Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Zaposli.me 2020

  Delodajalci lahko za obdobje enega leta pridobite mesečno subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in so vam jih na Zavodu za zaposlovanje predlagali za vključitev.

  Mesečna subvencija znaša od 416 EUR do 666 EUR in se izplača v 12 enakih zneskih za vsak polni koledarski mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

  Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden).

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?


  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: 
  --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč
  --> Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij

   

  Za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur) lahko zaposlite invalide, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden), in dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

  Ciljne skupine brezposelnih:

  zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so starejši od 50 let,
  • so stari 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so stari 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
  • so stari 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
  • so stari 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
  • so stari 30 let ali več in pri njih od zaključka zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev.
    

  Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost:

  • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih, in
  • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami. 
    

  Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 15.11.2020.
  VEČ: Tukaj.

  NE SPREGLEJTE:  
  --> VIBER skupina z aktualnimi informacijami --> https://bit.ly/2JLdi0B
  --> Vedno ažurne in aktualne informacije --> https://bit.ly/3dpowWn
  --> 24/7 osebno chat svetovanje preko VIBER / WhastApp --> http://bit.ly/3dbeFD9