Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Digitalni boni 2022

  Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme.


  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC izbire računovodstva za prihodnost
  --> Varno v svet podjetništva. Skupaj s Pristar.
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika

  Kdo so upravičenci?
  Do digitalnega bona ’22 so upravičeni tisti, ki so  12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so bili takrat:

  • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
  • dijak srednje šole,
  • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
  • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
  • udeleženec subvencioniranega izobraževanja, star 55 let ali več.

  Do digitalnega bona '22 so upravičeni tudi tisti, ki izpolnjujejo zgornje pogoje in se šolajo v tujini.
   

  Obdobje koriščenja bonov:
  Digitalne bone ’22 bodo upravičenci lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.
  Digitalni bon '22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:

  1. prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
  2. priklopne postaje za prenosni računalnik,
  3. računalniškega zaslona,
  4. tipkovnice in miške,
  5. digitalnega papirja,
  6. digitalnega peresa,
  7. čitalnika pametne kartice,
  8. spletne kamere,
  9. slušalk z mikrofonom,
  10. večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
  11. 3D tiskalnika,
  12. zunanje pomnilniške enote,
  13. posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
  14. kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

   

  Bratje, sestre, polbratje in polsestre lahko digitalni bon '22 združijo z izjavo o združitvi digitalnih bonov '22, ki jo določi vlada, in bone koristijo za skupni nakup.

  Digitalni bon boste lahko v času njegove veljavnosti izkoristili v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Unovčili ga boste lahko osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga ali s spletnim nakupom na podlagi izjave o unovčitvi digitalnega bona. Izjava vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, EMŠO in davčno številko.
  Če se bo bon unovčil s spletnim nakupom, se ponudniku blaga pošlje elektronsko podpisano izjavo ali skenirano lastnoročno podpisano izjavo.
  Podatek o razpoložljivem znesku za upravičenca bo razviden iz informacijskega sistema Finančne uprave RS. Sami boste imeli vanj vpogled prek aplikacije eDavki.
  Če se bo bon unovčil z osebnim nakupom v poslovalnici, je treba predložiti lastnoročno podpisano izjavo in v poslovalnici pokazati osebni dokument.
  Če se unovčuje združene digitalne bone '22, se za unovčitev potrebuje tudi Izjava o združitvi digitalnih bonov '22.


  Kje lahko unovčite digitalni bon ’22?
  Digitalni bon '22 lahko unovčite pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:

  • G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
  • G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.


  Subvencionirani tečaji digitalnih veščin
  Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več,
   se bodo lahko v letu 2022 udeležili subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc. Udeležba na tem izobraževanju bo  brezplačna, pogoja za udeležbo sta stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več (oboje) na dan 12. 3. 2022.
  Ko bodo opravili neformalno izobraževanje, bodo v informacijski sistem FURS vpisani kot upravičenec do digitalnega bona ’22.

  Za letošnja neformalna izobraževanja, namenjena starim 55 let ali več, torej ne koristite dobroimetja digitalnega bona, temveč dobroimetje po opravljenem neformalnem izobraževanju šele pridobite. Dobroimetje nato lahko koristite za nakup računalniške opreme.
  Javni razpis za izvajalce subvencioniranega izobraževanja bo Služba vlade za digitalno preobrazbo objavila predvidoma v drugi četrtini letošnjega leta, in sicer tudi na tej spletni strani.
  Obseg in vsebina izobraževanja bosta del razpisne dokumentacije.
  Seznam izvajalcev s programi izvajanja bo na voljo po izvedbi razpisov za sofinanciranje neformalnih izobraževanj za dvig digitalnih kompetenc.
  Neformalna izobraževanja se bodo izvajala v jesensko-zimskem času letos.


  VIR: Gov.si