Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Enkratni dodatek za turizem 2022

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je preko Javne agencije SPIRIT Slovenija objavilo 10 milijonov evrov vreden razpis za tako imenovani enkratni dodatek za turizem. V Uradnem listu ga interesenti najdejo pod nazivom Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na covid-19.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC izbire računovodstva za prihodnost
  --> Varno v svet podjetništva. Skupaj s Pristar.
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika

  Sredstva so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti, ki so bila v času epidemije covid-19 najbolj prizadeta. Z naslova omenjenega razpisa si upravičenci lahko obetajo enkratno pomoč v višini 6.000 evrov na zaposlenega.

  Upravičenci po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so imele na dan 31. julija 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih standardnih klasifikacij dejavnosti (krajše SKD):

  • 100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov ,
  • 300 Strežba pijač,
  • 110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • 120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • 900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
  • 300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • 010 Umetniško uprizarjanje,
  • 020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

  Za izvedbo javnega razpisa je skupno na voljo 9.980.000 evrov, upravičeni stroški pa so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času ponovnega zagona dejavnosti, in sicer v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Sofinancirali se bodo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6.000 evrov za enega zaposlenega, vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje pa se izračuna tako, da se pavšalna vrednost pomnoži z najnižjim številom zaposlenih v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022.

  Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so utrpela upad prihodka od prodaje v letu 2020 glede na leto 2019, in sicer v višini vsaj 75 odstotkov. Upravičenci lahko vlogo na razpis oddajo do vključno 22. aprila 2022. Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Javne agencije SPIRIT Slovenija.

  Več informacij. --> TUKAJ.

  VIR: gov.si