Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Na vidiku so nove subvencije in ugodna posojila

  Na slovenskem podjetniškem parketu so napovedane nove subvencije in ugodna posojila. Pričakovanih je več sto milijonov evrov podjetniških spodbud, marca je pričakovana objava peščice ukrepov, pomembnejši razpisi pa prihajajo v mesecih do poletja.

  Vavčerji
  Objava javnih pozivov za spodbude malih vrednosti - vavčerjev, se je dolgo zavlekla, vendar naj bi Slovenski podjetniški sklad pričel z odpiranjem pozivov še v tem mesecu. Za kakšno vrsto vavčerjev gre, bo znano šele ob njihovi objavi. Skupno je za obdobje do 2029 je skupno na voljo 24 milijonov evrov, za 2024 je na voljo 2,56 milijonov evrov.

  Udeležba na mednarodnih sejmih in spodbujanje turizma
  Podjetja lahko pričakujejo tudi spodbude za udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini, kjer bo določen pavšalni znesek, ki ga bo podjetje lahko pridobilo za stroške udeležbe na sejmu. Skupno bo za večletno obdobje razpisanih 9,56 milijona evrov, za 2024 bo rezerviranih predvidoma 1,8 milijona evrov.
  Poleg tega bosta na voljo tudi dva razpisa za turizem v višini 300 tisoč evrov in 250 tisoč evrov, ki bosta spodbujala trajnostno in ekološko upravljanje ter razvoj lokalnih produktov na območju avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem.

  Spodbujanje zagona socialnih podjetij
  Za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na problemskih obmejnih območjih bo na voljo 400 tisoč evrov. Sofinancirali se bodo stroški osebja zunanjih storitev, informiranja in komuniciranja, nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev

  Jamstva za mala in srednja podjetja ter likvidnostna posojila za blažitev posledic energetske draginje
  V prvem četrtletju bo sklad predvidoma objavil javni razpis za jamstva za bančna posojila in hkrati subvencijo obrestne mere, kjer bo na voljo 66 milijonov evrov. Na voljo bodo tudi likvidnostna sredstva za blažitev posledic energetske draginje, kjer bo Slovenski regionalni sklad predvidoma še marca objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnostih posojil v višini 10 milijonov evrov

  Drugi predvideni razpisi
  Med aprilom in junijem prihajajo napovedani večji razpisi za sofinanciranje večjih naložb podjetij. Med njimi sta razpis za razogljičenje industrije, ki bosta zagotovila sredstva v višini 42 in 15,5 milijonov evrov. Predvidoma bodo objavljeni tudi trije razpisi iz Sklada za pravični prehod, ki bodo namenjeni podjetjem iz premogovnih regij savinsko-šaleške in Zasavja. Poleg tega med aprilom in junijem prihajajo tudi razpisi za področje lesarstva in rokodelstva, kot tudi številni razpisi za področje raziskav in razvoja, ki jih napoveduje Agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost.

  VIR: Grapulin, T. 2024. Subvencije in ugodna posojila za podjetja: kaj prihaja v kratkem. Finance. Splet.
  Dostopno na https://www.finance.si/subvencije/subvencije-in-ugodna-posojila-za-podjetja-kaj-prihaja-v-kratkem/a/9021745