Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Škodo na stavbah in nepremičninah morate prijaviti na matičnih občinah

  Občine so na svojih spletnih straneh objavile poziv za prijavo škode na stvareh zaradi poplav. 

  Na občine se prijavlja sledeča škoda:
  - ocena škode na stavbah, povzročena po naravni nesreči, za popolnoma uničen objekt. Ta obrazec je torej namenjen popolnoma uničenim objektom
   ocena delne škode na stavbah, povzročena po naravni nesreči, za delno škodo na objektih. Ta obrazec se uporablja za delno škodo, ki je povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu. Na spletu najdete tudi izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah.

  Ob prijavi škode občini mora prijavitelj priložiti fotografije poškodovanega objekta iz katerih so razvidne poškodbe. Prav tako je potrebno dokumentirati vse, kar bo pred oceno škode sanirano. Vse račune za material, ki se je porabil za sanacijo, je potrebno shraniti kot dokaz v morebitnem nadaljnjem postopku. Iz vloge mora biti razviden tudi kontakt prijavitelja, če bi bile potrebne dodatne informacije glede nastale škode. Pomembno je še, da se v primeru več poškodovanih objektov, škoda na vsakem objektu prijavlja ločeno, torej na svojem obrazcu. Če gre za objekt, ki je v so-lasti, zadostuje da škodo prijavi eden od solastnikov.

  Obrazce za prijavo škode najdete na spletni strani vaše občine, prav tako so dostopni tudi v papirni obliki na občini. Izpolnjeni obrazci se lahko pošljejo občini po pošti ali na elektronski naslov, ki ga določi posamezna občina.

  Podrobnejše informacije obvezno preverite na spletni strani svoje občine!