Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Za podjetnike s problemskih območij prihaja razpis za sofinanciranje naložb

  Finance pišejo o tem, da lahko podjetja z obmejnih problemskih območij, gre za skupno 86 občin, v kratkem računajo na nov javni razpis, prek katerega bo na voljo denar za naložbe.

  Predvidoma v dveh tednih bo slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) objavil razpis za sofinanciranje naložb, na voljo bo 17,3 milijona evrov, približno polovica bo povratnih sredstev. Cilj je podpreti najmanj 50 novih naložb.

  Tako subvencije kot posojila
  Sredstva razpisa bodo namenjena naložbam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in razogljičenje gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest na obmejnih problemskih območjih, je zapisano v napovedi razpisa.
  Na voljo bo 8,3 milijona evrov nepovratnih sredstev ter devet milijonov evrov povratnih sredstev. Kot rečeno, nepovratni del je neporabljen denar iz izpeljanih razpisov, povratni del pa bo prispeval izvajalec razpisa, slovenski regionalno razvojni sklad.

  Do 160 tisoč evrov spodbude
  Razpis bo namenjen sofinanciranju naložb mikro, malih in srednjih podjetij, ki poslujejo na obmejnih problemskih območjih.
  Skupna vrednost upravičenih stroškov, torej stroškov, za katere je mogoče dobiti odobreno sofinanciranje, bo lahko od sto tisoč do enega milijona evrov. Sofinancirani projekti bodo morali izkazovati snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest. Posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 160 tisoč evrov.

  Kaj je še napovedanega za problemska območja
  Prek Slovenskega podjetniškega sklada je za podjetnike z obmejnih problemskih območij predvidoma na voljo skupno pet milijonov evrov za mikroposojila. Podjetja lahko najamejo od pet do 25 tisoč evrov.
  Napovedan je še razpis za podjetja z omenjenih območij, ki ga bo objavil prav tako SRRS, in sicer za dodeljevanje povratnih sredstev v vrednosti 30 milijonov evrov, prav tako za sofinanciranje začetnih naložb.