Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kaj je dobro vedeti, če zaposlujete tujce

  Zaposlovanje tujcev predstavlja pomemben vidik sodobnega trga dela, a hkrati zahteva natančno poznavanje zakonodaje in postopkov. Nepravilna uporaba postopkov lahko privede do zapletov in podaljšanja časa za pridobitev potrebnih dovoljenj.

  Pomembne smernice, v zvezi z zaposlovanjem tujcev:

  • Tujci iz tretjih držav praviloma potrebujejo enotno dovoljenje za prebivanje in delo. V primeru, da že imajo izdano dovoljenje za prebivanje iz drugih razlogov kot zaposlitev (študenti, družina), potrebujejo za delo še informativni list, ki ga izda zavod za zaposlovanje.
  • Tujci, iz tretjih držav, ki opravljajo sezonsko delo do 90 dni, potrebujejo delovno dovoljenje zavoda, po preteku 90 dni pa enotno dovoljenje. Če delavci za vstop v državo ne potrebujejo vizuma, lahko po pridobitvi omenjenih dovoljenj začnejo delati – to velja za vse države nekdanje Jugoslavije in za Kosovo.
  • Za državljane BiH in Srbije so potrebna dovoljenja po sporazumih, sklenjenih s posameznimi državami in enotno dovoljenje.
  • Napoteni delavci iz EU v Slovenijo morajo opravljanje storitev spletno prijaviti. Še preden začne tuje podjetje opravljati storitev, mora njen začetek prijaviti pri zavodu za zaposlovanje, ki bo izdal potrdilo.

  Tujec lahko v Sloveniji opravlja samo tisto delo ali zaposlitev, za katero ima izdano enotno dovoljenje, delovno dovoljenje ali soglasje in informativni list. Če je delodajalec, dobil soglasje za zaposlitev tujca na točno določenem delovnem mestu, hkrati pa se pojavi potreba po delavcih na drugem delovnem mestu, tujega delavca ne more prosto premestiti na tisto drugo delovno mesto, čeprav gre za delo pri istem delodajalcu. Pri izdajanju soglasij za zamenjavo zaposlitve se vloga vloži pri upravni enoti.

  Na zavodu za zaposlovanje za pridobitev različnih soglasij obstaja enoten obrazec vloge, pri čemer mora biti delodajalec pozoren, da izbire ustrezno vrsto soglasja, za katero zaproša, saj je v nasprotnem primeru vloga lahko zavrnjena. Zavod izdaja naslednja soglasja k enotnemu dovoljenju:

  • soglasje za zaposlitev v primeru nove zaposlitve, podaljšanja zaposlitve, zamenjave zaposlitve (delovnega mesta ali delodajalca);
  • dovoljenje za delo (soglasje) za zastopnike, pogodbena dela, usposabljanje, individualne storitve, napotene delavce, sezonsko delo;
  • osebno delovno dovoljenje oziroma soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo za tujce s poklicno izobrazbo (ki so bili v zadnjih dveh letih vsaj 20 mesecev zaposleni v Sloveniji, za tujce, ki so bili v zadnjih treh letih vsaj 30 mesecev zaposleni v Sloveniji), za tujce, ki so končali visokošolsko izobrazbo v Sloveniji, in za tujce, ki so imeli status raziskovalca.

  V nekaterih primerih ob izdaji soglasij na zavodu tudi preverjajo delodajalca, tj. ali ima delodajalec poravnane vse obveznosti do države in ali nima prepovedi zaposlovanja tujcev.  Poleg tovrstnih dokazil je pomembno tudi, da je delodajalec ustrezno registriran za tisto dejavnost, za katero zaproša za soglasje tujce ter da izpolnjuje pogoj aktivnega poslovanja.

  Zavod pri izdaji soglasja poleg omenjenega preverja tudi vse pogoje, ki jih delodajalec zahteva v prijavi delovnega mesta oz. ob kontroli trga dela. Tujec bo moral izpolnjevanje pogojev tudi dokazati z javno veljavnimi listinami.

  Na področju zaposlovanja tujcev lahko v prihodnje pričakujemo tudi novelo, ki bo na trg dela prinesla številne spremembe.

  VIR: Finance.si, GOV.si