Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Pogodba o delu (podjemna pogodba)

  Vsak uspešen podjetnik se na določeni stopnji razvoja podjetja sooči s situacijo, ko povečan obseg dela narekuje potrebo po novem delavcu. Pri tem se včasih pojavi dilema ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ali z njim skleniti podjemno pogodbo oziroma kakšno drugo pogodbo civilnega prava. Za podjetnika je navadno bolj ugodno, da z novim delavcem sklene podjemno pogodbo, vendar zakonodaja vsebuje nekatere omejitve...

  Pogodba o delu (v nadaljevanju: podjemna pogodba) je pogodba civilnega prava in je definirana v Obligacijskem zakoniku. S podjemno pogodbo se prevzemnik posla (izvajalec) zavezuje opraviti določen posel, kot sta izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo itd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno že z obvezno tarifo ali s kakšnim drugim obveznim aktom.
   

  Dolžnost obvestila
  Od 1.1.2008
  za naročnika kot stranko podjemne pogodbe obstaja obveznost poročanja Zavodu za zaposlovanje RS o določenih postopkih. Zavodu je treba predložiti:
       -obvestilo o potrebi po sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe naročilu avtorskega dela najpozneje v osmih dneh po tem, ko potreba nastane, razen če se bo obvestilo nanašalo na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
       -poročilo o opravljenem delu po podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela do 15. januarja za preteklo leto,
       -obvestilo o sklenjeni podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela, najpozneje v osmih dneh po sklenitvi take pogodbe, razen če je pogodba
  sklenjena
  z delavcem, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu ali če je pogodba sklenjena s pravno osebo, samostojnim podjetnikom posameznikom oziroma posameznikom, ki samostojno opravlja dejavnost.


  Z novo ureditvijo želi država vzpostaviti večji nadzor nad sklepanjem podjemnih in njej sorodnih pogodb. Za to je v primeru, da želite kot podjetnik zaposliti delavca preko podjemne pogodbe priporočljivo, da se z delavcem posvetujete o tem, da delavec kot izvajalec pridobi status samostojnega podjetnika. S tem se boste izognili dolžnosti obveščanja in s tem večji izpostavljenosti v primeru nadzora.

  www.Mladi-Podjetnik.si Avtor: Jure Mercina