Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Priporočila NIJZ za poslovanje v trgovinah in salonih.

  Glede na strokovna izhodišča priporočamo, da posamezen poslovni prostor zagotavlja 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Priporočena površina ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd. Ob tem je potrebno poudariti, da je v primeru večjih prostorov (npr. 100 m2) možnost izogibanja preostalim strankam v prostoru in zagotavljanje ustrezne razdalje 2 m lažje in je zato lahko v prostoru prisotnih več kot 5 oseb, vsekakor pa priporočamo, da se okvirna površina ne spusti pod mejo 15 m2 na posamezno stranko.

  Prostore je potrebno redno prezračevati. V kolikor gre za naravno prezračevanje, je potrebno imeti odprta vhodna vrata in dodaten vir zraka (okno, druga vrata ipd.). V kolikor to ni mogoče oziroma je urejen sistem prisilnega prezračevanja, je potrebno zagotoviti najvišjo možno moč prisilnega prezračevanja in imeti odprta vhodna vrata.

  Razdalja med čakajočimi na blagajni naj bo vsaj 2 metra, lastnik poslovnega prostora mora določiti največje dovoljeno število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu).

  Predlagamo pretočnost strank v (večjih) trgovinah na način, da se loči število strank, ki  opravljajo nakupe in stranke, ki skladno s prejšnjim odstavkom stojijo v vrsti na blagajni. Ko se mesto ob blagajni sprazni in v vrsto vstopi stranka, ki je opravljala nakupe, se dovoli vstop novi stranki.

  Glede čakajočih pred poslovnimi prostori, predlagamo razdaljo vsaj 2 metra med posameznimi strankami.

  Lastnikom poslovnih prostorov priporočamo organizacijo dela na način, da vsa opravila, ki jih lahko izvajajo izven poslovalnega časa trgovin, izvedejo, ko strank ni v prostoru.

  Ob tem opozarjamo na ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev.

  Priporočamo, da se izdelki na oddelku delikates sprotno pripravljajo in niso razstavljeni v vitrinah oziroma, da so pripravljeni v manjših porcijskih enotah. Kupcem priporočamo, da ostale izdelke, ki niso predpakirani, ob prihodu domov dobro operejo.

  Glede izvajanja storitev na prostem, kot so tržnice in prodaja izdelkov direktno na kmetijah priporočamo, da je razdalja med kupcem in prodajalcem vsaj 2 metra ter da se fizični stik med osebama v največji možni meri omeji. Tudi v tem primeru kupce opozarjamo, naj izdelke ob prihodu domov dobro operejo.

  VIR: NIJZ