Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Pomoč do konca leta za samozaposlene

  Veljati je začel novi paket ukrepov, t.i. PKP5. Ta zopet prinaša temeljni dohodek (TD) za samozaposlene, ki je tokrat višji kot med prvo epidemijo.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo

  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: 
  --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč
  --> Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij

  Kdo je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka?
  Temeljni dohodek za samozaposlene, družbenike, ki so poslovodne osebe, in kmete velja za oktober, november in december. Upravičenci morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra letos in v tem obdobju ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v precej manjšem obsegu.

  Ocenjeni upad prihodka glede na lani (ali mesečno, če lani ni posloval) mora biti več kot 20-odstoten. Torej veljajo druga pravila kot za pomoči v prvih, spomladanskih protikoronskih paketih, ko je moral biti upad le 10-odstoten.
  Ob tem dodajmo: če bo samozaposleni prihodnje leto ugotovil, da tega pogoja ni izpolnil, bo moral pomoč vrniti, a brez zamudnih obresti. Samozaposleni mora o tem obvestiti FURS sam, in sicer najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna od dohodkov za leto 2020, in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

  POMEMBNO:  na dan vloge morate imeti poravnane vse davčne obveznosti. Preden boste torej oddali vlogo, preverite stanje na kartici zavezanca v eDavkih (eKarticaO za davčne terjatve, eKarticaC za nedavčne terjatve).
  Če se zapadle obveznosti plačujete na dan vložitve izjave, je treba pri potrditvi plačilnega naloga upoštevati tudi urnik izvajanja plačilnega prometa banke, saj bo pogoj o plačanih obveznostih na dan vložitve izjave izpolnjen le v primeru, da bo tudi FURS prejel plačilo za zapadle obveznosti na dan vložitve izjave.

  Koliko znaša mesečni temeljni dohodek za s. p.?
  TD znaša 1.100 evrov na mesec (od tega 400 evrov za socialne prispevke). Za samozaposlene v kulturi, ki jim država plačuje prispevke, znaša 700 evrov (saj jim prispevke država že plača).
  TD je oproščen vseh davkov in prispevkov.

  Kako do temeljnega dohodka?
  Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka morate prek eDavkov predložiti izjavo, s katero izjavljate, da zaradi epidemije COVID-19 ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu.

  Kdaj bodo izplačila?
  Če bo izjava vložena od 31. oktobra za oktober, bo denar nakazan 10. novembra.
  Če bo izjava vložena od 1. novembra do 30. novembra za oktober in/ali november, bo denar nakazan na TRR 10. decembra.
  Če bo izjava vložena od 1. do 31. decembra za oktober in/ali november in/ali december, bo denar nakazan na TRR 10. januarja 2021.

  POSEBNOSTI
  Tisti, ki niso v zavarovanje vključeni za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, so upravičeni do sorazmernega dela pomoči.
  Tisti, ki ste denimo hkrati upokojeni, ste upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa iz naslova opravljanja dejavnosti.
   


  VIR: 26.10.2020, Finance.si; Špela Mikuš, Tanja Smrekar