Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Preko poletja 2022 se zopet obetajo enostavni mikrokrediti

  Preko poletja so napovedani mikrokrediti za podjetništvo. Natančen datum in pogoji še niso znani, bodo pa podobni kot pretekla leta. Spodaj pošiljam povzetek lanskega razpisa.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC izbire računovodstva za prihodnost
  --> Varno v svet podjetništva. Skupaj s Pristar.
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika
   

  Če vas zadeva zanima, sporočite, da vas uvrstimo na seznam za pripravo vloge. Količina denarja bo kot ponavadi omejena.  

  Mikrokrediti za vsa podjetja P7-2021
  --> Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR
  --> Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ en mikrokredit. 2020 je bilo možno dva.
  --> Do 5 let z možnostjo moratorija
  --> Obrestna mera: Euribor + 0,8%
  --> Menice podjetja
  --> Upošteva se bonitetna ocena sBon
  --> Podjetje mora dosegati vsaj 50 točk (točkovnik preverimo pred oddajo vloge, odvisen je od bonitetne ocene, finančnih kazalnikov, itd.)
  --> Vsaj 1 zaposlen za polni delovni čas


  Med upravičene stroške se upoštevajo:
  a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  c) stroški materiala in trgovskega blaga,
  d) stroški storitev,
  e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
  f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.