Finančne spodbude za zaposlovanje

Želite zaposliti nove sodelavce? Jih želite preizkusiti ali usposabljati na delovnem mestu? V okviru aktivne politike zaposlovanja vam omogočamo nepovratna sredstva za usposabljanje in zaposlovanje tistih, ki so prijavljeni med brezposelnimi.

1. Usposabljanje

V okviru teh programov vam omogočamo praktično usposabljanje kandidatov na konkretnem delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja.

To pomeni, da lahko spoznate, preizkusite in usposabljate kandidate na delovnem mestu, preden se odločite za sklenitev delovnega razmerja z njimi.
Preberite več o programih praktičnega usposabljanja.


2. Zaposlovanje

S programi spodbujanja zaposlovanja vam omogočamo predvsem delno povračilo stroškov za zaposlitev novih sodelavcev.

To pomeni, da vam lahko odobrimo različne subvencije za nove zaposlitve, povrnemo prispevke delodajalca za novozaposlene sodelavce ali sofinanciramo stroške zaposlitev v programih javnih del.

Preberite več o programih spodbujanja zaposlovanja.


Natisni   E-naslov