Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Pomoč gospodarstvu zaradi dviga cen energentov

  V UL je bil dne 4. 3. 2022 objavljen Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (v nadaljevanju: ZUOPDCE), ki prinaša pomoč za gospodarstvo zaradi omilitve posledic dviga cen energentov. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, torej 5. 3. 2022.

  Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana v RS najpozneje do 1.12.2021 in jih bodo stroški energije v letu 2022 glede na leto 2021 zrastli za vsaj 40%.

  Za vse subjekte, ki ločeno poročajo postavko stroški energije (AOP 132 oziroma konto 402 pri fizičnih osebah) se višina pomoči določi glede na dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje v letu 2019 in glede na delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih v letu 2019. Upoštevni stroški energije so poleg elektrike in plina, tudi stroški pogonskega goriva za vozila in stroje.

  Čisti prihodki od prodaje in delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih upravičenci izračunajo na podlagi sledečih podatkov:
  --> upravičenec, ustanovljen do vključno 1. januarja 2019, na podlagi podatkov za leto 2019,
  --> upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2019 do vključno 1. januarja 2020, na podlagi podatkov za leto 2020,
  --> upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2020 do vključno 1. januarja 2021, na podlagi podatkov za leto 2021,
  --> upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, pa na podlagi podatkov za leto 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021


  Kakšen je najvišji znesek pomoči, ki ga lahko prejmem?
  Višina pomoči ne sme presegati:

  1. Razlike med nominalno škodo zaradi povečanja stroškov energije in drugimi javnimi sredstvi prejetimi za ta namen,
  2. 60 odstotkov nastale škode zaradi povečanja stroškov energije in
  3. hkrati ne more presegati zneskov v eurih, navedenih v tabeli:
   

   

  Delež stroškov energije v poslovnih odhodkih

  Čisti prihodki od prodaje

  Od 0 do 3%

  Od vključno 3 do 5%

  Od vključno 5 do 10%

  Od vključno 10 do 15%

  Od vključno 15 do 20%

  Od vključno 20 do 25%

  Od vključno 25% dalje

  do 10.000 EUR

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  100

  od 10.001 EUR do 100.000 EUR

  70

  100

  130

  190

  250

  300

  600

  od 100.001 do 500.000 EUR

  300

  400

  500

  900

  1.300

  1.700

  3.300

  od 500.001 EUR do 1.000.000 EUR

  800

  1.000

  1.500

  2.700

  4.000

  4.700

  8.000

  Od 1.000.001 EUR do 5.000.000 EUR

  2.500

  3.500

  4.700

  8.600

  9.500

  14.000

  25.000

  od 5.000.001 EUR do 10.000.000 EUR

  10.000

  12.000

  16.000

  25.000

  37.000

  43.000

  74.000

  od 10.000.001 EUR do 20.000.000 EUR

  20.000

  25.000

  30.000

  70.000

  90.000

  120.000

  150.000

  od 20.000.001 EUR do 50.000.000 EUR

  40.000

  50.000

  60.000

  140.000

  160.000

  180.000

  280.000

  od 50.000.001 EUR do 100.000.000 EUR

  90.000

  115.000

  138.000

  250.000

  440.000

  500.000

  600.000

  nad 100.000.001 EUR

  180.000

  250.000

  300.000

  570.000

  1.200.000

  1.500.000

  2.000.000

   

  Postopek uveljavljanja pomoči
  Za izplačilo pomoči za gospodarstvo upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je upravičenec, ki ga opredeljuje ZUOPDCE (ustanovljen do 1. decembra 2021 in so mu stroški energije za leto 2022 napram letu 2021 narasli za 40%).
  Izjava se predloži na osnovi dejanskih podatkov in ocene zvišanja stroškov do 15. aprila 2022. FURS izplača pomoč za gospodarstvo upravičencu v enkratnem znesku do 5. maja 2022.
   


  Poslovni partnerji Pristar izpolnite obrazec v prilogi in ga pošljite svojemu referentu v računovodstvo do 12.4.2022, pa bomo vlogo za vas oddali pri nas.

  Vračilo pomoči
  Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo in naknadno ugotovi da je zahteval previsok znesek pomoči ali da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, o tem obvesti FURS
  Nadzor nad ukrepom in upravičenost do prejete pomoči opravlja oz. ugotavlja Finančna uprava Republike Slovenije.