Zakaj uporabiti družinski načrt uporabe zaslonov?

Družinski dogovori oz. pravila so zelo pomembni pri nakupu prvega telefona ali druge naprave, saj jasno opredeljujejo omejitve in pogoje časovne ter vsebinske uporabe, ki mora biti prilagojena razvojnemu obdobju otroka. Otroci in mlajši mladostniki potrebujejo več strukture in pravil kot starejši, starši pa so tisti, ki najbolj poznajo svojega otroka in tako lahko najbolje ocenijo njegovo zrelost in samostojnost.

Družinski načrt nudi prostor za odprt pogovor v zvezi z uporabo naprav in pri tem omogoča sodelovanje celotne družine. Tudi če do sedaj dogovorov v družini niste imeli, ni prepozno, da oblikujete družinski načrt. Z njim boste zapisali jasne dogovore, prostorske in časovne omejitve, odgovornosti in nagrade, ki jih prinaša upoštevanje dogovorov. 

Družinski načrt omogoča lažje sledenje pravilom v zvezi z uporabo naprav. Z njim se izognemo ravnanju po občutku, ki v otrocih in mladostnikih vzbuja zmedenost in nemir, temveč sledimo vnaprej dogovorjenim nagradam in posledicam. Z družinskim načrtom celi družini pomagamo ozavestiti uporabo naprav, hkrati pa lažje držimo nadzor nad časovnimi priporočili in se tako pri nagrajevanju kot pri posledicah vedno znova vračamo nazaj k dogovoru. Z načrtom bodo otrokom pravila glede uporabe naprav bolj jasna, starši pa boste lažje dosledni, kar ustvarja dnevno rutino in posledično lažje upoštevanje omejitev. 

Ko se dogovorite za pravila, je pomembno, da ste tudi sami vključeni v ta dogovor, kajti starši so največji zgled svojim otrokom in mladostnikom. Otroci hitro opazijo, kako njihovi starši uporabljajo telefon in ali se tudi oni držijo skupnega dogovora. Starši lahko največ naredijo s svojim pozitivnim zgledom uporabe tehnologij.

Na Logoutu so oblikovali družinski načrt uporabe zaslonov, ki je sedaj na voljo tudi v digitalni obliki in ga lahko popolnoma prilagodite svojim potrebam.

Nekaj splošnih napotkov pri sestavljanju družinskega načrta:
-
Družinski načrt je najboljše sestaviti že pred nakupom nove naprave.
- Sestavite družinski načrt, ki velja za vse družinske člane (prilagojeno starosti).
- Pri otrocih e-pravila postavite, pri mladostnikih pa jih dogovorite (bodite pripravljeni na kompromise).
- Pravila in dogovore postavite v okviru svojih zmožnosti - kar ste prepričani, da boste lahko izvedli, kljub morebitnemu prepričevanju ali pritisku otroka ali mladostnika.
- Bolj temeljiti in natančni boste pri sestavljanju načrta, lažje ga boste upoštevali.
- Pri izvajanju načrta bodite dosledni - le tako bo dosegel svoj namen. Kljub postavljenim pravilom in dogovorom, je ključno, da imate starši še vedno glavno vlogo pri nadzorovanju in preverjanju izvajanja načrta.
- Pripravite se na to, da bo zagotovo kdaj prišlo do kršenja dogovorov. V tem primeru ostanite mirni in izvedite predvideno posledico. Po potrebi otroka ali mladostnika še enkrat usmerite k dogovoru in mu pokažite, zakaj ste tako ravnali.
- Pri izvajanju dogovorov si lahko pomagate z aplikacijami za starševski nadzor (npr. Google Family Link, Qustodio, Microsoft Family Safety). Te naj bodo samo v pomoč, ne pa nadomestilo za starševski nadzor.
VEČ

Pomočnik za izdelavo družinskega načrta : TUKAJ.
Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, PDF : TUKAJ

VIR : Logout.si


Natisni   E-naslov