Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  FURS zavezancem ob poplavah omogoča nekaj poenostavitev

  FURS zavezancem ob poplavah omogoča

  Predlaganje obračunov po izteku predpisanega roka in predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka: v teh primerih lahko zavezanci vložijo predlog za predložitev obračunov in napovedi po izteku zakonskega roka, iz opravičljivih razlogov. Predlog mora biti vložen v osmih dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev obračuna oziroma napovedi.

  Možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov, in sicer:
  - Fizične osebe: plačilo v 3 mesečnih obrokih za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti brez izpolnjevanja pogojev ter plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga ogroženosti preživljanja;
  - Poslovni subjekti: plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga grožnje hujše gospodarske škode.

  Fizičnim osebam se v izjemnih primerih lahko davek tudi delno ali v celoti odpiše.

  AKTUALNO --> Vključi se v VIBER skupino in bodi obveščen TAKOJ.

  VIR: Finance.si