Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kdo ustreza ukrepu skrajšanega delovnega časa po #PKP9 ?

  Kot verjetno že veste #PKP9 podaljšuje tudi ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas do 30. septembra.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika
   

  Zakon pa vsebuje bistveno spremembo, glede na prejšnji zakon. V 15. členu zakon opredeljuje, da so do tega ukrepa upravičeni delodajalci, ki jim je s predpisom vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

  Ker pa so trenutno na območju Slovenije sproščene vse dejavnosti, se poraja vprašanje, kdo sploh lahko omenjen ukrep koristi.
  Finance poročajo, da bodo pristojna ministrstva pripravila podrobna pojasnila, predvsem glede pogoja v tretji alineji (»omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti«), vendar pa ni jasno, kdaj bodo te odgovore objavili. Ob tem so poudarili, da je v veljavi več različnih odlokov vlade, ki posredno ali neposredno omejujejo ali onemogočajo opravljanje različnih gospodarskih dejavnosti in ki se sproti spreminjajo ter dopolnjujejo, zato je treba ves čas spremljati odloke vlade in morebitne spremembe.

  Bodite pozorni na to, da imate na dan oddaje vloge oddane in tudi poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti.

  Zakon  predvideva, da delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila nadomestila plače z vlogo, ki jo vloži v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. 

  Ko bo znanega kaj več, bomo o tem poročali na www.Pristar.si

  Dodano naknadno:
  Glede zadnjega pogoja pri koriščenju skrajšanega delovnega časa ( Do tega ukrepa upravičeni delodajalci, ki jim je s predpisom vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti,) so na ministrstvu zapisali, da mora izhajati iz predpisa vlade (odloka), da je delodajalcu opravljanje dejavnosti onemogočeno ali omejeno, sicer delodajalec ne more dobiti pomoči.
  A ob tem poudarjajo, da to ne pomeni, da mora biti opravljanje dejavnosti z vladnim odlokom onemogočeno v celoti, torej zadošča, da je lahko onemogočeno tudi delno (npr. omejitev zasedenosti nastanitvenih zmogljivost, omejitev števila ljudi na določenem prostoru oziroma po kvadraturi, …)