kot v lanskem letu, saj se v tem času ZDR-1 ni spremenil. Je pa treba ob tem ugotoviti tudi to, katero kolektivno pogodbo je treba še uporabljati, če sploh. Pri kriteriju, ki je določen v zakonu in morda z enako vsebino povzet tudi v kolektivni pogodbi, seveda velja, da se pri konkretni odmeri ne podvaja, ampak uporabi le enkrat. Na OZS so zaradi prenehanja veljavnosti KPOP pripravili vzorec Pravilnika o delovnih razmerjih, v katerem so primarno izhajali iz nivoja pravic, ki jih je prej poznala KPOP in v tem sklopu smo na tak način opredelili tudi kriterije in merila ter njihov obseg pri določitvi letnega dopusta.

  Novo za leto 2022
  30. 12. 2021 je stopil v veljavo PKP 10 (UL 206, 29. 12. 2021), ki podaljšuje rok za koriščenje neizrabljenega dopusta. V 34. členu je zapisano:

  • Delavec ima v zakonsko predvidenih primerih pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1. aprila 2022.

  • Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem ali posledicami COVID 19, ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021 v rokih, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih, niti v trajanju najmanj dveh tednov, ima pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022.

  Pripravili so tudi osnutek obvestila o odmeri letnega dopusta in obvestilo o odmeri sorazmernega dela letnega dopusta.

  Vzorci :
  --> Odmera sorazmernega dela letnega dopusta (obrazec)
  --> Odmera letnega dopusta (obrazec)

  VIR: OZS,