Kratke zanimivosti

    Povezana oseba

    Povezana oseba po tem zakonu je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec.