Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Izredna odpoved delovnega razmerja

  Kdaj lahko delodajalec delavcu izredno odpove delovno razmerje in kakšni pogoji morajo biti za to podani?


  Zakon natančno določa primere, kdaj lahko delodajalec delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:
      -če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja;
      -če delavec namenoma ali iz hude malomarnosti krši pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja;
     -če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela ali če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep, zaradi katerega ne more   opravljati dela več kot šest mesecev, ali če mora biti zaradi zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten iz dela;
      -če delavec poskusnega dela ne opravi uspešno;
      -če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neupravičeno ne vrne na svoje delovno mesto in
      -če delavec v času odsotnosti zaradi bolezni in poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika, ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.
   

  Avtor:  Boštjan J. Turk; Vir:  Podjetnik, september, 2010