Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Stroški različnih oblik plačila (zunanjim) sodelavcem

  Pri Finance.si so pripravili informativne izračune stroška pri plačilih zunanjih sodelavcev.
  POMEMBNO: Pri sodelovanju z zunanjimi sodelavci pazite, da niso izpolnjeni elementi delovnega razmerja. (Podjemna pogodba - najpogostejše napake)

  Koliko vas stane redno zaposleni in koliko druge oblike dela, če mu na koncu izplačate 1.200 evrov?

  FB Pristar računovodski servis | Instagram Pristar FB Pristar Koroška |

  PODJEMNA POGODBA
  2.217/2.639 EUR
  Če je delavec že zaposlen v drugem podjetju in v vašem podjetju dela na podlagi podjemne pogodbe, bo vaš strošek 2.217,18 evra. Če pa delavec ni zavarovan na drugi podlagi, je strošek delodajalca 2.639 evrov. Tudi pri tej obliki dela ne smejo biti izpolnjeni elementi delovnega razmerja.

  NAJEM PREK KADROVSKE AGENCIJE
  2.257 EUR
  Delavcu, ki dela prek agencije, pripada enaka plača kot redno zaposlenemu na enakem delovnem mestu, podjetje pa kadrovski agenciji za posredovanje delavca plača provizijo. Pri najemu delovne sile agencija za podjetje poišče in izbere ustreznega kandidata, poskrbi za vso administracijo, obračuna in izplača plače delavcu ter zagotovi vse druge podporne storitve. Provizija v takem primeru znaša od približno devet do 14 odstotkov, lahko pa tudi več, če je kader težko najti. Če pa podjetje samo najde delavca, ki se potem zaposli prek agencije (payrolling), je provizija navadno nekaj odstotnih točk nižja. V našem primeru smo za hipotetični izračun upoštevali desetodstotno provizijo, torej bi znašal strošek dela okoli 2.257 evrov.

  ZAČASNO IN OBČASNO DELO UPOKOJENCEV
  2.214 EUR
  Če boste najeli upokojenca, ne pozabite na posebne pogoje: minimalna urna postavka za opravljeno začasno in občasno delo upokojenca znaša 6,17 evra (do konca februarja 2023, potem pa predvidoma 6,92 evra), upokojenec lahko prek tega instituta dela le 60 ur v koledarskem mesecu (pozor, upokojenec lahko dela pri več delodajalcih hkrati, a mesečne omejitve števila ur ne sme preseči), letno pa lahko zasluži največ 9.237,96 evra.

  REDNA ZAPOSLITEV
  2.052 EUR
  Pri redni zaposlitvi smo upo¬števali, da gre za zaposlitev za nedoločen čas, pri tem pa nismo upoštevali nobenih dodatnih olajšav ali posebnosti, temveč le splošno davčno olajšavo. Strošek delodajalca ob bruto plači 1.767,17 evra znaša 2.051,69 evra. Pri tem ni upoštevan strošek prevoza in malice. Ne pozabite tudi: če gre za pogodbo za določen čas, je treba delavcu ob poteku pogodbe plačati odpravnino

  ŠTUDENTSKO DELO
  2.005 EUR
  Pri izračunu smo upoštevali DDV in to, da delodajalec nakaže študentu znesek v več delih (napotnicah), saj mora sicer študent plačati še 25-odstotno akontacijo dohodnine (za zneske na napotnicah nad 400 evrov). Letos znaša najnižja urna postavka 6,92 evra bruto oziroma 5,85 evra neto.

  AVTORSKA POGODBA
  1.805/2.148 EUR
  Če boste z novim sodelavcem sklenili avtorsko pogodbo, bo vaš strošek odvisen od tega, ali je ta že kje zaposlen ali ne. Če je delavec že zaposlen v drugem podjetju, bi za vaše podjetje strošek znašal 1.804,70 evra, saj je delavec že zavarovan na drugi podlagi. Če delavec ni zavarovan na drugi podlagi, torej ni zaposlen nikjer drugje, bi strošek delodajalca znašal 2.148,04 evra. Spomnimo, da pri tej obliki dela ne smejo biti izpolnjeni elementi delovnega razmerja.

  POSLOVODNA POGODBA
  1.867 EUR
  Strošek je odvisen od tega, ali je prejemnik dohodka zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2 ali ne. Torej, če je zaposlen drugje ali je upokojenec, je strošek 1.868,94 evra. Ob tem naj opozorimo: gre za izplačilo za vodenje poslov, in ne za opravljanje dela.

  IZPLAČILO PROKURE
  1.805/2.148 EUR
  Tovrstno izplačilo je možno, ko prokurist le zastopa podjetje, torej se obračuna dohodek po pogodbi o zastopanju. Nižji strošek velja, če je zaposlen ali upokojenec (zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2), sicer velja večji znesek.

  DELO PREK S. P.
  Do 1.700 EUR
  Točne stroške dela je pri s. p. nekoliko težje določiti, če naročnik želi, da podjetniku na računu ostane 1.200 evrov (in je pripravljen kriti del njegovih stroškov). Pri normiranem s. p., kjer so fiksni stroški prispevki (lanskega decembra so znašali 451,41 evra ‒ pozor, v prvih letih so lahko prispevki tudi nižji), bi v primeru enega naročnika (a pozor, v takem primeru so lahko izpolnjeni elementi delovnega razmerja!) podjetnik moral od naročnika prejeti 1.700 evrov ‒ prispevki in še približno 48 evrov dohodnine. Namreč, pri s. p., ki imajo dohodke manjše od 50 tisoč evrov na leto, bi obdavčitev znašala 48 evrov, če pa s. p. po doseženih 50 tisoč evrih zaračuna enak znesek, se zaradi manjših priznanih normiranih odhodkov obdavčitev poviša na 12 odstotkov, torej na 144 evrov.

  Če predpostavljamo, da ima posameznik tri naročnike in od vsakega želi prejeti 1.200 evrov »neto«, bi od vsakega naročnika moral prejeti približno 1.400 evrov (prispevki se razdelijo na tri dele).

  Naj še enkrat opozorimo, da pri sodelovanju s s. p. ne smejo biti izpolnjeni elementi delovnega razmerja. To so prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, plačilo za delo, osebno opravljanje dela, nepretrgano opravljanje dela, opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca.
   


  VIR: Lana Dakić, Finance.si, 17.1.2023