Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kateri s.p.-ji morajo aprila 2020 plačati prispevke?

  Prispevke morajo v večini plačati samo dolžniki, na presečne – ključne datume, o katerih smo v preteklih tednih na veliko informirali in nekaj ostalih skupin. Torej, če ste imeli zapadle neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in ste jih poravnali (ali pa jih še niste) po 6. 4. 2020, potem morate ta mesece prispevke plačati.
  Dolgovati ne smete ne davkov, ne glob za prekrške, ne upravnih taks

  Obvezno morajo prispevke ta mesec poravnati tudi tisti, ki niso polno zavarovani kot samozaposleni, tudi popoldanski s.p.-ji.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?


  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: 
  --> ZADNJE NOVICE - Koronavirus, podjetništvo, espe, s.p., čakanje, subvencije, pomoč
  --> Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij

   

  Kdo je opravičen do ODLOGA plačila prispevkov
  Ob upoštevanju prej naštetih osnovnih pogojev (plačan dolg do države pred 6.4.2020 in brez obveznosti do države na dan oddaje vloge) so vsi samozaposleni , ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, upravičeni do avtomatičnega odloga plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu (20. 4. 2020), maju (20. 5. 2020) in juniju 2020 (20. 6. 2020).

  Odložene prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022.

   

  Kdo je upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov

  Samozaposlenim, kmetom, družbenikom in verskim uslužbencem se lahko oprosti plačilo prispevkov za del marca (od 13. 3. do 31. 3. 2020), april in maj, če prek eDavkov oddajo posebno izjavo in so do pomoči upravičeni.

  Oprostitev plačila prispevkov je mogoče uveljavljati za:

  •  mesec marec od 13. 3. do 31. 3. 2020 (ki zapadejo v plačilo 20. 4. 2020),
  • april (ki zapadejo v plačilo 20. 5. 2020) in
  • za maj 2020 (ki zapadejo v plačilo 20. 6. 2020).
    

  Do pomoči je upravičen tisti samozaposleni, ki mu bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ni dosegel več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

  POZOR: Samozaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila prispevkov, ne izpolnjujejo pa pogoja za odlog plačila prispevkov (dolg iz začetka članka), morajo do 20. 4. 2020 plačati znesek prispevkov, ki se nanaša na obdobje od 1. 3. do 12. 3. 2020.

  POMEMBNO: Vsekakor bodo računovodje usklajevala realna stanja v mesecu maju in juniju, ko se bodo stvari nekoliko umirile in bo na eKarticah knjiženo realno stanje po odobrenih ali zavrnjenih vlogah za pomoč. V primer preplačil boste lahko te uveljavljali za plačilo tekočih obveznosti ali dobili vrnjene


  NE SPREGLEJTE:
   
  --> VIBER skupina z aktualnimi informacijami --> https://bit.ly/2JLdi0B
  --> Vedno ažurne in aktualne informacije --> https://bit.ly/3dpowWn
  --> 24/7 osebno chat svetovanje preko VIBER / WhastApp --> http://bit.ly/3dbeFD9


  VIR: FURS, Finance, Lastni