Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Prenovljen zakon o dohodnini 2022

  V mesecu marcu so bile sprejete spremembe Zakona o dohodnini. Spremembe prinašajo prinaša postopen dvig splošne olajšave, razbremenitev dohodkov iz kapitala, spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost in boniteti za osebno vozilo na električni pogon, hkrati pa se v zakon prenašajo tudi spremembe pri olajšavah za samostojne podjetnike

  Spremembe bodo veljate že za leto 2022, kar bo verjetno pomenilo tudi to, da bo pri poračunih letošnje dohodnine prihodnje leto država najbrž vračala več dohodnine, saj so bile akontacije dohodnine za januarske in februarske plače višje, kot bi bile, če bi bil zakon potrjen pred novim letom, neto plače pa nižje.


  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC izbire računovodstva za prihodnost
  --> Varno v svet podjetništva. Skupaj s Pristar.
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika


  Razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja
   

  a) Zakon določa postopno višanje splošne olajšave – to velja za vse zavezance. Splošna olajšava se s 3.500 evrov na leto zvišuje na 7.500 evrov s prehodnimi obdobji od davčnega leta 2022 do 2024:

  - za davčno leto 2022 bo splošna olajšava 4.500 evrov,

  - za davčno leto 2023 5.500 evrov in

  - za davčno leto 2024 6.500 evrov,

  - leta 2025 pa bo znašala 7.500 evrov.

  b) Znižuje se stopnja obdavčitve v petem dohodninskem razredu iz 50% na 45%

  c) Spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost

  Plačilo za poslovno uspešnost bo neobdavčeno do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS oziroma do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za delavca ugodneje. Plačilo za poslovno uspešnost je lahko izplačano v denarju ali v naravi, enkrat ali večkrat letno.

  d) Boniteta za osebno vozilo na električni pogon je enaka nič

  e) Uvaja se dodatna olajšava v višini 1.500 EUR/leto za rezidenta po dopolnjenem 70 letu starosti in rezidenta, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.

  Poenostavljeno, ob upoštevanju trenutno veljavne lestvice in višine splošne olajšave bodo prejemniki pokojnin z uvedbo seniorske olajšave neobdavčeni do dohodka v vrednosti 1.433 evrov na mesečni ravni. Danes znaša vrednost neobdavčene pokojnine – ob enakih izhodiščih – 1.173 evrov.

   


  Razbremenitev dohodkov iz dejavnosti
   

  Zakon spreminja zlasti olajšavi za donacije in zaposlovanje, ter določa novo olajšavo za vlaganja v zeleni in digitalni prehod.

  a) Predlog širi obseg olajšave za zaposlovanje tudi za mlade ter starejše in za zaposlovanje oseb s poklici, za katere na trgu ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.
  Olajšava je določena v višini 45 odstotkov plače te osebe. Večji znesek olajšave je možno uveljavljati za zaposlovanje mladih, ki se prvič zaposlujejo. Doda se tudi nova olajšava za prvo zaposlovanje mlajših od 25 let, katere višina znaša 55 odstotkov izplačane plače tej osebi.

  b) Zvišuje se olajšava za zavezanca, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, z 20 na 80 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

  c) Določa se nova olajšava za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. Olajšava je določena v višini 40 odstotkov kvalificiranih vlaganj, to so načeloma vlaganja v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke (big data); vlaganja v okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energetsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

  d) Večja olajšava za donacije od veljavne (z 0,3 na en odstotek). Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za različne namene, in sicer le za izplačila prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje določenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, do odstotka od obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca. Olajšava se lahko nameni tudi za šport.

  e) Zavezanec si lahko zniža davčno osnovo še do zneska, ki ustreza 0,2 odstotka obdavčenega prihodka, za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne in športne namene ter za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

  f) Šport, dodatno si lahko poleg prej omenjene olajšave bo mogoče po novem za donacije za športne namene uporabiti tudi dodatno znižanje davčne osnove do zneska, ki ustreza višini 3,8 odstotka obdavčljivega prihodka za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport. Skupno bi tako olajšava za športne namene dejansko lahko dosegla pet odstotkov obdavčljivega prihodka.

  g) Zvišuje se odstotek priznanega stroška reprezentance. Trenutno država podjetjem priznava 50 odstotkov davčnih odhodkov za reprezentanco, na primer za poslovna kosila. V prihodnje jih bo v višini 60 odstotkov.

   


  Razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala
   

  Najemnine bodo obdavčene namesto z zdajšnjimi 27,5 odstotka s 15 odstotki, če boste imeli delnice 15 let, ob prodaji ne boste plačali davka.

  Zavezanec se bo lahko sam odločil, ali se bodo njegovi dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčili z dohodnino sintetično, torej po dohodninski lestvici skupaj z vsemi dohodki, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (torej tudi skupaj s plačo), ali cedularno.

  Takšna sprememba se bo izplačala zavezancem, ki na letni ravni dosegajo manjše zneske dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, pa tudi manjše druge dohodke, in bi se na dohodninski lestvici uvrstili v nižji davčni razred, kot če so obdavčeni cedularno.

  Zavezanec pa se ne bo mogel odločiti, da se le nekateri njegovi dohodki iz kapitala obdavčijo cedularno, drugi pa sintetično. Torej, vse ali nič.

  VIR: Ozs.si, Finance.si, GOV.si