Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Ukrepi za zaposlene in samozaposlene ob podaljšanju pouka na daljavo

  Sedaj je dokončno jasno, da se bo pouk še vsaj teden dni odvijal na daljavo, prav tako pa to pomeni, da bodo še naprej odprti samo vrtci, ki zagotavljajo nujno varstvo. Navedeno pomeni, da ste starši otrok do vključno 5. razreda upravičeni do posebnih ukrepov države.
  Ukrep pod pogovornim imenom »Višja sila« je namenjen tako zaposlenim oz. njihovim delodajalcem, kot tudi samozaposlenim, sta pa ukrepa razvrščena ločeno.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo

  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: 
  --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč
  --> Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij

  Samozaposleni, lahko v ta namen koristite ukrep : Delna povrnitev izgubljenega dohodka samozaposlenim zaradi karantene ali višje sile (karantena in varstvo otroka)
  --> Obrazec za računovodstvo (samozaposleni) : TUKAJ

  PKP5 upravičenim samozaposlenim od 1. septembra do konca leta omogoča delno povrnitev izgubljenega dohodka zaradi karantene samozaposlenega, njegovega otroka ali varstva otroka.
  Ukrep lahko koristijo samozaposleni, ki:

  • odrejene karantene (opravljanje dejavnosti na domu pa ni mogoče) ali
  • varstva otroka, ker mu je bila odrejena karantena, ali
  • varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine, zaradi katere otrok ne more obiskovati vrtca ali šole.

  Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka za vsako odrejeno karanteno samozaposlenega znaša 250 EUR. Za čas, ko pa samozaposleni ni zmožen opravljanja dela zaradi varstva otroka pa znaša ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu.

  Če sta bila upravičencu za isti čas izplačana temeljni dohodek in izgubljeni dohodek, mora upravičenec vrniti izgubljeni dohodek.
  ROK: Za koriščenje ukrepa mora upravičenec vlogo na FURS oddati v 30 dneh od vročitve.

  VEČ:
  - Karantenske odločbe po novem
  - Pomoč do konca leta za samozaposlene

   

  Zaposlenim oz. delodajalcem pa je na voljo ukrep:  Višja sila zaradi varstva otrok
  ---> Obrazec za računovodstvo
  (zaposleni) : TUKAJ
  --> Delodajalec mora vlogi priložiti izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sileTUKAJ.

  To pravico lahko uveljavljajo starši otrok, osebe, ki negujejo in varujejo otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja ali skrbnik, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje. Pravica pa ni absolutna, ampak velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole. 

  Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do nadomestila plače v velikosti 80 % osnove, delodajalcu pa bo izplačano nadomestilo plače (bruto I) povrnil zavod za zaposlovanje.

  POMEMBNO: Pri tem pa PKP5 za to upravičenost delodajalca ne določa nobenih pogojev glede upada prihodka delodajalca ali maksimalnega izplačila. Tudi ni pogoj, da bi moral delodajalec delavcu organizirati delo na domu.

  Rok
  za vložitev vloge v osmih dneh od začetka odsotnosti delavca

  VEČ:
  - Višja sila zaradi varstva otroka (oktober - december 2020)