Kratke zanimivosti

    Konec julija 2018 proračunski presežek

    Državni proračun je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta dosegel 68 milijonov EUR presežka, potem ko je v enakem obdobju lani izkazal 109 milijonov EUR primanjkljaja.