Kratke zanimivosti

    Število dni letnega dopusta

    Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.