Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Objavljen je razpis za podjetja, samostojne podjetnike in zadruge

  Podjetja, samostojne podjetnike in zadruge obveščamo, da je bil 16. julija 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih-B5, na katerega lahko vlagatelji oddajo vlogo.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika
   


  Kratka vsebina javnega razpisa:

  • Upravičenci: podjetja, s.p. in zadruge.
  • Posojila do 1 milijona evrov, z ročnostjo vračila do 10 let in možnostjo koriščenja moratorija do 5 let.
  • Ugodna obrestna mera.
  • Upravičeni stroški: nakup ali gradnja poslovnih prostorov, nova/rabljena oprema ali stroji, neopredmetena sredstva.
  • Elektronska oddaja vloge in hitra obravnava.
  • Razpisni roki: 2. avgust, 20. september in 25. oktober 2021.


  Podrobnosti:

  • Najnižja vrednost sredstev je 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR.
  • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 33.335,00 EUR 
  • Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25,00%.
  • Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01% letno.
  • Glavnico posojila se vrača mesečno.
  • Obresti se obračunavajo in plačujejo polletno (30. 6. in 31. 12.).
  • Skupna doba vračanja: 120 mesecev. 
  • Moratorij: do 60 mesecev. 


  Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5 je objavljen tukaj. 

  Vlagatelji lahko vlogo oddate tukaj.

  Vir: Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo