Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Zneski jubilejnih nagrad, odpravnin in plačil za praktično delo v 2023

  Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v posameznih členih ne določa nominalnih zneskov izplačil v EUR, temveč se navezuje na, primeroma, določen % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (PP v RS). Za posamezna izplačila povračil stroškov to pomeni:

  Jubilejna nagrada
  Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, ki se ne všteva v davčno osnovo, je bila za izplačila do 31.12.2022 določena v fiksnem znesku, za izplačila po 31.12.2023 pa se v skladu s spremembo 9. člena Uredbe določi v odstotku zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar pomeni:   

   

  Znesek za izplačila od 24.2.2023

  Znesek za izplačila od 1.1. do 23.2.2023

  Za izplačila do 31.12.2022

  za 10 let delovne dobe

  30% PP v RS

  607,18 EUR

  590,88 EUR

  460 EUR

  Za 20 let delovne dobe

  45% PP v RS

  910,76 EUR

  886,32 EUR

  689 EUR

  Za 30 let delovne dobe

  60% PP v RS

  1.214,35 EUR

  1.181,75 EUR

  919 EUR

  Za 40 let delovne dobe

  75% PP v RS

  1.517,94 EUR

  1.477,19 EUR

  919 EUR


  Odpravnina ob upokojitvi
  V skladu s 7. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina ob upokojitvi, do višine, ki jo določi vlada. Ta višina po 10. členu Uredbe znaša za izplačila po 31.12.2022 300 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar pomeni:

  • Odpravnina ob upokojitvi izplačana od 24.2.2023 dalje znaša 6.071,76 EUR,
  • Odpravnina ob upokojitvi izplačana v razdobju od 1.1.2023 do 23.2.2023 znaša 5.908,77 EUR,
  • Odpravnina ob upokojitvi izplačana do 31.12.2022 pa je znašala 4.063 EUR.

  Če delodajalec izplača odpravnino ob upokojitvi v višjem znesku kot  je določeno po Uredbi, se znesek odpravnine v delu, ki presega neobdavčen del, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

  Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec, v skladu s prvim odstavkom 132. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Za davčne namene se izplačilo odpravnine ob upokojitvi delavcu, tudi če ne izpolnjuje minimalnih pogojev glede dobe zaposlitve pri delodajalcu (5 let), šteje za odpravnino ob upokojitvi, ki se davčno obravnava po 10. členu Uredbe.

  Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo
  Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, po predpisih, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se za obdobja od 1.1.2023 ne vštevajo v davčno osnovo do višine 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar od 24.2.2023 dalje znaša 303,59 EUR za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (neobdavčena izplačila znašajo od 1.1.2023 do 23.2.2023 295,44 EUR, za obdobja pred 1.1.2023 pa znašajo 172 EUR).

  Vajenci
  Zakon o vajeništvu (v nadaljevanju ZVaj) v četrtem v povezavi z osmim odstavkom 20. člena določa znesek vajeniške nagrade v odvisnosti od letnika šolanja.
  V Uradnem listu RS št. 28/23 je bil objavljen Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, ki določa, da zneski vajeniških nagrad iz četrtega odstavka 20.člena ZVaj od 1.3.2023 dalje znašajo:
  – za 1. letnik 291,48 EUR,
  – za 2. letnik 349,78 EUR,
  – za 3. letnik 466,37 EUR.
  Ker gre v primeru vajeništva za dohodke iz delovnega razmerja, se povračila stroškov v zvezi z s praktičnim usposabljanjem, ki jih mora delodajalec zagotavljati vajencu na podlagi 21. člena Zvaj, obravnavajo po Uredbi.

  VIR: Tadeja Bučar, 21.4.2023, Svetovanje.si