Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  5 novosti na trgu dela v letu 2020

  Kaj vse se letos spreminja (in draži) na področju stroškov dela in delovnopravnih razmerij.


  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  Pisali smo že:
  --> Spremembe plač v 2020 in 2021
  --> Želje obrtnikov in podjetnikov v letu 2020

  1. Dražje delo: minimalna plača se je s 1. januarjem zvišala z 886,63 na 940,58 evrov bruto, hkrati pa so iz minimalne plače izločeni tudi vsi dodatki, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. Z letošnjim letom se je zvišala tudi zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo, in sicer s 4,89 evra bruto (4,13 evra neto) na 5,40 evra bruto (4,56 evra neto). Urna postavka se bo po novem usklajevala vsako leto januarja z rastjo minimalne plače.

  Zvišali se bodo tudi minimalni prispevki za espeje, točna številka, kolikšne prispevke bodo plačevali v letu 2020, bo znana februarja.

  2. Elektronski bolniški listi: z novim letom smo v Sloveniji dobili elektronske bolniške liste (eBOL). V prehodnem obdobju, do 1. februarja, bodo zdravniki še vedno izdajali tudi papirni obrazec, od februarja pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije načrtuje, da zdravniki ne bodo več tiskali papirnih obrazcev, razen izjemoma (le za nekatere izjemne primere ali ko zaradi tehničnih težav izvajalec zdravstvenih storitev ne more zapisati eBOL, kar pa stori pozneje, ko so težave odpravljene). Delodajalci bodo za svoje zaposlene ob bolniških odsotnostih morali od 1. februarja obvezno prevzemati eBOL prek spletnega sistema SPOT (nekdanji e-VEM). Od zaposlenih tako ne bo več treba zahtevati, da vam prinesejo bolniški list v papirni obliki.

  3. Dvojni status upokojencev in spremembe na trgu dela: po novem tisti zaposleni, ki so izpolnili pogoje za upokojitev in bodo še nadaljevali delo za polni delovni čas, lahko v prvih treh letih prejemajo 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan uveljavitve izplačila. Po poteku tega triletnega obdobja bo posameznik prejemal le še 20 odstotkov starostne pokojnine, če bo vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni čas. Minimalno denarno nadomestilo za brezposelnost se je zvišalo s 350 na 530 evrov bruto, marca pa začnejo veljati novi pogoji pri določitvi trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne. Novi predpisi so tudi na področju varnosti in zdravja pri delu.

  4. Davčne spremembe: ob povprečni plači bo imel zaposleni od letos le okoli 143 evrov neto več na leto. Nekoliko se dvigajo meje za vstop v višje davčne razrede, hkrati pa se stopnja dohodnine v drugem in tretjem razredu niža – v drugem davčnem razredu z zdajšnjih 27 na 26 odstotkov in v tretjem s 34 na 33 odstotkov. Splošna olajšava se s 3.302,70 evra zvišuje na 3.500 evrov. Za zavezance s skupnim dohodkom do višine 13.316,83 evra se višina dodatne splošne olajšave določi z enačbo (dodatna splošna olajšava = 18.700,38 evra – 1,40427 x skupni dohodek), kar pomeni linearno zniževanje dodatne splošne olajšave v odvisnosti od višine skupnega dohodka.

  5. Višje dnevnice za službena potovanja v tujini: začela je veljati nova uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katero se zvišuje višina dnevnic za posamezne države oziroma mesta. Dnevnica za službeno pot v sosednjo Avstrijo, Italijo ali na primer Nemčijo se je zvišala za pet evrov, na 49 evrov, na Hrvaško pa za štiri evre, na 36 evrov. V prihodnjem letu se bodo dnevnice še dodatno zvišale. Višina dnevnic za službena potovanja v Sloveniji ostaja enaka.

  VIR: Finance.si, Lana Dakič, 7.1.2020