Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Popravek računov, izdanih končnim potrošnikom

  Zavezanec je presegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa in od prodaje končnim potrošnikom začel obračunavati DDV. Čeprav bi smel glede na ZDDV-1 obračunavati DDV po nižji stopnji, je tri mesece napačno izdajal račune z obračunanim 22-odstotnim DDV. Cena storitve je za končnega potrošnika pred identifikacijo za DDV in po njej ostala nespremenjena.

  Ali zavezanec lahko popravi napako in kako?
  Zavezanec ima pravico popraviti napako, ki jo je storil, in ni pomembno, ali se mu zaradi tega v obračunu obveznost za DDV poveča ali zmanjša. V obravnavanem primeru popravlja napako po 88.b členu ZDDV-1, zmanjšanje obveznosti za DDV pa vključi v tekoči obračun DDV. Znesek zmanjšanja ugotovi kot razliko med DDV, obračunanim po 22- in po 9,5-odstotni stopnji. Pri tem davčno obveznost po stopnji 9,5 % ugotovi z uporabo preračunane davčne stopnje od zneskov, ki jih je prejel od končnih potrošnikov.
  Ker gre le za odpravo napake, brez spremembe zneska plačila, zavezanec ne upošteva določb o zmanjšanju davčne osnove (39. člen ZDDV-1) in zahteve po vračilu kupnine (146/3 P-ZDDV-1). Več o izdajanju računov in njihovem popravljanju v jesenski Šoli o DDV.


  VIR: Zveza RFR