Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Glavna dejavnost poslovnega subjekta (unovčenje bonov)

  Ponudnik storitev, pri kateremu je mogoče bon unovčiti, je lahko le poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona:

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  Vprašajte preko VIBER klepetalnika
   

  - vpisan v Poslovni register Slovenije in

  - opravlja kot glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 eno izmed naslednjih dejavnosti:

  o 03.120 Sladkovodno ribištvo
  o 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
  o 49.392 Obratovanje žičnic
  o 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
  o 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56)
  o 59.140 Kinematografska dejavnost
  o 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
  o 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
  o 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
  o 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
  o 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
  o 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  o 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  o 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
  o 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
  o 90.010 Umetniško uprizarjanje
  o 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
  o 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
  o 91.020 Dejavnost muzejev
  o 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
  o 93.120 Dejavnosti športnih klubov
  o 93.130 Obratovanje fitnes objektov
  o 93.190 Druge športne dejavnosti
  o 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
  o 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
  o 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

  Poleg gor navedenih poslovnih subjektov, je lahko ponudnik storitev tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed gor navedenih dejavnosti.