Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Dodelitev finančnih spodbud za samozaposlitve v mestni občini Slovenj Gradec

  Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2010 
  Mestna občina Slovenj Gradec spodbuja razvoj podjetništva tudi z neposrednimi spodbudami za samozaposlovanje

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

  Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  - stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  - registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1.1.2010 dalje do dneva porabe sredstev,
  - poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  - dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  - samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,
  - samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.

  Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2010 za ta namen.

  Celotno besedilo razpisa: http://www.podjetniskicenter-sg.si/pcsg2009/index.php?site=vsebine_n&kat=2801&nid=3435