Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Novosti in težave DDV v letu 2010

  Najpomembnejše spremembe zakona o davku na dodano vrednost s 1. januarjem 2010 so bile uvedene, ker morajo države članice EU vpeljati določene spremembe, predpisane z direktivo EU o DDV

  Tako imamo od 1. januarja 2010 novo splošno pravilo o kraju obdavčitve storitev - načeloma so obdavčene tam, kjer ima prejemnik sedež, če je zavezanec. Spremenil se je tudi postopek refundacije vstopnega davka iz držav EU, ki bo olajšal administriranje davčnim zavezancem. Pomembna je razširitev uporabe nižje davčne stopnje za nekatere osebne storitve (frizerji, varstvo ...). Prav tako pa imamo nekaj domačih novosti, ki so predvsem posledica ukrepov proti davčnim utajam (obrnjeno davčno breme na nekaterih področjih, tržne cene med povezanimi osebami, solidarna odgovornost za plačilo DDV).

  Novosti povrnitve DDV v tujiniZahtevki za refundacijo se po novem ne bodo več vlagali v papirni obliki pri davčnem uradu države, od katere zahtevamo povrnitev, temveč kar v Sloveniji prek sistema eDavki. Zavezanci bodo torej v eDavkih lahko oddali zahtevek za refundacijo za vse države EU, in sicer najpozneje do 30. septembra za minulo leto. Če želimo povrnitev davka iz tretjih držav, še vedno velja stari postopek, torej papirna vloga za vračilo pri davčnem uradu tuje države. Težave pri uporabi novih pravilNajveč težav pričakujemo na področju administriranja, saj so se v primeru, ko ima zavezanec dobave blaga ali storitev v EU, roki za oddajo DDV poročil in rekapitulacijskih poročil skrajšali (prej do konca meseca, po novem pa do 20. v mesecu za pretekli mesec), kar pomeni, da bodo računovodski servisi oziroma vsi, ki pripravljajo davčne napovedi, bolj obremenjeni. Prav tako pa se bo vsebina navedenih poročil razširila, kar pomeni tudi ustrezno uvedbo v računalniške programe. Zaradi določb o solidarni odgovornosti (davčna uprava lahko terja utajeni davek od člena v verigi, če je vedel ali bi moral vedeti, da posluje z goljufom) bo treba tudi še bolj natančno in obsežno preverjati dobavitelje. Veliko težav se pojavlja tudi na področju opredelitve gradbenih storitev, kaj dejansko sodi pod standardno klasifikacijo F in kdaj se uporabi obrnjeno davčno breme. Obračunavanje DDV pri poslovanju s tujino

  V skladu z novim splošnim pravilom bodo storitve kupcem, to je DDV zavezancem iz EU, največkrat obdavčene po sedežu prejemnika, torej brez slovenskega davka. Vsekakor pa je treba biti pozoren, kajti v zakonu je predvidenih kar nekaj posebnih pravil, v skladu s katerimi se lahko kraj obdavčitve določi drugače (storitve, povezane z nepremičninami, najem vozil ...). V teh primerih ni nujno, da se bo račun izdal brez slovenskega DDV. Zavezanci naj torej ne izdajajo računov brez DDV v vsakem primeru, ko je njihov kupec tuji zavezanec, temveč vedno preverijo, ali je morda za njihov konkretni primer predvidena drugačna obravnava.

   
  Objavljeno: Finance, 23.2.2010, www.finance.si, Avtor: Karmen Janežič, Rosana Dražnik