Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Začasno ali občasno delo upokojencev

  Zakon o urejanju trga dela določa, da lahko vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali delno predčasno pokojnino) opravljajo začasno ali občasno delo, ki se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela.

  Na podlagi takega dela niste obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, dodaten dohodek ne vpliva na uživanje pokojnine, pride pa do spremembe pri plačilu dohodnine, saj se tovrstni dohodek šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

   V letu 2019 urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo znaša 4,76 evra,  najvišji skupni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo pa v koledarskem letu 2019 ne sme presegati 7.127,68 evra.

  Omejitve števila ur glede na velikost delodajalca:

  • brez zaposlenih - največ 60 ur začasnega ali občasnega dela,
  • od 1 do vključno 10 delavcev - največ 100 ur začasnega ali občasnega dela,
  • več kot 10 do vključno 30 delavcev - največ 150 ur začasnega ali občasnega dela,
  • več kot 30 do vključno 50 delavcev - največ 400 ur začasnega ali občasnega dela,
  • več kot 50 do vključno 100 delavcev - največ 750 ur začasnega ali občasnega dela,
  • več kot 100 delavcev - največ 1.050 ur začasnega ali občasnega dela

   

  Neizkoriščenih ur preteklega meseca ne morete prenašati v naslednji koledarski mesec. Delo lahko opravljate pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne smete preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka
  Pri opravljanju začasnega in občasnega dela upokojencu, ki je z delodajalcem sklenil takšno pogodbo, izplačati tudi povračila stroškov v zvezi z delom (npr. kilometrino, prevoz na delo,dnevnice), vendar se slednji v celoti vštevajo v davčno osnovo.
  Povračila stroškov prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem tega dela lahko zavezanec uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine

  Če upokojenec v koledarskem mesecu opravi manj kot 10 ur začasnega ali občasnega dela in nadaljuje pri istem delodajalcu tudi v naslednjem mesecu, lahko delodajalec izvede izplačilo dohodka skupaj za oba meseca hkrati, vendar najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu.
  Občasnega in začasnega dela po omenjeni pogodbi ne morejo opravljati upokojenci, ki so delno upokojeni.

  VIR: svetovanje.si, Ministrstvo, lastni viri