Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Katere računovodske informacije mora poznati podjetnik

  Čeprav ima podjetje računovodjo, mora podjetnik oziroma poslovodja poznati računovodske funkcije, predpise in ključne računovodske informacije.
  Kaj torej mora podjetnik poznati?
  Podjetnik mora poznati vse računovodske izkaze, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala.
  Razumeti mora, kaj so stalna sredstva, kakšna je njihova vrednost, kakšna je njihova vloga v podjetju, kakšne so prednosti in slabosti teh sredstev, kakšne stroške povzročajo in podobno. Poznati mora višino in strukturo gibljivih sredstev, čas vezave denarja v zalogah, terjatvah, smiselnost drugih naložb, kakšne koristi prinašajo in kakšne stroške povzročajo … Pomemben vpliv na uspešnost poslovanja imajo tudi tako imenovane časovne razmejitve.
  Prav tako ali pa še bolj so pomembne obveznosti in kapital. Kapital se mora povečevati, obveznosti pa odplačevati! To pa omogoča le vsestransko uspešno poslovanje.
   

  Bilanco preglejte vsaj enkrat mesečno!

  Kaj preveriti vsak dan? Dnevno, če že ne večkrat dnevno, bi moral podjetnik preveriti izpolnjevanje dnevnega plana na področju prihodkov in odhodkov oziroma poslovnega izida. O tem bi moral sprotno seznanjati zaposlene delavce.
  Vsako pomembno odstopanje od pričakovanih rezultatov mora podjetnik takoj opredeliti glede vsebine, velikosti, vzrokov, posledic. Poiskati mora prave vzroke, pričeti z odločanjem (kakšne so možnosti za rešitev problema, izbrati najoptimalnejši način) in z akcijo.
  Posebna skrb denarnemu toku. V času splošne krize je še posebej pomembno podjetnikovo poznavanje denarnega toka, torej prejemkov in izdatkov, oziroma pritokov in odtokov.
  Preverite tudi poslovanje konkurence. Pomembno je tudi, da se podjetnik včasih pogleda v ogledalo, ki mu ga ponuja konkurenca. Tako bi moral poznati ne samo svoje računovodske informacije, ampak tudi podatke svoje konkurence. V predpisani obliki jih lahko dobi kot letno poročilo, seveda pa bo vsak sposoben podjetnik našel še neformalne poti za spremljanje poslovanja in celo za planiranja konkurence.

  Vir in informacije: Podjetnik, November 2010, http://www.podjetnik.si/, Avtor: Cvetka Peršak