Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  ODPRT RAZPIS - Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

  Kot smo vam že najavili so na spletni strani SPIRIT ravnokar objavili Javni poziv SPIRIT – za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.

  odjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ali v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo

  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: 
  --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč
  --> Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij

  Najava --> Evropska sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

  Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:
  I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  I 56.101 Restavracije in gostilne,
  N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.


  Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

  Upravičeni stroški so obratovalni stroški in se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska. Pavšalni znesek se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ 9.999,00 EUR.

  Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

  Rok za oddajo vlog
  Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure.

  Način prijave
  Navodila za pripravo vloge in način oddaje vloge so navedeni v pozivni dokumentaciji (3. poglavje) in javnem pozivu (14. točka).

  Vlogo morate izpolniti in oddati s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča poenostavitev izpolnjevanja pozivnih obrazcev in prilog. Vlogo podpišete s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijava na javni poziv s fizičnimi dokumenti ni možna.

  Dodatne informacije
  Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  Vabljeni k ogledu že objavljenih odgovorov na prejeta vprašanja.
  --> Odgovori 16.11.2020

  Vse novosti o javnem pozivu se objavljajo na spletni strani SPIRIT

  POZOR
  SPIRIT Slovenija še posebej poziva prijavitelje, naj preverijo, ali imajo na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).

  Pojasnila glede oblikovanja pogojev: TUKAJ.