Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Splošna osnovna priporočila za delodajalce

  Združenje za medicino dela, prometa in športa je pripravilo spletno stran, kjer so objavljene koristne informacije, vsebine in povezave s področja preprečevanja in obvladovanja epidemije COVID-19. Tu najdete tudi aktualne informacije za delodajalce. 

  Splošna osnovna priporočila za delodajalce

  1. Aktivno spodbujajte bolne zaposlene, da ostanejo doma – zaposleni, ki imajo simptome in znake akutne bolezni dihal, naj ostanejo doma in naj ne prihajajo na delovno mesto.
  2. Zaposleni morajo obvestiti svojega nadzornega in ostati doma, če so bolni ali če zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
  3. Zagotovite, da je politika vaših bolniških odsotnosti prožna in skladna s smernicami doktrine javnega zdravja in da se zaposleni zavedajo teh pravil.
  4. Ločite bolne delavce od zdravih: delavce, ki po prihodu na delovno mesto kažejo simptome akutne respiratorne bolezni (npr. kašelj, težave z dihanjem) ali pri katerih se simptomi pojavijo tekom delovnega dneva, je potrebno ločiti od drugih zaposlenih in takoj poslati domov.
  5. Delovne površine, kjer je delal oziroma bil v stiku delavec s sumom oziroma s potrjeno okužbo z virusom, je potrebno čim prej očistiti in razkužiti (glej navodila NIJZ).
  6. Pri vhodu v podjetje, pri delovnih mestih ter na drugih vidnih mestih postavite plakate, ki spodbujajo bolniško odsotnost bolnih delavcev ter higieno rok in pravilno obnašanje pri kašljanju in kihanju delavcev, ki niso (vidno) bolni.
  7. Zapovejte delavcem, da roke pogosto čistijo z razkužilom, ki vsebuje vsaj 60-95% alkohola, ali da jih umivajo z vodo in milom, kar naj traja vsaj 20 sekund. Kombinacija mila in vode je prednostna, kadar so roke vidno umazane.
  8. Delavce opozarjajte, naj si ne delijo skodelic, kozarcev, posode, pribora. Po uporabi je potrebno posodo in pribor umiti z vodo in detergentom.
  9. Zagotovite redno zračenje prostorov in pravilno delovanje ventilacijskih sistemov.
  10. Spodbujajte oziroma težite k temu, da se za komunikacijo, sestanke uporabljajo metode, ki ne vključujejo osebnih stikov (telefoni, videokonference, internet), tudi če osebe delajo v isti stavbi. Kar se le da, omogočite delo od doma.

  Rutinsko čistite delovno okolje (predvsem vstopne in izstopne točke, prostore)

  1. Redno očistite vse površine, ki se jih delavci pogosto dotikajo na delovnem mestu, kot so npr. delovne postaje, pulti in kljuke. Uporabljajte čistila, ki se običajno uporabljajo v ta namen in sledite navodilom na nalepki.
  2. Trenutno ne priporočamo dodatnih ukrepov dezinfekcije poleg rutinskih.
  3. Priskrbite čistilne robčke za enkratno uporabo, da lahko zaposleni pred vsako uporabo obrišejo pogosto uporabljene površine (npr. kljuke, tipkovnice, daljinski upravljalniki, mize).