Normirani stroški (s.p., espe, samozaposleni, ...)

Manjše administrativno in davčno breme pri izbranih dejavnostih sta ključna razloga, da se zavezanci odločajo za vstop v sistem normiranih odhodkov oz. stroškov.
Od 1.1.2015 dalje lahko davčni zavezanec (s.p., športnik, dopolnilna dejavnost na kmetiji, zdravnik, odvetnik ipd.) pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini 80% ustvarjenih prihodkov.

Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> ABC za normirance oz. normirane stroške
--> Zahtevaj ponudbo

 

Ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki lahko označimo kot poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove.
Način vodenja poslovnih knjig za te podjetnike določa zakon, ki ureja davčni postopek. ZDavP-2 v 31. členu določa obveznost dokumentiranja. Tako morajo t.i. normiranci voditi poslovne knjige skladno s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. V kolikor bo v obdobju 12 zaporednih mesecev podjetnik presegel 50.000 evrov prometa, pa bo obvezno potrebno vodenje knjigovodstva zaradi obračunavanja DDV.

V vsakem primeru mora biti takšen podjetnik pazljiv da :
- Oddaja in plačuje mesečna mesečne obveznosti prispevkov.
- Oddaja poročila o izplačanih najemninah fizičnim osebam.
- Izdaja račune v za to licencirani programski opremi.
- Oddaja knjige DDV (opcijsko).


VPRAŠAJTE - prve informacije lahko dobite brezplačno v pisni obliki :

--> ABC za normirance oz. normirane stroške
--> ODPIRANJE S. P. – Popoldanski, normirani ali navadni ?
--> Normirani s.p. ali dejanska obdavčitev?
--> Računovodstvo za startupe oz. zagonska podjetja
--> Brezplačno svetovanje pred ustanovitvijo podjetja
--> Partner za svetlo prihodnost
--> 
ePristar - Računovodstvo v oblaku
--> Seštevanje prihodkov v povezavi s pragom izstopa (normiranci)


Če je vaša dejavnost storitvene narave, pri njenem izvajanju ne nastaja veliko stroškov nabave materiala, osnovnih sredstev, prevozov in podobnega, prihodki pa ne presegajo 50.000 evrov (oziroma 100.000, če imate zavarovano vsaj eno osebo za polni delovni čas najmanj 5 mesecev), je takšen način ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih stroškov oziroma normirana obdavčitev primernejša. 

Davčno osnovo v tem primeru ugotavljate tako, da od ustvarjenih prihodkov odštejete 80 % normiranih odhodkov, vendar ne več kot 40.000 evrov (oziroma 80.000 evrov, če imate zavarovano vsaj eno osebo za polni delovni čas najmanj 5 mesecev).
Dohodnina od dohodka iz dejavnosti, ki v tem primeru velja kot dokončen davek, se odmeri po davčni stopnji 20 %.

Na takšen način lahko davčno osnovo ugotavljajo naslednji samostojni podjetniki in družbe, ki :

  • v predhodnih dveh davčnih obdobjih prihodki iz dejavnosti ne presegajo 150.000 EUR;
  • v predhodnih dveh davčnih obdobjih prihodki iz dejavnosti ne presegajo 300.000 EUR in je hkrati bila pri zavezancu obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za poln delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.


Kako postati normiranec ?
Davčni zavezanec, ki želi postati normiranec, mora to priglasiti FURS-u najkasneje v 8 dneh po registraciji dejavnosti (odprtju podjetja). Če ima  podjetnik podjetje že odprto, pa mora to urediti do konca meseca marca, oziroma do poteka roka za predložitev obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, pod pogojem, da izpolnjuje ostale pogoje.
Normiranci ne morejo upoštevati olajšav. 
V prihodke subjekta se upošteva tudi prihodke iz dejavnosti povezanih oseb, razen kadar je normiranec sposoben dokazati, da ima tudi brez povezanih oseb vzpostavljeno lastno in neodvisno poslovanje. Posebna previdnot velja tako na področju DDV in pri poslovanju povezanih (zakonci, družina...) poslovnih subjektov. 


Računovodstvo za normirance
V praksi opažamo, da so pristopi k vodenju poslovnih knjig pri teh vrstah zavezancev različni, zato smo pripravili dva paketa za sodelovanje :

a) Poslovne knjige vodite samostojno, uporabljate našo programsko opremo in imate vsaj 20% popusta na svetovanje in ostale storitve.
b) Poslovne knjige vodimo na podjetju Pristar d.o.o. skladno s podpisano pogodbo o sodelovanju.

Nudimo vam zanesljiv in enostaven spletni program za vodenje poslovnih knjig, s katerim boste zamudna administrativna izvršili hitreje, natančneje in predvsem pravilno. Zaradi preproste uporabe, zanesljivosti in ugodne cene ga uporabljajo tako v malih kot velikih podjetjih. Bistveno je, da je enostavno povezljiv z računovodstvom. Do svojih podatkov lahko dostopate preko interneta, kjerkoli in kadarkoli.


POSEBNOSTI: 
Bonitetna ocena pridobiva vse večji pomen in je pogosto določena kot vstopni pogoj pri kandidiranju na javnih razpisih. Pri t.i. normirancih pa le ta ni samoumevna.
--> Obvestilo o možnosti pridobitve bonitetne ocene tudi za podjetnike - normirance

V poslovnem letu se lahko zgodi, da podjetnik prestopi prag upravičenosti do normiranih stroškov.
--> Absolutna omejitev normiranih odhodkov pri samostojnem podjetniku normirancu

Podjetniki začetniki lahko imate, ob upoštevanju pogojev, določene ugodnosti pri plačevanju prispevkov, ki pa jih je potrebno pravilno prepoznati. 
--> Kako vpliva delna oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost na davčno in zavarovalno osnovo normiranega s.p.?
 

Več informacij :
--> Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
--> 041 711 188 

 

Ponudba za vodenje računovodstva - normiranci --> TUKAJ
Brezplačno svetovanje --> TUKAJ.

 Natisni   E-naslov