Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kako izbrati kakovostnega izvajalca računovodskih storitev?

  Izbira kakovostnega izvajalca računovodskih storitev je zelo pomembna. Skrbno izbran izvajalec računovodskih storitev pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje podjetjem, spoštuje zaupnost podatkov in se prilagaja potrebam strank. Strokovna pomoč na področju računovodstva je dobra popotnica za uspešno poslovanje.

  Želite sodelovati z nami ? Izrazite zanimanje in pridobite informacije ---> TUKAJ!

  1. Katere storitve nudi vaš izvajalec računovodskih storitev?
  Ko se odločate za izvajalca računovodskih storitev, razmislite, kakšen obseg storitev potrebujete.

  Osnovne storitve izvajalcev računovodskih storitev so:
  •    vodenje temeljnih poslovnih knjig (dnevnik in glavna knjiga)
  •    vodenje registra osnovnih sredstev
  •    obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam
  •    obračunavanja davka na dodano vrednost
  •    sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila
  •    sestavljanje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb/davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

  Poleg tega lahko izvajalci računovodskih storitev nudijo tudi:
  •    poročanja poslovodstvu in lastnikom
  •    svetovanja (davčno, finančno, kadrovsko in pravno, lahko tudi v sodelovanju z zunanjimi svetovalci)

  2. Ali ima vaš izvajalec računovodskih storitev zavarovano poklicno odgovornost?
  Izvajalec računovodskih storitev, ki ima zavarovano poklicno odgovornost, izkazuje določeno stopnjo odgovornosti v poslu. Z zavarovanjem so pri zavarovalnici krite škode zaradi napake ali opustitve poklicne dolžnosti zavarovanca in njegovih zaposlenih pri opravljanju dejavnosti.

  3. Ali ima vaš izvajalec računovodskih storitev že stranko iz dejavnosti, s katero se ukvarja moje podjetje?
  Pritrdilen odgovor na to vprašanje vam bo pokazal, koliko računovodja pozna posebnosti vaše dejavnosti. Boljše razumevanje dejavnosti zagotovo predstavlja prednost pri izbiri.

  4. Ali kot stranka dobim svojega skrbnika?
  Če ima izvajalec računovodskih storitev več zaposlenih, preverite, ali vam bodo dodelili skrbnika. Prednost skrbnika je v tem, da pozna vaše podjetje in poslovanje. Sproti vas bo opozarjal na neurejene stvari (na primer, če določen poslovni dogodek ni podprt z ustrezno dokumentacijo). Preverite tudi, kako je urejeno nadomeščanje vašega skrbnika v primeru njegove službene zadržanosti, bolniške odsotnosti ali dopusta.

  5. Ali je računovodenje osnovna dejavnost vašega izvajalca računovodskih storitev?
  Če vodja izvajalca računovodskih storitev poleg računovodskih opravlja še druge dejavnosti, je velika verjetnost, da se posamezni dejavnosti ne utegne posvetiti dovolj.

  6. Kakšne računovodske programe uporabljajo pri vašem izvajalcu računovodskih storitev?
  Z razvojem sodobnih tehnologij so se spremenili načini dela v podjetjih in pri izvajalcih računovodskih storitev. Ustrezna informacijska tehnologija omogoča prilagajanje računovodskih storitev potrebam uporabnikov. V primeru, da želite vpeljati brezpapirno poslovanje, preverite, ali vam to lahko zagotovijo (omogoča enkraten vnos podatkov, evidentiranje in elektronsko izmenjavo skeniranih dokumentov ter zagotavlja, da so informacije dostopne vsem uporabnikom na enem mestu).

  7. Ali vaš izvajalec računovodskih storitev posluje skladno s poslovno etiko in kodeksom stanovske organizacije?
  Kodeks Zbornice računovodskih servisov je zapis pravil, po katerih se ravnajo člani zbornice pri opravljanju svoje dejavnosti in kot tak predstavlja standard ravnanja zaposlenih v izvajalcih računovodskih storitev.

  8. Ali je vaš izvajalec računovodskih storitev član katere od stanovskih organizacij?
  Članstvo v stanovski organizaciji velikokrat pomeni, da ima izvajalec računovodskih storitev dostop do različnih izobraževanj, izmenjave dobrih praks, obvestil o spremembah zakonodaje, zavezan pa je tudi k spoštovanju poklicnega kodeksa. Zelo pomembno je, da so zaposleni v izvajalcih računovodskih storitev sproti obveščeni o spremembah zakonodaje, prav tako pa je pomembno tudi, da so seznanjeni z zakonodajo, ki je še v pripravi, torej s predlogi zakonov in drugih predpisov. Ena od takih stanovskih organizacij je tudiZbornica računovodskih servisov (del Gospodarske zbornice Slovenije). Priporočamo, da povprašate, ali je vaš izvajalec računovodskih storitev član Zbornice računovodskih servisov.

  9. Na kakšen način pri vašem izvajalcu računovodskih storitev skrbijo za varnost poslovnih in osebnih podatkov?
  Izvajalec računovodskih storitev hrani osebne podatke zaposlenih in vse poslovne podatke o vašem podjetju. Zato je dobro, da vnaprej preverite, kako izvajalec računovodskih storitev skrbi za njihovo varnost.
  Priporočamo, da je varstvo osebnih podatkov s posebnim členom opredeljeno v pogodbi o opravljanju računovodskih storitev med stranko in izvajalcem računovodskih storitev, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ki sistemsko ureja to področje.

  10. Na kakšen način pri vašem izvajalcu računovodskih storitev skrbijo za varstvo dokumentnega sistema?
  Izvajalec računovodskih storitev mora zagotoviti tudi varnostne kopije (back up) podatkov o poslovanju svojih strank in ustrezno zaščito pred nepooblaščenimi vdori v svoj računalniški sistem.

  Vir: GZS.SI